2008-12-31: Gott Nytt År!
Åtta fastigheter kan bli aktuella för provtagning (Smålandsposten 081231)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-12-30:
Arsenik kan stoppa bergtäkt (Västerbottens-Kuriren 081230)
Lång strid gav sanerad tomt (Göteborgs-Posten 081230)


2008-12-29:
Dioxin ett hot under ytan (Gefle Dagblad 081229)


2008-12-27:
Oljeslam förgiftar Amazonas (Svenska Dagbladet 081227)
För Inge resulterade oljeläckaget i nya uppdrag (Entreprenadaktuellt 081227)


2008-12-26:
Reagera kvickt vid oljeläckage och spara pengar (Entreprenadaktuellt 081226)


2008-12-24: God Jul!
Ingen kan ställas till svars för förorenade marken (Sydöstran 081224)


2008-12-23:
Stopp för muddermassor (Göteborgs-Posten 081223)
30 miljoner för att sanera Steneborgskanalen (Arbetarbladet 081223)
Skrotintyg kan kosta villaägare 10 000 kronor (Helsingborgs Dagblad 081223)


2008-12-22:
30 miljoner statliga medel för sanering av Steneborgskanalen (Lst Gävleborgs län 081222)
Farligt avfall ner under jord (SR Västerbotten 081222)
Grundvatten hotas av gifter (SR Sörmland 081222)
Gamla miljösynder kostar pengar (Sundsvalls Tidning 081222)


2008-12-21:
Ifrågasätter sanering utan muddring (Västerviks Tidningen 081221)


2008-12-20:
Reningsanläggning kan lösa problem med TBT (SR Kristianstad 081220)


2008-12-19:
Dagvatten och giftig mark mål för miljöchef (Norra Skåne 081219)


2008-12-18:
Nytt larm om giftutsläpp (Lerums Tidning 081218)
Kajvägen måste grävas upp? (Dalarnas Tidningar 081218)
Lämnade giftiga spår (Dalarnas Tidningar 081218)
Vite kan utdömas om inte cisternerna saneras (NWT 081218)
Sanering fördyras (Kristianstadbladet 081218)
Nya fynd av förorenad sand ska undersökas (Nerikes Allehanda 081218)
Giftet kring sågen inte längre högprioriterat (Arbetarbladet 081218)
Giftlarm vid Fors i Nyköping (Södermanlands Nyheter 081217)
Länsstyrelsen ger beröm för miljösanering (Norra Skåne 081217)
Förorenat mackområde i Hurva saneras (Skånska Dagbladet 081217)


2008-12-17:
Fler misstänkt förorenade områden efter nedlagda industrier (Lst Södermanlands län 081217)
Oljeförorening i Nora är ingen miljöfara (Nerikes Allehanda 081217)
Mack stängs första halvåret (Norrtelje Tidning 081217)
Saneringen av cisternerna går trögt (Sundsvalls Tidning 081217)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-12-16:
En ny sida med inskickade exjobb till förra årets utlysning om bästa exjobb har lagts upp. Där hittar man även information om årets utlysning: Länk


2008-12-16:
Giftiga metaller i Korsta (Sundsvalls Tidning 081216)
Saneringen av bottnen ska vara klar innan jul (Dagbladet Sundsvall 081216)
Gifter i marken kan spridas till ån (Helsingborgs Dagblad 081216)


2008-12-15:
Ny förskola byggs i Norrahammar (Jnytt 081215)
Saneringen vid gamla oljedepån pågår (Dalademokraten 081215)
Uran bryter ner miljön för evigt (Norra Västerbotten 081215)
Jämtkraft bäst i landet på sanering av PCB (Östersunds-Posten 081215)


2008-12-14:
Giftutsläpp under fortsatt utredning (Nerikes Allehanda 081214)


2008-12-13:

Giftiga ämnen funna i skredområde i Lerum (Göteborgs-Posten 081212)
Gift i marken i Almekärr (Lerums Tidning 081212)


2008-12-12:
Täckning av gammal soptipp får vänta (Helsingborgs Dagblad 081212)
Gamla synder förorenar grundvattnet (Skånska Dagbladet 081211)


2008-12-11:
En ny publikation från Hållbar sanering finns nu tillgänglig:
Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling – Fas 2


2008-12-11:
Ny sanering på BT Kemi-området igång (Skånska Dagbladet 081210)
Saneringsprojekt väntar på ja till utökat bidrag (Helsingborgs Dagblad 081210)
Grundvattenanalys i Skåne (Helsingborgs Dagblad 081210)


2008-12-10:
Länsstyrelsen kräver företag på kostnaden (Kristianstadbladet 081210)
Förorenad Statoilmark i Sigtuna: `Ingen större fara` (Märsta.nu 081209)


2008-12-10:
Renare Marks Nyhetsbrev nr.4 2008 finns utlagd på hemsidan.


2008-12-09:
Förorenad mark vid kemtvätteri (Aftonbladet 081209)


2008-12-08:
Vid dagens utskick från nätverkets webbregister returnerades ett antal mail med meddelandet att utskicket stoppas av spamfilter hos mottagaren. Det gäller mail som var riktade till Detox AB, Geo Innova AB, Älvsbyns samt Vaggeryds kommuner. För att kunna ta emot mail från nätverket framöver krävs att inställningarna i dessa filter ändras att acceptera mail med info@renaremark.se som avsändare.


2008-12-08:
Utlysning!

Bästa exjobb 2008
I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda examensarbeten från år 2008. Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.

Bidrag ska lämnas senast 31 januari. Läs hela utlysningen: Länk

Examensarbetet skall ha direkt koppling till förorenade områden/efterbehandling och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.
Kriterierna för Bästa exjobb lägger tyngdvikten vid nyhet och nytta för branschen men följer i övrigt framtagna krav vid universitet och högskola enligt följande:

1) Nyhetsvärde för branschen
2) Nytta för branschen
3) Fronten för forskningen; vetenskaplighet, stingens
4) Ingående moment (t ex litteraturstudie, fältarbete, laboratoriearbete,
analys, modeller)
5) Avgränsning och måluppfyllelse
6) Utformning och presentation

Läs kriterierna för bästa exjobb: Länk


2008-12-08:
Renova vill bygga ut Kläpp (Göteborgs-Posten 081208)
Sanering som dragits i långbänk (Höglandet Nu 081208)
Husägare kräver miljon-skadestånd (Norrtelje Tidning 081208)


2008-12-07:
Sanering av bensinmack försenad (Södermanlands Nyheter 081207)


2008-12-06:
Förorenade områden ska undersökas mer (Södermanlands Nyheter 081206)


2008-12-05:
Nu kan något göras åt `gifttomten` (NWT 081205)
Dags att bestämma sig (Nerikes Allehanda 081205)
Fylld grop firas på Lucia (Helsingborgs Dagblad 081205)
Rötslam minskar erosionen från gruvavfall (Nordisk Industri 081204)
Vägverket Produktion blir Svevia (Upphandling24 081203)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-12-04:
Anlita advokat vid fastighetstransaktioner (Dagens Lokaler 081204)
Städerna behöver sina gamla industriområden (Ljusnan 081204)
DDT och PCB hittades i Getinge (Skånska Dagbladet 081204)
Giftfynden på tomten överraskade länsstyrelsen (Skånska Dagbladet 081204)
Här krävs det mer undersökning (Östran 081204)
Första spadtaget till nytt resecentrum (SVT Mittnytt 081203)


2008-12-03:
Stockholm följer inte riktlinjer för sanering (Byggvärlden 081203)
Ett giftfritt Hackel (Kinda-Posten 081203)
Nu ska gifterna i marken bort (Allehanda.se 081203)
Stoppad kontroll av Forsbacka bruk överklagas (Arbetarbladet 081203)
Mängder av miljöfarligt avfall (Dalarnas Tidningar 081203)
RGS 90 har etablerats i Kristianstad (Kristianstadbladet 081203)
Nu är giftet borta från Hackel (Östgöta Correspondenten 081202)
Nu rivs macken i Rosenkälla (Södermanlands Nyheter 081202)


2008-12-02:
Sökes: Ny redaktör till Nyhetsbrevet för Nätverket Renare Mark
Nätverket Renare Mark söker en ny redaktör för Nyhetsbrevet!

Ansökan senast 2008-12-18 till info@renaremark.se
Läs hela annonsen: Länk


 

2008-12-02:
Vårmöte 2009 – 24-25 mars i Stockholm
Nu finns program och information om Vårmötet 24-25 mars utlagt på hemsidan. Anmälningar kommer att göras via webbformulär. Läs mer under Vårmöte 2009.


2008-12-02:
Ny rapport publicerad från Hållbar sanering:
Utvärdering av analysmetoder för fritt lösta organiska ämnen


2008-12-02:
Cancerogent ämne funnet i dricksvatten (Göteborgs-Posten 081202)
Falkenbergs hamn förorenat (SR Halland 081202)
Dalarnas 30 giftigaste platser (Dalarnas Tidningar 081202)
Dioxinsaneringen vid hyvleriet avslutad (Sundsvalls Tidning 081202)
Parterna säger ja till en avsiktsförklaring (Jnytt 081201)


2008-12-01:
Fler undersökningar av förorenad mark (SR Jämtland 081201)
Smutsvatten i Göta älv fall för Miljödomstolen (SVT Västnytt 081201)
Kommunen avråder från bad i Lillesjön (Höglandet Nu 081201)
Förorenade områden i Halland kartlagda (Länsstyrelsen Hallands län 081201)
Miljöfaran hos gamla vrak ska bedömas (SR Ekot 081130)


2008-12-01:
Besöksantalet uppgick under november till 5225 unika besökare som genererade 11522 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 362 besökare respektive 819 sidvisningar.


2008-11-29:
Boforsområdet är inte så förorenat som man antagit (Karlskoga-Kuriren 081129)
Klarlagt hur mycket gift som finns vid Åmells/Ecolab (Södermanlands Nyheter 081128)
Fler gifter hittades på dagistomt (Skånska Dagbladet 081128)


2008-11-28:
Uran i dricksvattnet hos flera hushåll (Östersunds-Posten 081128)
Mångmiljonsatsning på miljövänligare kablar (Helsingborgs Dagblad 081128)
Högre kostnad för största miljöboven (Borås Tidning 081128)
På väg att säljas trots gift i marken (Gefle Dagblad 081128)
Besked om förorening i Munksjön på måndag (Jnytt 081127)
Nytt material kan rena oljeutsläpp (Teknik360 081127)
Träkolsområdet misstänks vara förgiftat (Dalademokraten 081127)
Hon blir ny chef för Naturvårdsverket (Miljöaktuellt 081127)


2008-11-26:
Världskonferens om gruvor och miljö (SVT Västerbottensnytt 081125)
Gifthalter i väg 11 lägre än befarat (Skånska Dagbladet 081125)


2008-11-25:
49 småföretag delar på 50 Vinnova-miljoner (Teknik360 081125)
Forskningspengar till fyra Skåneföretag (Skånska Dagbladet 081125)
Ökad cancerrisk på aluminiumsmältverk (Du & jobbet 081125)


2008-11-24:
Miljöinventering av brandövningsplatser (Länsstyrelsen Stockholms län 081124)
Förgiftad mark kan få statliga pengar (Folkbladet 081124)
Forskningspengar till vraksanering (Skärgårdsbryggan 081123)


2008-11-22:
Gropen i Brunnby snart borta (Helsingborgs Dagblad 081122)
Företag hotar stämma kommunen (Helsingborgs Dagblad 081122)
Omedelbar sanering (Dalarnas Tidningar 081121)


2008-11-21:
Underjordisk tank tickande miljöbomb (Norra Skåne 081120)
`Inte vårt problem` menar Göinge Industri AB (Norra Skåne 081121)
Två sätt att sköta gamla soptippar (SLU 081121)


2008-11-20:
Föroreningar i Valla kan stoppa hans verksamhet (Katrineholms-Kuriren 081120)
Högtflygande planer tar form på Ringstorp (Helsingborgs Dagblad 081120)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-11-19:
Presentationer från dagens sedimentseminarium i Göteborg finns nu utlagda på webbplatsen: Länk


2008-11-19:
Nedgrävd cistern läckte olja i Rönne å (Skånska Dagbladet 081119)
Vallamackens framtid oviss (Katrineholms-Kuriren 081119)
Tungmetaller grävs bort för att säkra Göteborgs vattentäkt (Miljöaktuellt 081119)
Mark vid gammal oljedepå saneras (Dalademokraten 081118)
Grundvatten förorenat vid mack (Dalademokraten 081118)


2008-11-18:
Seminarium om upphandlingar
Norrköping 5 februari 2009 – Arbetets museum

Den 5 februari 2009 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium om upphandlingar i Norrköping. Kom och lyssna på intressanta föredrag och diskutera upphandlingar på raster och i en workshop. Seminariet syftar till att belysa och diskutera hur upphandlingar av efterbehandlingsprojekt genomförs/har genomförts och hur upphandlingarna kan göras kostnadseffektiva och med god kvalitet.

Anmäl dig senast 15 december till ett intressant och viktigt seminarium!

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett


2008-11-18:
Lagen hinder för miljövite (Helsingborgs dagblad 081118)
Fabriksmark blir examensjobb (Sydsvenskan 081118)
Förskolemark kan vara förorenad (Upsala Nya Tidning 081117)
Förorenad mark saneras (SR Göteborg 081117)


2008-11-17:
Dyr sanering av kromläderfabriken (SVT Sydnytt 081117)
Göta Älv saneras från gifter (SVT Västnytt 081117)
Mackägare får böta 50 000 kronor (Barometern 081117)


2008-11-15:
Astern växer fram ur leran (Helsingborgs Dagblad 081115)


2008-11-14:
Sanering för miljoner längs Göta älv (Göteborgs-Posten 081114)
Länet hinner inte sanera miljögift (SR Kronoberg 081114)
Cancerogena ämnen på havsbottnen vid SSAB (Södermanlands Nyheter 081113)
Oljeutsläpp i mark kräver sanering (Skånska Dagbladet 081113)


2008-11-13:
Risk att kvicksilver sprids i Trosaån (Södermanlands Nyheter 081113)
OK vill bygga 128 p-platser (Dalademokraten 081113)
Utlysning av forskningsmedel för Miljöteknik (Formas 081113)
Sanering av miljögifter kostar en halv miljard (Barometern 081113)
Problemet med gifttomten måste lösas (NWT 081113)
136,7 miljoner för sanering (Nyheterna 081113)
Det kostar 360 000 kronor att gå under ytan (Blekinge Läns Tidning 081112)
Snart tid att sortera inför ny sanering (Skånska Dagbladet 081112)

PAH i livsmedel! (Bloggen RenJord 081113)


2008-11-12:
Här byggs bostäder på förorenad mark (Stockholm City 081112)
Så oroliga är de boende i området (Stockholm City 081112)
Fryser ned havsbotten (SR Västernorrland 081112)
Fallande huspris kan stoppa sanering (Sydsvenskan 081112)
Tio gamla mackar undersöks (Sydsvenskan 081112)
Flera nya hus kan stå på förorenad mark (Sydsvenskan 081112)


2008-11-11:
Oljeutsläpp upptäcktes under jord på Östergatan (Trelleborgs Allehanda 081111)
Markägare anmäler miljöbrott (Eskilstuna-Kuriren 081111)
Miljögifter läcker ut vid muddring (SR Gävleborg 081111)
Byggstopp på förorenat hamnområde (Nyheterna 081111)
Läkemedelscocktail i kranarna? (Upsala Nya Tidning 081111)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-11-10:
Miljöbomben utanför Norge ska övertäckas (Ny teknik 081110)
Nedsmutsad mark kostar pengar (SR Skaraborg 081110)
Asfaltåtervinnare mötte skepsis (Entreprenad 081110)
Förorenad mark under riven bensinstation (NWT 081110)
Jord renas på hemmaplan (SR Västernorrland 081110)
Ett nytt Teckomatorp? (Trelleborgs Allehanda 081110)
Pulkabacken ligger på en hög av kemikalier (Sydsvenskan 081110)


2008-11-09:
Dyr giftsanering i Gävle (SR Gävleborg 081109)
Giftnotan slutar på 100 miljoner (Gefle Dagblad 081109)
Giftsaneringen kostar 100 miljoner kronor kostnad för sanering (Arbetarbladet 081109)


2008-11-08:
Förorenade områden saneras (Dagbladet Sundsvall 081108)
Kreosoten kan ha spridit sig österut (Norra Skåne 081108)
Marken ska saneras (Norrbottens-Kuriren 081108)
Sista båtlasten BT Kemi-jord (Helsingborgs Dagblad 081107)


2008-11-07:
Saneringen av hamnbassängen skjuts upp (SR Kalmar 081107)
Gräver bort 1000 kubik efter olyckan (Dalarnas Tidningar 081107)
Pengarna har tagit slut (Nyheterna 081107)


2008-11-06:
92 miljoner för efterbehandling av förorenade områden (Naturvårdsverket 081106)
De rensar havsbotten från kvicksilver (Norra Skåne 081106)
Föroreningar funna vid bensinmack (SR Värmland 081106)
Rening efter oljekatastrofen tar flera år (Smålandsposten 081105)
Ny metodik för att utvärdera miljöfarliga ämnen (Forskning.se 081105)
VETAB sköter saneringen i Allgunnaryd (Höglandsnytt 081105)


2008-11-05:
Analysen är klar och allmänheten ska informeras (Smålandsposten 081105)
Marken är full av gift (Dalarnas Tidningar 081105)
Kommunen gör inget åt förgiftad mark (SR Värmland 081105)


2008-11-04:
Kommunen kräver snabb sanering av Bynäset (Östersunds-Posten 081104)
Skånsk lera gör deponin tät (Entreprenad 081104)
Ingen sanering i Kvarntorp (Vimmerby Tidning 081104)
`Rapporten bekräftar det vi sagt` (Helsingborgs Dagblad 081104)
Förorenat under bensinmack (Helsingborgs Dagblad 081104)
Sanering av gamla BP i Ånge (Sundsvalls Tidning 081104)
Kommunen vill snabbt utreda utsläpp av dioxin (Västerbottens Folkblad 081104)
Misstankar om cyanid i marken vid Bölesholmarna (Västerbottens Folkblad 081104)


2008-11-03:
Bostadsområde kan vara förorenat av tungmetaller (Södermanlands Nyheter 081103)
Gifter kan finnas i förskolans mark (SVT ABC 081103)
Barnen leker på giftig mark (SR Värmland 081103)
Larmrapport om bullervallarna (Helsingborgs Dagblad 081103)

Partikelaccelerator för sanering! (Bloggen RenJord 081103)
Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


2008-11-01:
Besöksantalet på hemsidan nådde inte förra månadens rekord men det näst högsta antalet besökare någonsin noterades ändå i oktober. 5681 unika besökare genererade 12696 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 402  besökare respektive 837 sidvisningar.


2008-10-31:
Gifter i dricksvattnet (Blekinge Läns Tidning 081031)
Södra skyldig till förorening (Smålandsposten 081030)
Trelleborgshem i bråk med miljökontoret (Ystads Allehanda 081030)
Sanering mitt i centrum (Västerbottens-Kuriren 081030)


2008-10-30:
Osäkerhet råder kring kemisanering i Sibbarp (Norra Skåne 081030)
Ny avfallsverksamhet i Älandsbro (Transportnet 081030)


2008-10-29:
Saneringen vid OK går trögt (Dalademokraten 081029)


2008-10-28:
Saneringen av `BP-kurvan` påbörjad (Dagbladet Sundsvall 081028)
Giftig mark vid Ljusnarsbergsfältet (SR Örebro 081028)
Skrothandlare åtalas för miljöbrott (Skånska Dagbladet 081027)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)
PAH depression (RenJord – blogginlägg 081027)


2008-10-27:
Krisen drabbar kommunens budget (Östgöta Correspondenten 081027)


2008-10-27:
Naturvårdsverkets kommande vägledning och nya generella riktvärden för förorenad mark

Naturvårdsverket arbetar med ett större vägledningsmaterial om utredningsprocessen vid efterbehandling av förorenade områden. Syftet är att bearbeta, vidareutveckla och komplettera vårt befintliga vägledningsmaterial om förorenade områden. Vägledningspaketet omfattar tre rapporter:
– ”Att välja efterbehandlingsåtgärd”
– ”Riskbedömning av förorenade områden”
– ”Riktvärden för förorenad mark”
samt ett beräkningsprogram för riktvärden för förorenad mark.

Ett första steg i färdigställandet av väglednings­materialet är att publicera nya generella riktvärden för förorenad mark. De finns nu att tillgå på Naturvårdsverkets hemsida. Riktvärden är rekommendationer och ett av flera verktyg i riskbedömningen av förorenade områden. Om förenklad riskbedömning kan du tills vidare läsa mer i Naturvårdsverkets rapport 4638 och om fördjupad riskbedömning kan du läsa i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. I det kommande vägledningsmaterialet kommer en av rapporterna utveckla och ge vägledning kring momentet riskbedömning.
Hela vägledningspaketet siktar vi på att färdigställa under slutet av året eller i början av nästa. I vägledningsmaterialet presenterar vi ett antal utgångspunkter, vilka formulerats för att tillgodose ett långsiktigt hållbart efterbehandlingsarbete. Dessa utgångspunkter kan du nu ta del av via webben. Vi har också låtit utföra en konsekvensanalys av att utge det nya vägledningsmaterialet och nya generella riktvärdena. Konsekvensanalysen finns tillgänglig att via vår hemsida, där du också kan läsa en kort sammanfattning av den.

Naturvårdsverkets vägledning om förorenade områden, utgångspunkter för efterbehandlingsarbete:Länk
Konsekvenser av ett nytt vägledningsmaterial om efterbehandling: Länk
Nya generella riktvärden: Länk


2008-10-26:
Fortsatt utredning av förorenade områden (Länsstyrelsen Uppsala län 081024)
Därför händer inget med pcbtomten (Karlskoga-Kuriren 081024)


2008-10-24:
Fyrahundra liter diesel rann ut i hamnen (Sydsvenskan 081024)
Fortsättningen på historien (Karlskoga-Kuriren 081024)


2008-10-23:
Kungälvs Energi misstänks för miljöbrott (Göteborgs-Posten 081023)
Ny anläggning för miljöfarligt avfall (Recyclingnet 081023)


2008-10-22:
Marken i Papegojan förorenad (Helsingborgs Dagblad 081022)
18 000 ton sand ska bort och ersättas med ny sand (Nerikes Allehanda 081022)
Miljoner för sanering av Glasbrukstomten (Sydöstran 081022)
Försäljning av fastighet utreds på nytt (Arbetarbladet 081022)


2008-10-21:
Vi fick ett länktips om en blogg inom ämnesområdet förorenad mark döpt till RenJord. Den verkar vara helt nystartad och har inte mycket innehåll ännu men kan kanske vara av intresse att bevaka med tanke på att vi inte sett mycket av bloggande inom den här branschen tidigare. Vi följer upp hur den utvecklas framöver. Vem som ligger bakom den framgår inte. För den som redan vill titta till den finns länken här: Länk


2008-10-21:
Dyr sanering dödar bensinmackar (Norra Västerbotten 081021)
`Mycket liten miljörisk i hallen` (Ljusnan 081021)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


2008-10-20:
700 platser i Sundsvall kan vara förorenade (Dagbladet Sundsvall 081020)


2008-10-18:
Begär en miljon för sanering av mark (Dalademokraten 081018)
Cisternerna på Nyhamn ska äntligen saneras (Dagbladet Sundsvall 081018)
Jakt på gift i brunnar (Arbetarbladet 081018)
Stormar ökar markant halterna av kvicksilver i vattendragen (Norrköpings Tidningar 081017)


2008-10-17:
Mer pengar till BT Kemi-sanering (Helsingborgs Dagblad 081017)
Forskarlag vid Mittuniversitetet kan bli svenska mästare i innovationer (Mittuniversitetet 081017)
Tuffa saneringskrav kan stoppa bygge i Skogstorp (Eskilstuna-Kuriren 081017)
Ytterligare 20 miljoner kronor till saneringen (Nerikes Allehanda 081017)
Giftigt ämne hittat i asfalten på väg 11 (Skånska Dagbladet 081017)
Risken mindre än befarat på Ljusnarsbergsfältet (Nerikes Allehanda 081017)
Miljögift forslas bort från Nyhamn (Sundsvalls Tidning 081017)
Mindre sanering än väntat inför hotellbygge (Blekinge Läns Tidning 081016)
Gifthalter vid Gåshaga ofarliga (Lidingö tidning 081016)
Markägare gör nytt försök att slippa markundersökning (Södermanlands Nyheter 081016)
Oljeläckage utreds som grovt miljöbrott (Länstidningen Östersund 081016)
Saneringsarbetet i Krylbo är klart (Banverket 081016)
Marken sanerad för 90 miljoner kronor (Dalademokraten 081016)
Giftigt område blir industrimark (Dalarnas Tidningar 081016)


2008-10-16:
Boka datumet redan nu!
Seminarium om Upphandlingar i Norrköping, Arbetets Museum (mitt i Strömmen) den 5 februari 2009.

Inbjudan och program kommer på hemsidan under november månad, lite om innehållet: Föredrag och diskussioner om Upphandlingsteknik, utvärderingsmodeller, praktikfall med mera och en workshop med ämnet: kan vi åstadkomma en branschstandard vid ebh-upphandlingar? Förslag på föredrag/föredragshållare om praktikfall som är intressanta ur upphandlingsperspektiv är varmt välkomna. Skicka intresseanmälan/föredrag till berith.juvonen@tyrens.se


2008-10-16:
Ett helt nytt läge (Folkbladet 081016)
Gamla miljösynder i dagen (Norrbottens-Kuriren 081016)
Saneringsarbetet på BT Kemiområdet kan avbrytas (SVT Sydnytt 081015)
SJ-impregneringen färdigsanerad (SR Dalarna 081015)


2008-10-15:
Nya föroreningar efter BT Kemi (TV4 Malmö 081015)
Marken förgiftad (Norrländska Socialdemokraten 081015)
Fastighetsägare struntar i giftsanering (Sundsvalls Tidning 081015)
Ny restaurang i sanerat hus (Gefle Dagblad 081015)
Sista lasterna med BT Kemi-jord (Skånska Dagbladet 081015)


2008-10-14:
Presentationerna från NORDROCS 2008 finns nu tillgängliga på konferensens hemsida: Länk


2008-10-14:
Kostnad för arseniksanering fördubblas (SR Örebro 081014)
Sju tävlar om att få undersöka gift (Dalarnas Tidningar 081014)
BT Kemi-jord snart på väg igen (Helsingborgs Dagblad 081014)
Förslag att spåra farliga vrak får stöd (Hallands Nyheter 081013)


2008-10-14:
Nya medlemsregistret!
Det är många som registrerat sig i det nya medlemsregistret. Idag finns cirka 350 medlemmar med vilket är glädjande. Enligt vår gamla sändlista finns det dock minst lika många kvar som inte varit inne och registrerat sig ännu. Till alla som inte registrerat sig ännu vill vi rikta en uppmaning att göra det så snart som möjligt. Endast de som nyregistrerat sig kommer att räknas som medlemmar i nätverket och få mail när den gamla listan skrotas. Alla utskick görs framöver direkt från medlemsregistret.

– Gå därför till webbregistret –Länk till registret– och anmäl dig som ”Ny användare” även om du tidigare är medlem i nätverket. Alla måste föra in sina kontaktuppgifter själv i det nya registret!

Observera att det är olika inloggningsuppgifter här på hemsidan och medlemsregistret! När de flesta har registrerat sig kommer vi även att skicka ut nya inloggningsuppgifter för hemsidan då alla inte har dessa.


2008-10-13:
Svenska företag kvalitetsmärker miljöteknik (Recyclingnet 081013)
Miljökontroll av järnvägen (Motala & Vadstena Tidning 081013)
Dumpade oljefat vid gamla E4 (Sundsvalls Tidning 081013)
Ny handbok, ”Inventera och sanera PCB” (SABO)


2008-10-11:
Så riskfylld blir saneringen i Tannefors (Östgöta Correspondenten 081011)
Miljögifter hittade i marken och grundvattnet (Allehanda.se 081010)


2008-10-10:
Giftig strand spärras av (Lidingö tidning 081010)
Jord saneras i Älandsbro (SVT Mittnytt 081010)
Mätningar i hamnen fortsätter (NWT 081010)


2008-10-09:
Kils kommun vill ha svar om förorening (Värmlands Folkblad 081009)
Förorenad tomtmark ska saneras (Helsingborgs Dagblad 081009)


2008-10-08:
Ska undersöka Tokarp (Finnveden Nu 081008)
`Det går alldeles för långsamt` (TV4 Malmö 081008)
Föroreningar i sjön (Nyheterna 081008)


2008-10-07:
Föroreningar kartläggs (Bohusläningen 081007)
Kommunen utlovar giftsanering i Tannefors (SR Östergötland 081007)
Fortsatt provtagning kring bensinstationen (Helsingborgs Dagblad 081007)
Larmet tvingade Annika sluta odla (TV4 Malmö 081007)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


2008-10-06:
Miljödomstolen går emot Ovako (Dala-Demokraten 081006)
Nya arenan kommer ta upp ett helt kvarter (Dagbladet Sundsvall 081006)
Blombacka ska saneras från tungmetaller (NWT 081006)
Nya programmet klart för Lilla Vassbotten (TTELA 081006)
`Ett BT Kemi mitt i ett bostadsområde` (TV4 Malmö 081006)


2008-10-06:
Renare Marks Vårmöte 2009
24-25 mars vid Stockholms Universitet

Temat är Långsiktigt hållbar riskbedömning – hållbara kostnadseffektiva åtgärdslösningar
Arrangörsgruppen efterlyser förslag till presentationer som de gärna vill ha in senast 7 oktober: Läs mer


2008-10-04:
Fabriken gjorde Stångån blå och röd (Östgöta Correspondenten 081004)
Kanske bäst att inte röra (Söderhamns-Kuriren 081004)
Miljödomstol avslår överklagande (Norra Skåne 081003)
Förorenad jord blir ren på tippen (Allehanda.se 081003)
Oro i Tannefors efter giftlarm (SR Östergötland 081003)


2008-10-03:
Ny anläggning för förorenad jord (SR Västernorrland 081003)
Även fabriksgrannar drabbas av asbestcancer (SR Vetenskapsradion 081003)
Förskola planeras på giftiig mark (SR Uppland 081003)
Förgiftad mark upptäckt efter 30 år (Östgöta Correspondenten 081003)
Snabb sanering utlovas (Östgöta Correspondenten 081003)
Eskilstuna Kommunfastigheter måste sanera PCB för minst 700 000 kronor (Eskilstuna-Kuriren 081003)
Giftämnen funna vid Lunds central (Skånska Dagbladet 081003)


2008-10-02:
Licseminarium i Umeå den 9 oktober
Annika Åberg, Geo Innova AB, håller sitt licseminariet kommer att hållas kl 15.00 torsdagen en 9 oktober i sal KB7A9 i KBC-huset Umeå Universitet.

Det blir även en presentation som är mer mindre vetenskaplig och mer branschvinklad vid Renare Mark Nords möte 4-5 November.

Sammanfattning


2008-10-02:
Saneringen mycket dyrare (Lokaltidningen Landskrona 080102)
Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition utredda (Kemikalieinspektionen 081001)


2008-10-01:
Arsenikfynd inte alarmerande (Borås Tidning 081001)
Kreosoten låst av kalkgrunden (Helagotland 0801001)
Hotelltomten luktar – Bara ofarlig tjära (Sydöstran 081001)


2008-10-01:
Nytt rekordantal besökare!

Besöksantalet på hemsidan slog i september alla tidigare rekordnoteringar. 7010 unika besökare (tidigare rekord 5500) genererade 15178 sidvisningar (13740). Högsta noteringen för ett dygn var 671 (511) besökare respektive 1239 (952) sidvisningar.

Besöksstatistik från januari 2007 till och med september 2008. Bild2008-09-30:
NIRAS växer på den svenska miljöteknikmarknaden

Med uppköpet av det svenska företaget Johan Helldén AB stärks NIRAS ställning betydligt på miljöområdet i Sverige. Johan Helldén AB är en välkänd miljörådgivare med kontor i Linköping. Företaget utför uppdrag över hela Sverige och tillsammans med NIRAS miljörådgivare i Stockholm bildas en stark expertgrupp på 13 medarbetare.

Pressmeddelande


2008-09-30:
Stöd till kamp mot kvicksilver (Byggvärlden 080930)
Företagare misstänks för miljöbrott (Dagbladet Sundsvall 080930)
Gifter i byggmark i centrala Sunne (SR Värmland 080930)
Gifter och olämplig mark i Järnvägsparken (NWT 080930)
`Känner sympati för de boende` (Helagotland 080930)
Miljöräddning på släp (Kristianstadbladet 080930)
Långt ifrån klart i ansvarsfrågan om SJ-området (Ljusnan 080929)
Gatukontoret informerade inte miljönämnden om förorening (TV4 Malmö 080929)

2008-09-30:
NIRAS växer på den svenska miljöteknikmarknaden

Med uppköpet av det svenska företaget Johan Helldén AB stärks NIRAS ställning betydligt på miljöområdet i Sverige. Johan Helldén AB är en välkänd miljörådgivare med kontor i Linköping. Företaget utför uppdrag över hela Sverige och tillsammans med NIRAS miljörådgivare i Stockholm bildas en stark expertgrupp på 13 medarbetare.

Pressmeddelande


2008-09-30:
Stöd till kamp mot kvicksilver (Byggvärlden 080930)
Företagare misstänks för miljöbrott (Dagbladet Sundsvall 080930)
Gifter i byggmark i centrala Sunne (SR Värmland 080930)
Gifter och olämplig mark i Järnvägsparken (NWT 080930)
`Känner sympati för de boende` (Helagotland 080930)
Miljöräddning på släp (Kristianstadbladet 080930)
Långt ifrån klart i ansvarsfrågan om SJ-området (Ljusnan 080929)
Gatukontoret informerade inte miljönämnden om förorening (TV4 Malmö 080929)


2008-09-29:
Hovrätten sänker straff för miljöbrott (Norrländska Socialdemokraten 080929)
Arsenik är den stora miljöboven i Fårösund-fallet (Helagotland 080929)
Oskyldiga drabbas av miljösynderna (Helagotland 080929)


2008-09-28:
Hälldes dioxin i sjön i Ydrefors? (Kinda-Posten 080927)


2008-09-27:
På 1000 platser kan marken vara giftig (Helagotland 080927)
Familj i Rydöbruk vill ha besked om gifter i marken (Hallandsposten 080927)


2008-09-26:
En ny rapport från Hållbar sanering – Kriterier för effektiv riskkommunikation – är publicerad. Länk


2008-09-26:
Sanering försenar förskola (Södermanlands Nyheter 080926)
Dyr sanering för ägare i Bunge (Helagotland 080926)
Krävs på 840 000 för andras synder (Helagotland 080926)
Kommunen sanerar Fidesågen (Helagotland 080926)


2008-09-26:
Seminarium om Förorenade sediment – problem och möjligheter, Göteborg 19/11

Det finns fortfarande platser kvar! Anmälan senast 3 oktober och max antal deltagare är 100!

Den 19 november 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium om sanering av förorenade sediment i Göteborg. Seminariet syftar till att ge ökad kunskap om sedimentsaneringar med föredrag om bl a tekniska metoder för muddring och provtagning, samt flertalet projekt där omhändertagandet av muddermassor är i fokus. Seminariet visar kartläggningen av Sveriges kust med avseende på förorenade sediment och redovisar även purfärska forskningsresultat där ekotoxicitet påvisats p g a samverkanseffekter mellan olika föroreningar i sediment, m fl intressanta föredrag.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med forskning, beställer, planerar, genomför eller är tillsynsmyndighet för projekt med muddring eller sanering av förorenade sjöar eller havsområden. Seminariet vill även stimulera diskussioner om nuvarande och framtida hantering av muddermassor.

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett


 

2008-09-25:
Pengar för efterbehandling av förorenade områden (Naturvårdsverket 080925)
Steneborgskanalen kan bli sanerad (Arbetarbladet 080925)
Nu ska marken vid gamla sågverket undersökas (Nerikes Allehanda 080925)


2008-09-24:
Tingsryd värst men Väckelsång går före (Smålandsposten 080924)
Nobelstadion måste saneras från PCB (Nerikes Allehanda 080924)
Miljöprojekt Gusum tar beslut i höst (Norrköpings Tidningar 080923)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


2008-09-23:
Nya medlemsregistret artar sig bra!
Det har varit fortsatt en väldigt bra respons på nya medlemsregistret. Idag passerade vi 300 medlemmar som lagt in sina uppgifter och förhoppningsvis även fått bekräftelse med inloggningsuppgifter i mailen. Enligt vår gamla sändlista finns det dock minst lika många kvar som inte varit inne och registrerat sig ännu.

Observera att de som inte registrerar sig inte heller kommer att få några mailutskick när den gamla listan tas ur bruk. Endast de som nyregistrerat sig kommer att räknas som medlemmar i nätverket.

– Gå därför till webbregistret –Länk till registret– och anmäl dig som Ny användare även om du tidigare är medlem i nätverket. Alla måste föra in sina kontaktuppgifter själv i det nya registret!

Observera att det är olika inloggningsuppgifter här på hemsidan och medlemsregistret! När de flesta har registrerat sig kommer vi även att skicka ut nya inloggningsuppgifter för hemsidan då alla inte har dessa.


 

2008-09-23:
Förorenad mark kring Uppsala-Ekeby (Länsstyrelsen Uppsala län 080923)


2008-09-22:
Utdrag ur dagens budgetproposition:

Regeringen föreslår att riksdagen:
3. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 100 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 3.9.4)

3.9.4 (utdrag)
Regeringens överväganden
…Regeringen föreslår därmed att 539 973 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden för 2009. För 2010 beräknas anslaget till 629 118 000 kronor och för 2011 till 629 118 000 kronor….

Läs mer på sidorna 45-46 om utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård: Länk


2008-09-22:
Kommunen ska undersöka giftläget (Dalarnas Tidningar 080922)
Länet får 44 miljoner för att sanera miljögifter (Östgöta Correspondenten 080922)


2008-09-20:
Landstinget vill vänta med sanering av kvicksilver i Lit (Länstidningen Östersund 080920)


2008-09-19:
Kinesisk sjö förgiftad med arsenik (Borås Tidning 080919)
Kommunen: `Beslut inte fattat om seniorboendet` (Blekinge Läns Tidning 080919)
Sanering blir dyrare än beräknat (Nerikes Allehanda 080919)


2008-09-18:
Konstgjort träd suger (Ny Teknik 080918)
Domstolen tvingar Sjösadirektör betala (Södermanlands Nyheter 080918)
Förorenad mark har renats (Sundsvalls Tidning 080918)
Krav på sanering av förorenad mark (Blekinge Läns Tidning 080917)
Sanering i stå i väntan på tillstånd och provsvar (Skånska Dagbladet 080917)
Glasmassor tas bort vid Sandvik efter anmälan (Smålandsposten 080917)


2008-09-17:
Miljömätningar har inletts i Fåglavik (Alingsås Tidning 080917)
Statoilmacken blir parkering (Sydsvenskan 080917)
Giftig schakt (Maskinentreprenören 080917)
På spaning efter gamlasynder (Hallandsposten 080917)


2008-09-16:
Dieselläckage polisanmält (Sundsvalls Tidning 080916)


2008-09-15:
Lokalt miljömål ska göra Göteborg giftfritt till år 2050 (Vårt Göteborg 080915)
Höstvete sås på förorenad mark (SR Värmland 080915)


2008-09-13:
Brändkläppen en topptipp (Norrbottens-Kuriren 080913)
Hejdå macken – kanske vi ses i en annan tappning (Norrländska Socialdemokraten 080913)
Saneringsjobb på Gasverkstomten kan vara lagbrott (Blekinge Läns Tidning 080913)
Militären har inte fribrev (Östersunds-Posten 080913)


2008-09-12:
Cancerogena ämnen upptäckta i snötippar (Dagbladet Sundsvall 080912)
EKA-projektet går mot sitt slut (TTELA 080912)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


2008-09-11:
Ny rapport från Hållbar sanering: ”Hälsoriskbedömning av förorenande områden”. Länk


2008-09-11:
Renare Marks Vårmöte 200924-25 mars 2009 vid Stockholms Universitet

Tema
Långsiktigt hållbar riskbedömning – hållbara kostnadseffektiva åtgärdslösningar

Efterlysning av presentationer: Läs mer

Temat för årets Vårmöte är Hållbar sanering och arrangemanget genomförs som ett samarbete med Naturvårdsverkets kunskapsprogram med samma namn. Under mötet kommer programmets viktigaste resultat att redovisas och belysas på olika sätt med syftet att nå ut med och öka användningen av den nya kunskapen för utveckling inom undersökningar, riskbedömning, riskvärdering och åtgärdslösningar.

För att komplettera presentationen av resultat från kunskapsprogrammet Hållbar Sanering efterlyser vi nu inspirerande presentationer eller inlägg med exempel på framgångsrika tillämpningar av ny kunskap och metoder, i första hand med ursprung ur kunskapsprogrammet. Vi letar även efter föredrag som kan ge exempel på osäkerheter, svårlösta eller kostbara problem där det finns särskilda behov av utveckling.

Förslagen sändes senast den 7 oktober med en kort sammanfattning på cirka ½ A4 sida till
programgruppen på e-post:tomas@conviro.se.

Mer information finns på Vårmötets sida:Länk


2008-09-11:
Jakt på miljösynder i Långsele (Allehanda.se 080911)
Kräver att butiksmark undersöks efter ferrokalk (TTELA 080911)
Miljöexperter kritiska mot saneringen på Gasverkstomten (Sydöstran 080911)
Gasverkstomten granskades (Blekinge Läns Tidning 080911)
Östersund ställer krav om Bynäset (Östersunds-Posten 080911)


2008-09-10:
Nya medlemsregistret!
Det har varit en väldigt bra respons på vårt utskick om det nya medlemsregistret. Nära 200 har redan lagt in sina uppgifter och förhoppningsvis även fått bekräftelse med inloggningsuppgifter i mailen.

Det har kommit ett par påpekanden om att man inte lyckats logga in i registret.

– Först vill vi påpeka att det inte är här på hemsidan man loggar in utan på en separat webbplats –Länk till registret– där de inloggningsuppgifter används som finns i bekräftelsen.

– Dessutom vill vi att ni kontrollerar att er webbläsare är inställd på att acceptera cookies för att det ska fungera att logga in.

Observera att det är olika inloggningsuppgifter här på hemsidan och medlemsregistret! När de flesta har registrerat sig kommer vi även att skicka ut nya inloggningsuppgifter för hemsidan då alla inte har dessa.


2008-09-10:
Liten risk efter betning av säd (Helagotland 080910)
Vad finns under ytan? (Hallands Nyheter 080910)
Ny lösning för förorenade Skanskatomten i Svenljunga (Borås Tidning 080910)
`En avdelning kallade vi för gaskammaren` (Borås Tidning 080910)
Kramforsföretagare dömd för miljöbrott (Allehanda.se 080910)
Stort utsläpp av diesel i Hällby (Folket 080910)
Skärper inte miljökraven (Folkbladet 080910)
Militären kan inte ha fribrev (Östersunds-Posten 080910)
Stigande kvicksilverhalter (Västerbottens-Kuriren 080909)


2008-09-09:
Marksaneringsseminarium och årsmöte i Renare Mark Norr
Renare Mark Norr och MCN arrangerar ett marksaneringsseminarium 4-5 November 2008 i Umeå (KBC-huset Umeå universitet) samt håller avdelningens årsmöte den 4 November, KBC-huset, Umeå universitet.

Läs mer på avdelningens sida: Länk


2008-09-09:
En sistaminuten blänkare om EKA-dagen i Bengtsfors 10-11 september!

Vad kan man lära sig av ett stort och komplicerat projekt i en liten kommun?
EKA-projektet går nu mot sin avslutning. Vi inom Bengtsfors kommun och EKA-projektet vill gärna dela med oss av våra erfarenheter och nyvunna kunskaper. Med detta syfte kommer vi att genomföra en EKA-dag torsdagen den 11 september 2008. Läs inbjudan och program:Länk


2008-09-09:
Ny lösning i sikte för förorenat område i Svenljunga (Borås Tidning 080909)
Lösningen – statligt bidrag (SR Sjuhärad 080909)
Större skada att böka omkring (Dalademokraten 080909)
Höga halter av kvicksilver och PCB i Bråvikens fisk (Norrköpings Tidningar 080909)
Mer arsenikstudier krävs (Norrländska Socialdemokraten 080909)
Djupare analys krävs av miljöhotat område (Norrbottens-Kuriren 080909)
Asbest kan fördyra ombyggnad av skola (Helagotland 080909)
Vilka miljögifter döljer sig i jorden? (Allehanda.se 080908)


2008-09-08:
Abborrar fyllda med miljögifter (Östgöta Correspondenten 080908)
Kommunalrådet: – Den som förorenar ska städa upp (Östersunds-Posten 080908)
Gammal olja förorenar Laxsjön (NWT 080908)
Bynäset öppnas bara delvis (Östersunds-Posten 080908)
1000-tals kan bo på giftig mark (Aftonbladet 089008)
Hennes ”paradis” var ett markområde som förgiftats (Aftonbladet 089008)


2008-09-06:
Oljan inget hinder för bostäder i Sågen (Dalademokraten 080906)
Statoil står fast vid avveckling i Svängsta (Sydöstran 080906)


2008-09-05:
Bakslag för Miljöbolaget (Värmlands Folkblad 080905)
Stängsel ersätter giftsanering (SR Kronoberg 080905)
Nya ägare öppnar hamnen vid Rayonfabriken (NWT 080905)
Tjuvkika: Så blir nya Kokpunken (Vestmanlands Läns Tidning 080905)


2008-09-04:
Seminarium om Förorenade sediment – problem och möjligheter, Göteborg 19/11

Den 19 november 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium om sanering av förorenade sediment i Göteborg. Seminariet syftar till att ge ökad kunskap om sedimentsaneringar med föredrag om bl a tekniska metoder för muddring och provtagning, samt flertalet projekt där omhändertagandet av muddermassor är i fokus. Seminariet visar kartläggningen av Sveriges kust med avseende på förorenade sediment och redovisar även purfärska forskningsresultat där ekotoxicitet påvisats p g a samverkanseffekter mellan olika föroreningar i sediment, m fl intressanta föredrag.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med forskning, beställer, planerar, genomför eller är tillsynsmyndighet för projekt med muddring eller sanering av förorenade sjöar eller havsområden. Seminariet vill även stimulera diskussioner om nuvarande och framtida hantering av muddermassor.

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett


2008-09-04:
Sanering borde gjorts tidigare (SR Kronoberg 080904)
Omfattande oljehantering planeras utanför Elfvik (Lidingö tidning 080904)
Mark i Holmsund kraftigt förorenad (SVT Västerbottensnytt 080904)
Linnéparken blir en folkets park (Hallandsposten 080904)
Fastighetsägare efterlyser fler undersökningar i Rydö (Hallandsposten 080904)
Från badförbud till badsjö (Sydsvenskan 080904)


2008-09-03:
Jakten på försvunna mackägaren är över (Norra Skåne  080903)
Vägverket Produktion behandlar avfall på Gotland (Transportnet 080903)
Giftig mark under nytt bad (SVT Mittnytt 080903)
Ammoniak hotar Gräsö (Norrtelje Tidning 080903)
Höga gifthalter hittades på industrimark i Rydöbruk (Hallandsposten 080903)
Giftfynd under badhuset (Sundsvalls Tidning 080903)


2008-09-02:
Åtal för miljöskandalen i Säter (Dalademokraten 080902)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


2008-09-02:
Glöm inte NORDROCS!
Den 24-25 september arrangeras NORDROCS i Helsingfors. Arrangörskommittén vill påminna om att det fortfarande går bra att anmäla sig och att det inte heller ska vara några problem med hotell enligt vad som anges i programmet. I nuläget är det cirka 50 svenska deltagare anmälda och drygt 200 totalt.

Så passa på att åka iväg och träffa kollegor från våra nordiska grannländer och en hel del föreläsare från andra håll i världen. Läs mer och anmäl er på finska nätverket MUTKU:s sida om NORDROCS:Länk


2008-09-01:
Marksanering vid Tråddragarvägen i Hjulsbro (Linköpings Tidning 080829)


2008-09-01:
Renare Mark Mälardalen bjuder in till studiebesök och visar upp ett projektområde inom Nordvästra Kungsholmen.

Datum: 2/10 2008 Tid: kl 15
Plats: Lindhagensgatans nordligaste ände på Kungsholmen

Vid strandområdet kommer flerfamiljshus att byggas, men innan dess måste mark och grundvatten saneras. Inom området förekommer olja i fri fas. Om möjligt kommer även deltagarna erbjudas möjlighet att kika ner i en nygrävd provgrop för att se hur ”fri fas” ser ut och luktar.

Läs mer på avdelningens sida: Länk


2008-09-01:
Hemsidan hade i augusti 3828 unika besökare som genererade 8215 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 322 besökare respektive 605 sidvisningar.


2008-08-30:
Ännu mer förorenad jord påträffades (Nerikes Allehanda 080830)


2008-08-29:
Miljönämnden vill veta mer om marken vid Runns norra strand (Dalademokraten 080829)
Marksanering vid Tråddragarvägen i Hjulsbro (Linköpings Tidning 080829)
Dioxin i Häradsbäck (Smålandsposten 080829)


2008-08-28:
Gasverkstomt kan bli parkering (Ystads Allehanda 080828)


2008-08-27:
Vadstena kan slippa sanera spårområde (Motala & Vadstena Tidning 080827)


2008-08-26:
Tanken sprack och 14000 liter diesel läckte ut – ägaren får böter (Borås Tidning 080826)
Ett tusen lass förorenad jord på väg till Bubbetorp (Sydöstran 080826)


2008-08-25:
Mycket kvicksilver i fabriksmark (Skånska Dagbladet 080825)


2008-08-22:
Föroreningar analyseras (NWT 080822)
Fortsätter undersöka förorenad mark (Helagotland 080822)
Politiskt hyckleri om teatern (Sundsvalls Tidning 080822)
Bankerna tar egen klimathänsyn men vägrar vara miljöpolis (Finansvärlden 080822)
Mack rivs på ägarens bekostnad (Arbetarbladet 080822)
Byggbolag överklagar krav på sanering (Sydsvenskan 080822)
Ny värdering av det gamla SJ-området (Ljusnan 080821)


2008-08-21:
Höga gifthalter i Simrishamn (Ystads Allehanda 080821)
Höga halter av giftigt TBT i hamn (Sydsvenskan 080821)
Miljöchefen nöjd med Kilsta Metalls städning (Nerikes Allehanda 080821)
Markrapporten är klar (Nyheterna 080821)
Arsenikhaltigt dricksvatten kan renas (Dalarnas Tidningar 080820)


2008-08-20:
Bly i marken under dagis (SVT Sydnytt 080820)
Intressant metod, tycker länsstyrelsen (Barometern 080819)
Mobil rening av glasdeponier kan vara lösningen (Barometern 080819)
Intressant men osäker metod, anser miljöinspektören (Barometern 080819)


2008-08-19:
Jord kan saneras på plats (Smålandsposten 080819)
Höga arsenikhalter i Lillesjön (SVT Jönköpingsnytt 080819)
Gammal bensinstation saneras (Västerviks Tidningen 080819)
Strängare miljökrav kräver ombyggda soptippar (Byggindustrin 080819)
NCC bygger miljövänlig förvaring för avfall (Byggfakta Projektnytt 080819)
Saneringsavtal för Gasverkstomten kan vara olagligt (Blekinge Läns Tidning 080819)


2008-08-18:
Studiebesök på SSAB och Merox i Oxelösund 18 september med Renare Mark Öst.

Under dagen kommer vi att höra och se det omfattande systemet med stålproduktion, recirkulation av fallande avfall, produktuteckling av restprodukter från ståltillverkningen, deponering inför framtida avfallslösningar och sluttäckning av Ålöfjärdsdeponin.

Buss från Linköping och Norrköping anordnas. Bussen finansieras av länsstyrelsen i Östergötland. Lunch till självkostnadspris på SSAB:s lunchrestaurang.

Välkomna! Läs mer på avdelningens egen sida: Länk


2008-08-18:
Även oljeskador på sågverksområde (Dalademokraten 080818)
Ny maskin sparar miljoner (Barometern 080818)


2008-08-16:
Fastighetskontoret ser över rutiner efter miss (SR Malmö 080816)
Växjös industrislum rensas upp (Smålandsposten 080816)
Storas miljösynder spräckte affären (Arbetarbladet 080816)
Köparen drog sig ur (Gefle Dagblad 080816)


2008-08-15:
Första spadtaget i förorenade marken (Sydöstran 080815)
Oljeutsläpp spred sig i hamnområdet (Ystads Allehanda 080815)
BT-Kemi dyrare (Helsingborgs Dagblad 080813)


2008-08-15:
Ett lästips så här i uppstarten efter semestertiderna.
Myndighet för miljön – en granskning av Naturvårdsverket (Statens offentliga utredningar  SOU 2008:62) tar bland annat upp Naturvårdsverkets arbete med förorenade områden och lämnar förslag på förändringar i organisationen.


2008-08-14:
Agerar mot förgiftad mark (SR Dalarna 080814)
Stipendium tar miljökemist till Spanien (Umeå universitet 080814)
Miljonviten utdömda mot slamföretag (Helsingborgs Dagblad 080814)
Markägare riskerar böter (Barometern 080813)


2008-08-13:
Ägare till gammal bensinstationstomt riskerar vite (Barometern 080813)
Remmene skjutfält öppnas igen (Göteborgs-Posten 080813)
100 miljoner för att skrota järnvägsspåren (Motala & Vadstena Tidning 080813)


2008-08-12:
Gifter på Sävenäs? (Norra Västerbotten 080812)
Oljeläcka vid Hydro (Nerikes Allehanda 080812)
Marken undersöks i jakt på förorening (Ystads Allehanda 080812)
Hundratals miljoner för oljesanering (Bohusläningen 080812)
Lysekils kommun kräver åtgärder (Bohusläningen 080812)
Teknisk undersökning av Glasbrukstomten (Sydöstran 080812)


2008-08-11:
Saneringen av macken har avstannat (Upsala Nya Tidning 080811)


2008-08-08:
Föroreningar från förr (Helagotland 080808)


2008-08-07:
Mackområde måste saneras (Arbetarbladet 080807)


2008-08-05:
Marsjorden kan vara giftig (Expressen 080805)


2008-08-04:
Gifter stoppade Björnbobygget (Lidingö tidning 080804)
Tonvis med gift rinner ner i vattendragen (NWT 080804)


2008-08-01:
Mer förorenad BT Kemi-jord hittad (Skånska Dagbladet 080801)
Ingen vet vad som döljer sig i de gamla soptipparna (Dagens Nyheter 080801)
Höga halter av gifter i småbåtshamnar (Göteborgs Fria Tidning 080801)


2008-08-01:
Hemsidan hade i juli 2006 unika besökare som genererade 4027 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 212 besökare respektive 438 sidvisningar.


2008-07-31:
Fortsatt bensinlukt i Skånes Fagerhult (Helsingborgs Dagblad 080731)


2008-07-29:
Skytteförening tvingas blysanera skjutbana (SR Halland 080729)
Kommunen sålde tomter på gammal soptipp (SVT Gävledala 080728)
Giftskandalen i Kålsäter – Döda valpar fulla av gift (TV4 Karlstad 080728)
Mark förorenad av kemtvätt (SR Gotland 080727)
Båtfärg i Kattegatt gör snäckorna sterila (Hallands Nyheter 080726)
BT-sanering fortsätter trots Landskronas kritik (Skånska Dagbladet 080725)
Sanering klar vid Tyringemack (Kristianstadbladet 080724)
Oavslutad cancerrapport ledde fram till miljösanering (Barometern 080723)
Träförädlingens industritomt saneras (Östgöta Correspondenten 080723)
Luktnivåerna synas när det åter saneras i Teckomatorp (Länsstyrelsen Skåne län 080723)
Många frågor kring sanering av glasbruk (Smålandsposten 080723)
Föroreningar vid Elinge såg utreds (Arbetarbladet 080723)
Gammal kemtvätt läcker miljögifter (Sydsvenskan 080723)
Bostäder på förorenad mark (E24 080722)
Hus på giftig mark värdelöst (Upsala Nya Tidning 080721)
Fortfarande föroreningar kvar i marken (Trelleborgs Allehanda 080720)
Förorenade delar av ön undersöks (helagotland.se 080718)
Frän stank från BT Kemi-området (Helsingborgs Dagblad 080715)
Oljesanering i Angered dröjer (Göteborgs-Posten 080715)
Här finns de förorenade industriområdena i Skellefteå (Norra Västerbotten 080715)
Gifter i fiskevattnet – ett dolt miljöhot som växer (Hallandsposten 080714)


2008-07-13:
Nu blir det semesterstiltje ett par veckor här på hemsidan. Med webbredaktören vid poolkanten på Cypern kan det möjligen bli någon sporadisk insats om tillgången till internet och lusten att göra en arbetsinsats råkar sammanfalla. Nystart görs i slutet av månaden igen. Ha en bra sommar!

Krister H.


2008-07-12:
Klart för sanering i Silvergruvan (Nerikes Allehanda 080712)
Läckor från mack och cistern (Kristianstadbladet 080712)
Undersökning av giftig jord i Konstnärsbyn är påbörjad (Hallandsposten 080712)
Lång sanering efter tankbilsolycka (Barometern 080711)
Miljönämnd fortsatt kritisk till saneringsprojekt (Helsingborgs Dagblad 080711)
Kommunen ska gräva i gamla oljeregister (Arbetarbladet 080711)


2008-07-11:
Dioxin i Karlits deponi (Upsala Nya Tidning 080710)


2008-07-09:
Ny utredning föreslås i Tomtafallet (Norrtelje Tidning 080709)
Rester av bensen vid nedlagd mack (Ystads Allehanda 080709)
PCB har hittats vid ABB-bygge (Dalademokraten 080708)


2008-08-07:
Osäkert om gifter i Gusumån (Norrköpings Tidningar 080705)
Kommunen hoppas på lägre saneringskostnader (Norrköpings Tidningar 080703)
Sanering av Hyltemossa anses inte vara akut (Helsingborgs Dagblad 080703)


 

2008-07-04:
Pengar till Rydöundersökning (SR Halland 080704)
Spår av ogräsmedel i dricksvattnet (Sydöstran 080704)
Saneringen av BT-kemiområdet fortsätter (SVT Sydnytt 080703)


2008-07-03:
Höga halter bekämpningsmedel på tomt (SVT Tvärsnytt 080703)
Hamnens problem liknar Helsingfors och Antwerpens (Hallands Nyheter 080703)
Kemikalier i jorden (Norrländska Socialdemokraten 080703)
Gift i marken vid sågverk (Nerikes Allehanda 080703)
Giftiga sågverkstomter högriskklassade i länet (Nerikes Allehanda 080702)
Giftiga kemikalier på tomt i Långängen (Nerikes Allehanda 080702)
Flygplats tros ha förgiftat sjö (Borås Tidning 080702)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


2008-07-02:
Tiotals miljoner för att sanera hamnen (SR Halland 080702)
Gifter i marken vid gamla sågverk i länet (Länsstyrelsen Örebro län 080702)
Miljöbomb saneras (Norra Västerbotten 080702)
Falkvarvs prover bekräftar gifterna (Hallands Nyheter 080702)
Förorenad industritomt måste saneras (SR Ekot 080702)
Läckande oljecisterner obehaglig överraskning (Arbetarbladet 080702)


2008-07-01:
Svalans förskola saneras (Kristianstadbladet 080701)
Bruksparken bantas när HSB räknat om (Skånska Dagbladet 080701)


2008-07-01:
Hemsidan hade i juni 4244 unika besökare som genererade 9104 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 378 besökare respektive 740 sidvisningar.

2008-06-30:
En kamp mot giftet – i 30 år (Byggvärlden 080630)
Bilverkstad kan tvingas sanera för hundratusentals kronor (Borås Tidning 080630)


2008-06-29:
Kommunalråd kräver stöd för sanering (SR Kalmar 080627)


2008-06-27:
Hållbar sanering har publicerat tre nya rapporter i Naturvårdsverkets bokhandel på nätet:

– 620-5825-7 ”Företagsekonomisk redovisning av markföroreningar
– 620-5836-4 ”Kostnads- nyttoanalys som verktyg för prioritering av efterbehandlingsinsatser Metodutveckling och exempel på tillämpning
– 620-5814-2 ”Funktions- och scenarioanalys – en metod att analysera risker i ett långtidsperspektiv


2008-06-27:
Förorenad sand ska deponeras (Dalademokraten 080627)
Förorenad jord fick ligga (Katrineholms-Kuriren 080627)


2008-06-26:
Hultsfred vill ha hjälp att få mark renad (SR Kalmar 080626)
Kemikalier dumpades i skogsområde (Helsingborgs Dagblad 080626)
Hamnen byggs ut med förorenade bottenmassor (Arbetarbladet 080626)
Åsa har fått drömjobbet hos BT Kemi-projektet (Skånska Dagbladet 080625)


2008-06-25:
Nu är industriområdet i Fagervik färdigrivet (Dagbladet Sundsvall 080625)
Miljösynder tynger vänortsutbyte (Folket 080625)
Gifterna från Sweda finns i halva innerstan (Hallands Nyheter 080625)
Barn dog av blyförgiftning i Senegal (Dalarnas Tidningar 080625)
Statligt bidrag krävs för att förgiftat område ska saneras (Barometern 080624)


2008-06-24:
Gift i marken sinkar husbygget vid ån (Nerikes Allehanda 080624)
Tvistar om sanering av sågverkstomten (Smålandsposten 080623)


2008-06-23:
Andra året med besöksstatistik har gått och vi noterar 54224 besökare och 121463 sidvisningar under år två.

Första året var siffrorna 42962 besökare och 101 664 sidvisningar så det är en tydlig ökning. Högsta dygnsnoteringarna under dessa två år är 511 besökare och 1154 sidvisningar. Statistiken började föras från 22 juni 2006.


2008-06-23:
Nätverkets lokala avdelningar informerar om aktiviteter de närmaste dagarna:
Renare Mark Väst har after work den 26 juni kl. 17 på Bishops Arms vid Järntorget. Ny plats istället för Slottsskogen som är upptaget av bluesfestival.
Renare Mark Mälardalen ordnar after work 24 juni kl. 17 i Rålambshovsparken.
Renare Mark Norr anordnar studiebesök omm porgasmätning den 2 juli.

Slutligen vill vi från nätverkets sida uppmana alla att anmäla sig till NORDROCS. Det är väldigt lite anmälningar från Sverige än så länge.


2008-06-23:
Förorenad jord får lagras i Tofta (Helagotland 080623)
Gammal tipp är Tarketts ansvar (Blekinge Läns Tidning 080623)
Miljögifter hotar Bollstasågens utbyggnad (Allehanda.se 080622)


2008-06-20:
Kommunen undersöker föroreningar på Getterön (SR Halland 080620)


2008-06-19:
(Nyhetstips från Anders Friström, JM AB)
Informationsblad från danska naturvårdsverket (Miljøstyrelsen) som förtjänar att spridas i Sverige.
Dels fastslår den att all tätortsjord generellt klassas som lättare förorenad sedan 1 januari i år, och dels avdramatiserar den att jorden ofta kan ligga kvar med rätt brukarbeteende – riskhänsyn och lite goda råd.

Informationsblad
En hverdag med jord i byen – Gode råd


2008-06-19:
Domsjö Industriområde blir Domsjö Utvecklingsområde (Nordisk Papper & Massa 080619)
Så ska tippen renas (Skånska Dagbladet 080619)


2008-06-18:
Norrlands trä döms för miljöstörning (SVT Mittnytt 080618)
Boliden sanerar Hornträsket (SR Västerbotten 080618)
Markprov ska stilla oro (Smålandsposten 080618)
Tyskt ja till jord från BT kemi (Lokaltidningen Svalöv 080618)
BT Kemi-saneringen kan äntligen dra i gång igen (Skånska Dagbladet 080618)
De vädjar till miljöministern om hjälp (Nyheterna 080618)
Upprörda känslor när Stena vill utveckla (Nya Lidköpings-Tidningen 080618)
Sanering skjuts upp (Helsingborgs Dagblad 080618)
Borstat skrov spar miljön (Lidingösidan 080618)
Oljeläckage krävde sanering på Frösön (Länstidningen Östersund 080618)


2008-06-17:
Proteiner kan minska gifthalten i matris (Göteborgs universitet 080617)
Sanering av Valdemarsviken del 2 av 6 (Norrköpings Tidningar 080617)
Förorenad jord är sågverks ansvar (Kristianstadbladet 080617)
Dieselläckage vid sanering (Sundsvalls Tidning 080617)
Olja och bly i markenpå gamla SJ-området (Ljusnan 080617)


2008-06-16:
Fastighet ska miljöbedömas (TTELA 080616)


2008-06-14:
Sanering av Valdemarsviken Del 1 av 6 (Norrköpings Tidningar 080613)
Hälsofarliga gruvor kan finnas på Runmarö (Skärgårdsbryggan 080613)


2008-06-13:
Jag vill inte skämmas över att jobba på Volvo (Folket 080613)
Kommunledningen spelar högt kring hotellbygget (Blekinge Läns Tidning 080612)


2008-06-12:
Stresstålig bakterie bryter ner gifter (Newsdesk 080612)
Exporttillstånd för BT Kemijord (Lokaltidningen Svalöv 080612)
Banverket sanerar förorenad mark i Katrineholm (Eskilstuna-Kuriren 080612)
Tuffa utmaningar för ny arena (Dagens Nyheter 080612)
Dioxin på Norrbyskär (SR Västerbotten 080612)
Förorening utgör risk – nu saneras marken (Norrländska Socialdemokraten 080612)


2008-06-11:
Luktproblem från BT Kemi hanterades rätt (Skånska Dagbladet 080611)
Förorenad mark på Norrbyskär (Norra Västerbotten 080611)
Tusentals områden är förorenade (SVT Tvärsnytt 080611)
Giftgas upp genom golvet i Electrolux före detta fabrik (Västerviks Tidningen 080611)
Förorenad mark vid sågverksområdet på Norrbyskär (Länsstyrelsen Västerbottens län 080611)
Vägverket tvingas sanera Östuna grustäkt (SR Uppland 080611)


2008-06-11:
OBS! Sista anmälningsdag för Kanadaresan är 16 juni! (OBS! Förlängt datum!)

Studieresa till Kanada 25 augusti till 1 september
Är du nyfiken på hur våra branschkollegor i Kanada arbetar med förorenad mark? Vill du lära dig mer om nya metoder för undersökning och efterbehandling av förorenade områden?

Följ då med på Renare Marks studieresa till Kanada den 25 augusti till 1 september 2008!
OBS! Anmälan senast 12 juni!

Läs mer: Länk


2008-06-11:
”Early bird senast 12 juni”
Sista anmälningsdag för att få lägre avgift vid NORDROCS i september är 12 juni. Spara € 150 på en tidig anmälan! Läs mer


2008-06-10:
Var finns Volvos etik och miljöansvar? (Eskilstuna-Kuriren 080610)
Giftig dagismark saneras (SR P4 Kristianstad 080608)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-06-09:
Massor av gift (Norrländska Socialdemokraten 080609)
Blyförgiftad mark utan åtgärd i tio år (Sydsvenskan 080609)
Hård konkurrens om bidrag till sanering (Sydsvenskan 080609)


2008-06-08:
Industritomt full av kreosot (Sydsvenskan 080608)


2008-06-05:
Han barrikaderar sig mot miljöinspektörerna (Sydnytt 080604)
Ny nanoservett torkar upp efter oljeutsläpp (Ny teknik 080605)
Risk för förorenad mark (Lerums Tidning 080605)
Hyresgästerna bort ur Garveriet (Lerums Tidning 080605)
Svårt för kommunen att köpa loss mark på bruksområdet (Eskilstuna-Kuriren 080605)
Bayer accepterar nya mätningar (Sydsvenskan 080605)
Peab förvärvar BEFAB i Linköping (Privata Affärer 080604)


2008-06-05:
Renare Marks senaste nyhetsbrev skickades ut till medlemmarna i början av veckan. För de som inte fått mail eller av någon outgrundlig anledning inte är medlemmar finns den att läsa här: Nyhetsbrev nr.2 2008


2008-06-04:
Föroreningar kartläggs (TTELA 080604)
Sista skrotet från cisternen i Nyhamn (Sundsvalls Tidning 080604)
Hårdare krav på sanering (Hallandsposten 080604)


2008-06-03:
Kommunen vill sanera Marieberg för 185 miljoner (Allehanda.se 080603)
Länets gruvor har miljöinventerats (Länsstyrelsen Stockholms län 080603)
Fortsatta planer på kulturcenter i ”Meken” – trots föroreningar (SR Västmanland 080603)
Fem gamla mackar saneras (Östersunds-Posten 080603)


2008-06-02:
Skånsk jord skeppas till Tyskland (SR Malmö 080602)
BT Kemi-jorden ska renas i Tyskland i stället (Skånska Dagbladet 080602)
Jorden från Teckomatorp skickas vidare (Lokaltidningen Svalöv 080602)
Förstärkt granskning och utveckling behövs i miljöarbetet (Webfinanser 080602)
120 miljoner för muddring i Valdemarsviken (SVT Östnytt 080602)
Kommunen söker tillstånd för muddring (SVT Östnytt 080602)
Förorenat efter ytbehandling (TTELA 080602)
Villaträdgårdar vid läderfabriken nagelfars inför sanering (Helsingborgs Dagblad 080602)
Svartlistad tomt kan vara miljörisk (Sydsvenskan 080602)
Ägaren till industritomt måste sanera (Sydsvenskan 080602)


2008-06-01:
Hemsidan hade i maj 4901 unika besökare som genererade 10728 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 355 besökare respektive 686 sidvisningar.


2008-06-01:
Saneringen på Svanö är klar (Allehanda.se 080601)


2008-05-31:
Lera ska täcka giftiga muddermassor (Blekinge Läns Tidning 080531)


2008-05-30:
Gruvavfall oroar villaägare (Norrbottens-Kuriren 080530)
Naturvårdsverket ger extrapengar till sanering (Helsingborgs Dagblad 080530)


2008-05-29:
Återinvigning av sanerat område på Svanö (SVT Mittnytt 080529)
Giftiga ämnen i alunskiffer förstör grundvattnet (Hällekiskuriren 080529)
Sanering var god dröj! (Norrtelje Tidning 080529)
Farligt miljöhot vid nedlagt garveri (Dalarnas Tidningar 080528)


2008-08-28:
Markägare överklagar sanering av fabrik (Arbetarbladet 080528)
Saneringen dröjer (Norrländska Socialdemokraten 080528)
Sanering skulle kosta 30 miljoner (Gefle Dagblad 080528)
Gammal gasverkstomt saneras (SVT Sydnytt 080527)
Giftig tomt kontrolleras (SR Kristianstad 080527)


2008-05-27:
Presentationer från seminariet om undersökningsmetoder som hölls 6-7 maj i Malmö finns nu ute på webbplatsen. Länk


2008-05-27:
Malmö stad anmäler sig själv (Skånska Dagbladet 080527)
Gatukontoret misstänks för miljöbrott (Sydsvenskan 080527)
Naturvårdsverket får skulden för stoppad gifttransport (Miljöaktuellt 080527)
Oljeläckage kostar Öresundskraft pengar (Helsingborgs Dagblad 080527)


2008-05-26:
Ännu ingen lösning i sikte (Lokaltidningen Landskrona 080526)
Ingen lösning i sikte för den avbrutna saneringen (Skånska Dagbladet 080525)
Ingen åtgärd om BT Kemi-transport (Skånska Dagbladet 080525)
Frågetecken kring tvätteritomten (Helsingborgs Dagblad 080525)
Gasverkstomten i Visby förorenad (SR Gotland 080525)
Bergskraft – en mötesplats för gruvintressen (Dalarnas Tidningar 080525)


2008-05-24:
Ingen sanering av Ala Lombolo (SR Norrbotten 080524)
Oro bland anställda efter föroreningsrisk (NWT 080524)


2008-05-23:
Kajbygget är försenat – men går stadigt framåt (Dagbladet Sundsvall 080523)
Eskilstuna Volvo CE vill inte sanera vid gamla härdverkstan (Eskilstuna-Kuriren 080523)
Konsum Norrbotten måste sanera fastighet i Lauker (Piteå-Tidningen 080523)
Läckande skeppsvrak sätts i fokus (Bohusläningen 080523)
Nedlagd fabrik får nya ägare (Gefle Dagblad 080523)
Landfästet ska saneras från gamla föroreningar (Hallandsposten 080523)
Bättre underlag krävs för BT Kemi-sanering (Skånska Dagbladet 080522)

HOL: VROM Inspectorate sends ship containing contaminated soil (Nieuws.nl 080523)


2008-05-23:
På Naturvårdsverkets webbplats finns ”Synpunkter på vägledningsmaterial om förorenade områden” samlade. Det är en sammanställning av remissvaren som kom in i vintras. Länk


2008-05-21:
Vill väcka liv i de gamla gruvorna (SR Örebro 080521)
Miljöbeslut ändrar maktbalans i EU (Riksdag & Departement 080521)
Kompromiss om exportförbud av kvicksilver (Newsdesk 080521)
SCA behöver inte sanera Notviken (Norrländska Socialdemokraten 080521)
Nya prover innan sanering av Munksjön (SR Jönköping 080520)


2008-05-20:
Syre komposterar sopor (SVT Sydnytt 080520)
Höga halter av gift på Klockargårdens skolgård (Lidingö tidning 080520)
Asfalt och betong i gräsmattan (Göteborgs-Posten 080520)
Myresjöhus: Tomten ska saneras (Göteborgs-Posten 080520)
Landshövdingen hoppas på saneringsarbeten i Polen (Sundsvalls Tidning 080520)


2008-05-19:
Ny metod minskar miljöhot från nedlagda soptippar (Dagens Nyheter 080519)
Dieselutsläpp utanför Lövestad (Skånska Dagbladet 080519)
Rör i gamla banvallen (Smålandsposten 080519)
Här kan farliga ämnen ha läckt ut (Borås Tidning 080519)
Sanering i stället för ny Scharinsfabrik (Norra Västerbotten 080519)

NOR: Ny veileder for undersøkelse av forurenset grunn, risikovurderinger og tilstandsklasser for jord (SFT 080519)
Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2005-05-18:
Glömda oljetankar fördyrar nya byggen (Skånska Dagbladet 080518)


2005-05-16:
Föroreningar på Klockargårdens skolgård (Lidingö tidning 080516)
Arsenik kvar i marken kring Solgårdarna (Norrbottens-Kuriren 080516)
Sanerat område fortfarande arsenikförorenat (Norrländska Socialdemokraten 080516)
Rivning är en konst för sig när förskolan ryker (Blekinge Läns Tidning 080516)


2005-08-15: Nätverket Renare Mark 7 år idag!
Konflikt stoppar saneringen (SVT Sydnytt 080514)
Giftigt krom dyrt att sanera (SVT Västnytt 080514)
Projektstyrelsen orolig för utveckling av BT Kemi-sanering (Helsingborgs Dagblad 080514)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2005-08-14:
Glöm inte anmälan till NORDROCS i september!
Anmälningstiden för att få den lägre deltagaravgiften har flyttats till 12 juni. Därefter blir det 150€ dyrare. Veckorna går dock snabbt och det är lätt att glömma av datum när konferensen ligger en bra bit efter semestern. Läs mer på NORDROCS 2008.

 

Dagen innan Nordrocs dvs. 23 september ges även en kurs om biologisk nedbrytning av klorerade kolväten i grundvatten ”Accelerated Bioremediation of Chlorinated Solvents in Groundwater” av Geosyntec. Anmälan före 31 maj € 175, efter 31 maj € 225.

Kort beskrivning av kursen finns på: Länk


2005-08-14:
Bortglömd stenkol hittades vid bangården (Barometern 080514)
Svar på skriftlig fråga 2007/08:1186 (Riksdagen 080514)
Politiker flyttar förskolepaviljong (Borås Tidning 080514)
Kommunen vill byta giftmark mot nedbajsad parkmark (Dalademokraten 080514)
Höga halter PCB fördyrar skolbygge (Ystads Allehanda 080514)


2008-05-13:
Renare Mark Mälaradalen inbjuder till studiebesök Slussen i Stockholm torsdag 22 maj

En av de miljöaspekter som utreds inom projekt Slussen är föroreningar i massor och sediment. Det genomförs en rivningsinventering för att identifiera miljöstörande ämnen i byggnader, miljötekniska provtagningar görs i planerade djupschakter och sediment provtas i närområdet.

Anna Flerlage-Fröberg (ansvarig för masshanteringsplanen) och Jenny Lindgren (Miljösamordnare för Projekt Slussen, 070-693 61 99) berättar om projektet i allmänhet och mer i detalj om masshantering och miljöprövning. Vi planerar hålla på ca 45 min sen går de som vill och äter en bit mat i närheten.

Läs mer på avdelningens sida: Länk
Anmälan senast 20 maj.


2008-05-13:
Interpellation 2007/08:695 Sanering av havsbotten i hamnar (Riksdagen 080513)
PCB kan ha läckt ut i Vegeå (Helsingborgs Dagblad 080513)


2008-05-12:
För långsam saneringsplan för hamnen (SVT Smålandsnytt 080512)
Inventering av förorenade områden kring ytbehandlingsindustrier (Lst Västra Götalands län 080512)


2008-05-11:
Tipp blir topp i Helsingborg (Expressen 080511)


2008-05-10:
Dykare tog prover i hamnen (Ystads Allehanda 080510)
Miljösmäll för kommunen? (TTELA 080510)
Saneringen blir ännu dyrare efter nya problem (Skånska Dagbladet 080509)


2008-05-09:
Skriftlig fråga 2007/08:1186 Giftiga industriområden, Viskanprojektet och statliga anslag (Riksdagen 080509)
Giftläget vid `fabrikera` värre än befarat (Dalarnas Tidningar 080509)
Många frågetecken kring förorenad jord (Helsingborgs Dagblad 080509)
Ny metod fångar in tungmetaller (Sundsvalls Tidning 080509)
Kräver bättre utredning före sanering (Blekinge Läns Tidning 080508)
Stresstålig bakterie bryter ner gifter (Forskning.se 080508)
Försöker få ut provsvar om gifttomt (SR Örebro 080508)
BT-jord för smutsig för sanering (Chemicalnet 080508)
Hot om vite för Rayon-fabriken dras tillbaka (Värmlands Folkblad 080508)


2008-05-08:
Angående BT Kemi -sanering (Länsstyrelsen Skåne län 080507)
50 miljoner mindre till giftsanering (Dagens Nyheter 080506)
Oklart vem som ska stå för saneringen (Folkbladet 080508)
Bjuder in ministern (Nyheterna 080508)
Föroreningar vid kvarn ska undersökas (Blekinge Läns Tidning 080507)
Stresstålig bakterie bryter ner gifter (Sveriges lantbruksuniversitet 080507)
Dubbelt så mycket dioxin på Scharins (SVT Västerbottensnytt 080507)


2008-05-07:
Arsenik på Skansen måste bort (Miljöaktuellt 080507)
Silfhyttan på värstinglista (Dalarnas Tidningar 080607)
Analysmetoden pinfärsk i Sverige (Helsingborgs Dagblad 080507)
Holländsk jordanalys stoppar BT Kemi-sanering (Helsingborgs Dagblad 080507)
Gasverkstomten – ett av Sveriges farligaste områden (Sydöstran 080507)
Förorening tvingar Bjästa att byta vattentäkt (Allehanda.se 080506)


2008-05-06:
Gullringshus i Byske ska riskbedömas (Norra Västerbotten 080506)
Sanering av länets glasbruk kostar halv miljard (Smålandsposten 08506)
Ny motgång för Teckomatorp (Lokaltidningen Svalöv 080506)
Giftig mark i Grimstorp (TV4 Jönköping 080506)
En miljard för att sanera gifterna i länet (SR Jönköping 080506)
Marken helt giftfri vid S:t Hanstippen (Skånska Dagbladet 080506)
Farliga gifter i Viskan oroar (SR Sjuhärad 080506)
Kostsamt sanera förorenad mark (SR Värmland 080506)
För höga halter av antimon funna i BT Kemi-jorden (Skånska Dagbladet 080506)
Processföretag bakom saneringskostnader (Processnet 080506)
Jordtransporter stoppade (Lokaltidningen Landskrona 080506)
Saneringen av Viskan dyrast i landet (Borås Tidning 080506)
Giftiga industriområden kostar miljarder att sanera (Dagens Nyheter 080506)
Dyr giftsanering väntar staten? Viskan ett av de värsta områdena (Borås Tidning 080506)
Giftig mark i länet dyrt att sanera (SR Jönköping 080506)
Nya krav mot Bayer på Gullviksområdet (Skånska Dagbladet 080505)
Dags för nästa område på BT Kemi (Skånska Dagbladet 080505)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-05-05:
Studieresa till Kanada 25 augusti till 1 september
Är du nyfiken på hur våra branschkollegor i Kanada arbetar med förorenad mark? Vill du lära dig mer om nya metoder för undersökning och efterbehandling av förorenade områden?

Följ då med på Renare Marks studieresa till Kanada den 25 augusti till 1 september 2008!

Läs mer: Länk


2008-05-05:
Namnbyte hos ett av våra medlemsföretag
Spectral Solutions AB finns numera under namnet Bruker AXS Nordic AB med John-Åke Johansson som kontaktperson.


2008-05-05:
Årets fakturering av medlemsavgifter

Renare Mark kommer inom kort att börja skicka ut fakturor för årets medlemsavgift i nätverket. Det gäller företagsmedlemmar som får en faktura inklusive de medarbetare som finns anmälda som enskilda medlemmar.

Vi vill därför uppmana alla att anmäla förändringar som skett sedan höstens fakturering. Det gäller främst fakturaadresser och eventuellt nya medlemmar som inte redan är anmälda så ska vi försöka få med alla på fakturorna. Vi vill också uppmärksamma om att det finns en avgiftsgräns vid fler än 10 anställda och en del av medlemsföretagen har under det senaste året passerat gränsen och kommer då att få den högre avgiften.

Skicka information om förändringar till info@renaremark.se så snart som möjligt.

För övriga enskilda medlemmar som inte är inkluderade i ett korporativt medlemskap vill vi att ni själv gör en inbetalning av medlemsavgiften på 100 kr. Inga fakturor skickas ut från nätverket. Ange uppgifter vid inbetalning så vi kan identifiera vem som betalat avgiften. Information om kontonummer hittar du här: Länk

Slutligen vill vi förstås att fler företag och myndigheter ansluter sig till nätverket. Vi saknar till exempel många länsstyrelser och kommuner som medlemmar och vill därför uppmärksamma dessa på att avgiften för myndigheter bara är 1000 kr per år.I listan på sidan Medlemmar kan ni kontrollera om ert företag är anmälda. Längst ner på sidan finns även inkomna anmälningar.

 


2008-05-05:
Tungmetaller läcker fortfarande i Bersbo (SR Östergötland 080505)


2008-05-03:
Föroreningar kostar kommunen 50 000 kronor (Västerbottens Folkblad 080503)
Kreosot användes vid verkstaden (Ljusnan 080502)


2008-05-01:
Prover bekräftar skador i marken (Ljusnan 080501)
Utsläpp anmält som grovt miljöbrott (Södermanlands Nyheter 080430)


2008-05-01:
Hemsidan hade i april 5026 unika besökare som genererade 10766 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 342 besökare respektive 677 sidvisningar.


2008-04-30:
Nytt om namn i april (Miljöaktuellt 080430)
Mobil marksanering önskemål för Hjorthagen (Metro 080430)
Nytt överklagande om kvarntomten (Smålandsposten 080429)


2008-04-29:
Dieselläckage fortsätter förbrylla (Norrbottens-Kuriren 080429)
Var tredje brunn i Skåne förorenad (ATL Lantbrukets Affärstidning 080429)
Kommunen får betala dyr sanering? (Helsingborgs Dagblad 080429)
Kommunen vill dumpa miljögift i skärgården (Blekinge Läns Tidning 080429)


2008-04-28:
Klarar inte att avgifta Västerbotten (SVT Västerbottensnytt 080428)


2008-04-26:
Mångmiljoner i saneringskostnader (Sundsvalls Tidning 080426)
Granskning av giftig mark dröjer (Hallandsposten 080426)


2008-04-25:
Hög risk med gifttunnor (Dagbladet Sundsvall 080425)
Dyr sanering av Galvano (SR Halland 080425)
Saneringen av Galvano kan gå på 17 miljoner (Hallandsposten 080425)
Död hand över batterimark (SR Kalmar 080425)
Klagomål på jordtransporter (Helsingborgs Dagblad 080425)


2008-04-24:
Nu är det möjligt att anmäla sig till NORDROCS
Det görs via konferensens hemsida och direkt online. Följ länken under rubriken Registration på sidan. Vid anmälan före 31 maj är avgiften lägre. Länk


2008-04-24:
Ferrokalken är `extremt vanlig` (TTELA 080424)
Uselt, Naturvårdsverket! (Barometern 080423)


2008-04-23:
Förorenad mark fördyrar arenabygget (TTLA 080423)


2008-04-22:
Mindre gift i Karlsvik än väntat (Sundsvalls Tidning 080422)


2008-04-21:
Renare Mark Väst inbjuder till aktiviteter i Göteborg

Renare Mark Väst bjuder in till studiebesök vid saneringen av f.d. Porslinsfabriken på Hisingen den 13 maj. Anmälan senast 6 maj.
Dessutom anordnar avdelningen sommaravslutning/after work vid Villa Belparc i Slottsskogen den 26 juni. Länk


2008-04-21:
Konsult ska utreda (Skånska Dagbladet 080421)
Vad händer på Färdig Betong? (Hallands Nyheter 080421)
Monica glömmer aldrig BT Kemi (Skånska Dagbladet 080420)


2008-04-20:
Huljen kan bli centrum för miljöfarligt avfall (Sundsvalls Tidning 080419)


2008-04-18:
Frågor hopar sig om batterifabriksområde (Barometern 080417)


2008-04-17:
Tidplanen för sanering förändrad (Helsingborgs Dagblad 080417)
Farligt avfall mellanlagras på Tofta (SR Gotland 080417)


2008-04-16:
Lättade bybor efter påbörjad sanering (Skånska Dagbladet 08416)
Äntligen saneras Teckomatorp (Kvällsposten 080416)
Nu ska giftet bort (Kvällsposten 080416)


2008-04-15:
Utdrag ur Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Regeringens förslag: Anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald ökas med 50 000 000 kronor. Regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 000 000 kronor efter 2008.
Anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 50 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Bevarandet av den biologiska mångfalden är en hörnsten i regeringens miljöpolitik. Regeringen bedömer därför att anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald bör ökas med 50 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 50 000 000 kronor.


2008-04-15:
Glöm inte anmäla er!

Seminarium om sanering av förorenade sediment
Svartsjöarna Hultsfred 28-29 maj 2008. Anmälan senast 18 april. Länk
Uppdaterat program finns utlagt!


 

2008-04-15:
Positivt att anslaget till biologisk mångfald inte skärs ner (Newsdesk 080415)
Strid om saneringsplan av förorenad mark (SVT Jönköpingsnytt 080415)
Första BT Kemi-jorden lastad (Lokaltidningen Landskrona 080415)
BT Kemi-sanering inleds i dag (Helsingborgs Dagblad 080415)


2008-04-14:
Idag cirka klockan 11.00 passerades 200 000 sidvisningar sedan vi startade vår besöksstatistik den 22 juni 2006. Detta har uppnåtts genom cirka 86 400 unika besök som registerats så här långt. 100 000 sidvisningar passerades 17 juni 2007.


2008-04-14:
BT Kemi-saneringen äntligen i gång (Skånska Dagbladet 080414)
Klart med exporttillstånd för BT Kemi-jord (Helsingborgs Dagblad 080414)
Umeåkemist får miljöpris (SVT Västerbottensnytt 084014)
Miljökemist får SWECOs Miljöpris 2008 (Umeå universitet 080414)
Muddringen förstör Esterön (Norrköpings Tidningar 080414)
Gifter hotar Backaryds vatten (Blekinge Läns Tidning 080413)


2008-04-10:
Olika svar om BT Kemi (Helsingborgs Dagblad 080410)
Staten kan få sanera (Ljusnan 080410)


2008-04-09:
Torshälla Industrimark kan bli bostadsområde (Eskilstuna-Kuriren 080409)
Inga föroreningar (Vimmerby Tidning 080409)
Grönt ljus till ny bro över Vilshultsån (Sydöstran 080409)


2008-04-08:
Markprover före köpet (Ljusnan 080408)
Arbetena vid bullervallen polisanmäls (Helsingborgs Dagblad 080408)
Rayonägarna slipper tvångsavveckling (Värmlands Folkblad 080408)
Giftig mark i Järpen (SVT Mittnytt 080408)
EkoTec växer snabbt (Norra Västerbotten 080408)
Hörbys ledning fick information om prutning (Skånska Dagbladet 080407)


2008-04-07:
Sanering i Skoghall drar ut på tiden (SR Värmland 080407)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


2008-04-05:
Hörby blåste sitt eget sopbolag på giftig jord (Skånska Dagbladet 080405)
Hörbys förklaring: En kommunikationsmiss (Skånska Dagbladet 080405)
Skanska nekas exporttillstånd för BT Kemi-jord (Helsingborgs Dagblad 080404)


2008-04-04:
Gift i muddermassor från pappersbruket (Norrtelje Tidning 080404)


2008-04-03:
Glöm inte anmäla er!

Seminarium om undersökningsmetoder
Den 6-7 maj 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark och Svenska Geotekniska Föreningen ett seminarium om undersökningsmetoder i Malmö. Det går fortfarande bra att anmäla sig trots att sista dagen egentligen passerats.Länk

Seminarium om sanering av förorenade sediment
Svartsjöarna Hultsfred 28-29 maj 2008. Anmälan senast 15 april. Länk


2008-04-03:
Bostäder kan ersätta mack (Helsingborgs Dagblad 080403)
Ingen ny mack utan sanering (Norrköpings Tidningar 080402)
Lantmäteriet presenterar nationell geodatastrategi (Nordisk Geomatik 080402)


2008-04-02:
Presentationer från Vårmötet i Luleå finns nu utlagda på hemsidan under Vårmöte 2008.


2008-04-02:
Förorenade jordmassor upptäckta vid grävarbete (SVT Smålandsnytt 080402)
Sanering av diesel i Hummelsta (Upsala Nya Tidning 080402)
Bensinhistoria man minns (Borås Tidning 080402)


2008-04-01:
Ta en titt i Oskarshamns hamnbassäng, Carlgren! (Barometern 080401)
Hårdare kontroll innan gruvor öppnas (Norrbottens-Kuriren 080401)


2008-04-01:
Hemsidan hade i mars 4672 unika besökare som genererade 10023 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 345 besökare respektive 751 sidvisningar. En lite lugnare månad på grund av påsken.

2008-04-01:
Hemsidan hade i mars 4672 unika besökare som genererade 10023 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 345 besökare respektive 751 sidvisningar. En lite lugnare månad på grund av påsken.


2008-03-31:
Zinkutsläpp grävs bort i Nossebro (SVT Västnytt 080331)
Miljonsatsning på broar över järnvägen (Skånska Dagbladet 080331)
Hamnsaneringen förhalas (Nyheterna 080331)
Oskarshamn kräver besked om hamnsaneringen (Barometern 080331)
Planerade sanering underkänns av Länsstyrelsen (SR Jönköping 080331)
Föroreningar stoppar inte planprocess för Lappstan (Dagbladet Sundsvall 080331)
Projekt ska få fart på gruvindustrin (SR Värmland 080331)
Kattastrand ska bli nytt bostadsområde (Allehanda.se 080331)
Dålig koll på vattnet i länet (Dagens Nyheter 080331)
Hus kan vara miljöbomb (Västerbottens-Kuriren 080331)


2008-03-31:
Nu finns den en sista versionen av programmet för Vårmötet med abstracts och deltagarförteckning ute på hemsidan: Program


2008-03-29:
Förgiftad jord skulle forslas till bullervallen (Helsingborgs Dagblad 080329)
Vägverket Produktion och SAKAB inleder samarbete (Svensk Åkeritidning 080329)
Nu ska tjäran bort (Dalademokraten 080329)
Skräpbränning startade brand i Getbo växthus (Dalademokraten 080329)
Bensinmack lägger ner (Barometern 080329)
Villaområde planeras på giftig mark (SVT Mittnytt 080328)


2008-03-28:
Bensinläckan vid Hydro ska åtgärdas (Ystads Allehanda 080328)
Dags för rivning i Fagervik (Dagbladet Sundsvall 080328)
400 kubikmeter jord måste rensas bort (Värmlands Folkblad 080328)
Marken vid Aspa såg kan vara förgiftad (Nerikes Allehanda 080328)
Saneringsarbete tar hela terminen (Kristianstadbladet 080328)
Saneringsansvaret måste lösas (Östersunds-Posten 080328)


2008-03-27:
Här har vi samlat ihop ett litet axplock med filmer och nyhetsinslag om förorenad mark som kan ses i SVT:s arkiv på nätet. Inslagen är av varierande ålder men det kan vara trevligt med lite rörliga bilder. Vi återkommer med fler inslag framöver.

Sanering av gifter onödig anser Banverket(SVT Play)
Ny teknik sanerar gammal miljösynd(SVT Play)
Problemen med saneringen av BT-kemi fortsätter (SVT Play)
Dyrare att sanera BT-kemiområdet(SVT Play)
BT Kemi Sprängs 1979(SVT Play)
Försök med att rengöra giftig jord med växter(SVT Play)
Provtagning BT-kemi okt 1986(SVT Play)
BTKEMI-TUNNOR 76(SVT Play)


2008-03-27:
Miljöbråk i Herräng (Norrtelje Tidning 080327)
Jordnära ministerbesök (Östersunds-Posten 080327)
Saneringen i Ornäs är igång (Dalarnas Tidningar 080327)


2008-03-25:
Islossning kring giftsaneringen (Östgöta Correspondenten 080325)
Rayonfabriken har börjat saneras från kemikalier (NWT 080325)
Mackdöden har nått riksdagen (Östersunds-Posten 080325)
Svar på skriftlig fråga 2007/08:956 (Riksdagen 080325)
Ännu inget exporttillstånd (Lokaltidningen Landskrona 080325)
Fynd av växtgifter på industriområde (SVT Mittnytt 080325)
Stor kartläggning av föroreningar gav napp (Finnveden Nu 080325)
20 ton gift för en vigselring (Realtid 080325)
Nedlagda kemtvättar klassas som stora risker (TTELA 080325)


2008-03-22:
Jorden fortfarande förgiftad (Dagens Nyheter 080321)
Föroreningar under Drömparken (Upsala Nya Tidning 080321)


2008-03-20:
Renare Mark vill tipsa om det kommande numret av tidningen Recycling (nr. 3 – 2008) som har temat Marksanering, deponering och innehåller många intressanta artiklar om ämnesområdet och medlemsföretag i nätverket. Enligt utgivningsplanen ska numret komma ut 27 mars även om en del kanske redan hunnit få den som e-tidning i mailen. Tidningens hemsida: Länk


2008-03-20:
Ännu en rapport från Hållbar sanering har publicerats – Miljökontroll av omgivningspåverkan vid efterbehandling – Länk. Rapporten kan även beställas i tryckt format via webb-bokhandeln.


2008-03-20:
Dieselstöld nära hota vattenskyddsområde (Arbetarbladet 080320)
Mindre pengar till giftsanering (SR P1 Vetenskapsradion 080307)


2008-03-19:
Hamnområdet saneras (Värmlands Folkblad 080319)
Hamnen kan bli ny stadsdel i Arvika (NWT 080318)


2008-03-18:
Hållbar sanering har publicerat en ny rapport – Exponeringsfaktorer vid riskbedömning – inventering av dataunderlag – Länk. Rapporten kan även beställas i tryckt format via webb-bokhandeln.


2008-03-18:
Nya markprover tagna i Gåshaga (Lidingö tidning 080318)
Oljeutsläpp i reningsverk (Blekinge Läns Tidning 080318)


2008-03-17:
Nätverket Renare Mark håller föreningsstämma den 31 mars kl 17.30.
Stämman kommer att hållas i Kulturens Hus i Luleå i anslutning till Vårmötet 2008. Medlemmar i nätverket är välkomna att delta. Handlingar inför stämman ska enligt stadgarna finnas tillgängliga senast 2 veckor före stämman och de finns nu utlagda på webbplatsen: Länk Uppdaterat kl. 16.25 den 17 mars.


2008-03-17:
Miljöministern ska påverkas (Östersunds-Posten 080317)
Föroreningar kartläggs (TTELA 080317)
GPS-styrning ger schaktekonomi (Maskinentreprenören 080317)
Slangning av diesel slutade med stort utsläpp (Dagens Nyheter 080317)
Jätteduken räddar bygget (Byggvärlden 080312)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-03-15:
Lägesbeskrivning av efterbehandlingsarbetet i landet 2007 (Naturvårdsverket 080314)
Rivning av bruket tidigast i slutet av 2009 (Norrköpings Tidningar 080314)


2008-03-14:
Daléus skeptisk till export av jord (Helsingborgs Dagblad 080314)
Exportera inte skiten (Lokaltidningen Landskrona 080314)
Mer pengar till Gusumsbruk behövs (SR Östergötland 080314)
Fråga 2007/08:956 Sanering av förorenade områden (Riksdagen 080314)
Giftig mark skjuter upp markbyte (Dalademokraten 080314)


2008-03-14:
SAKAB och Vägverket Produktion samarbetar kring marksanering
Inom det nationella miljömålet ”Giftfri miljö” är identifiering och sanering av förorenade markområden två viktiga delmål för att nå huvudmålet kring giftfrihet inom en generation. SAKAB och Vägverket Produktion har sedan mitten av 1990-talet var för sig utvecklat kunskap och teknik kring sanering av förorenad mark. Nu tar vi ytterliggare ett steg och gör detta tillsammans.

Läs hela pressmeddelandet: Länk


2008-03-13:
Nu ska resten saneras (Höglandet Nu 080313)
Södra BT Kemi-området kan saneras till hösten (Skånska Dagbladet 080313)


2008-03-12:
Förorenad mark i Bankeryd (Jnytt 080312)


2008-03-12:
Den regionala avdelningen Renare Mark Mälardalen kallar till årsmöte

Datum 2/4
Plats: Structor, Industrigatan 2 A, 9Tr, Stockholm
Tid: 17:00
Anmälan till: mikael.eriksson@structor.se

Val av styrelse för 2008
Diskussion kring aktiviteter under 2008

I samband med årsmötet kommer Mikael Eriksson redovisa pågående och planerade arbeten med Nordvästra Kungsholmen med fokus ur ett ”förorenad mark”-perspektiv.


2008-03-11:
Dieselutsläpp har spårats (Nerikes Allehanda 080311)
Reningsverk nära bli utslaget av oljeutsläpp från verkstad (Arbetarbladet 080311)


2008-03-10:
Export av BT Kemi-jord drar ut på tiden (Helsingborgs Dagblad 080310)
BT Kemi-jorden skeppas först efter påsk (Skånska Dagbladet 080310)
Nu varnar miljökämpe: BT Kemi-jord en fara för allmänheten (Lokaltidningen Svalöv 080310)
Ännu inget exporttillstånd (Lokaltidningen Svalöv 080310)
Miljöfarlig mark ska saneras (Lokaltidningen Kristianstad 080310)


2008-03-10:
Ännu en rapport inom projekt Hållbar sanering har publicerats – Osäkerheter i riskbedömning och beslutprocess – Länk. Rapporten kan även beställas i tryckt format via webb-bokhandeln.


2008-03-09:
Projekt för miljarder kortar restid till Göteborg (NWT 080308)


2008-03-08:
Den miljöfarliga marken saneras (Norra Skåne 080308)
Gifter försvinner inte med bättre väder (Smålandsposten 080308)
Höga gifthalter i Skillinge hamn (SVT Sydnytt 080307)
Ja till BT Kemi-jord i Landskrona (Lokaltidningen Landskrona 080307)
BT Kemi-jord skeppas från Landskrona (SVT Sydnytt 080307)
Jordmassor från BT Kemi får lastas om i Landskrona hamn (Länsstyrelsen Skåne län 080307)


2008-03-07:
En ny rapport har publicerats inom projektet Hållbar Sanering – Utvärdering av saneringsmetoder med avseende på miljöprestanda och samhällsekonomi – Länk.

För den som vill hitta alla rapporterna från Hållbar sanering på ett smidigt sätt rekommenderas följande länk.


2008-03-07:
Oklart vem som har ansvaret för kommunernas förorenade mark (SR Västmanland 080307)
Miljöfarliga gifter frodas i hamnen (Ystads Allehanda 080307)
Gasverkstomt behöver undersökas mer (Ystads Allehanda 080307)


2008-03-06:
Fortsatt irritation över BT Kemi-jord (Helsingborgs Dagblad 080306)
Klart för kostsam sanering av tomter (SR Kristianstad 080306)
Miljögifter förorenar fjärden inget görs (Dagbladet Sundsvall 080306)
”Märkligt om de ska sanera medan barnen är i skolan” (Dalademokraten 080306)
”Det bästa vore att göra saneringen under sommarlovet” (Dalademokraten 080306)
”Har man otur är det farligt” (Dalademokraten 080306)

UK: Waste from Whisky Cleans Contaminated Water (Environmental Graffiti 080306)


2008-03-06:
Renare Mark inbjuder till
Seminarium om sanering av förorenade sediment
Svartsjöarna Hultsfred 28-29 maj 2008

Sanering av förorenade sediment blir en alltmer aktuell fråga för kustnära industrier. Seminariet ska beskriva och diskutera vad ett sedimentsaneringsprojekt innefattar;
– Vilka erfarenheter kan föras vidare från genomförda projekt?
– Vilka tekniker finns tillgängliga för:
• Karakterisering av föroreningens utbredning
• Sanering av sedimenten
• Rening av extraherat vatten
• Miljökontroll under och efter sanering
• Deponering av sedimenten?

Tid: Onsdag 28/5 från kl. 11:00 – Torsdag 29/5 till kl. 14:00
Plats: Valhall, konferensanläggning mitt i Hultsfred

Anmälan senast 15 april!

Läs mer: Länk


2008-03-05:
Sanering av gifter onödig anser Banverket (SVT Östnytt 080305)
Skyhöga halter av båtfärgsgifter (SVT Sydnytt 080305)
BT Kemi-jorden får skeppas från hamn (Skånska Dagbladet 080305)
BT-saneringen försenas ytterligare (Skånska Dagbladet 080305)
Förorenat Renen i väntan på en bättre framtid (Hallands Nyheter 080305)
Vad ska hända med kvarteret? (Hallands Nyheter 080405)


2008-03-04:
Förbjudna båtgifter sprids i svenska vatten (Dagens Nyheter 080304)


2008-03-03:
BT Kemi-saneringen löst (Lokaltidningen Svalöv 080303)
Fler giftiga tomter i Mark (Borås Tidning 080303)
Bilfirma ska sanera efter oljeutsläpp (SR Örebro 080303)


2008-03-03:
Nätverket Renare Mark kallar till föreningsstämma den 31 mars kl 17.30.
Stämman kommer att hållas i Kulturens Hus i Luleå i anslutning till Vårmötet 2008. Medlemmar i nätverket är välkomna att delta.

Ett mailutskick har gjorts till medlemmarna idag med dagordning och övriga handlingar inför stämman. Det är dock problem att nå fram med epost till vissa företag då utskicken stoppas av spamfilter. Om du anser dig vara medlem men inte fått något mail ber vi dig kontakta nätverket viainfo@renaremark.se.


2008-03-03:
Inbjudan till
Seminarium om undersökningsmetoder för förorenade områden Malmö 6-7 maj 2008.

Den 6-7 maj 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark och Svenska Geotekniska Föreningen ett seminarium om undersökningsmetoder. Seminariet syftar till att ge ökad kunskap om metoder för undersökning av mark och riktar sig till alla som planerar och genomför undersökningar av förorenad mark. Seminariet även till att stimulera till användning av modern undersökningsteknik i Sverige.

Anmälan senast 31 mars. Mer information finns på sidan Undersökningsmetoder.


2008-03-01:
Hemsidan hade i februari 5500 (nytt rekord) unika besökare som genererade 11518 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 511 besökare respektive 1154 sidvisningar som även dessa var två rekordnoteringar.


2008-03-01:
Dyrare sanering (SR Östergötland 080301)
Saneringsansvar läggs på Statoil (Helsingborgs Dagblad 080301)
Landshövdingen vill få upp gifttunnor (Sundsvalls Tidning 080301)
Folkets röst om sanering (Västerviks Tidningen 080301)
Giftig mark godkändes av hälsoinspektör (Skånska Dagbladet 080229)
Sanering av lösningsmedel kan ta många år (SR Värmland 080229)


2008-02-29:
Vandaler härjade på byggarbetsplats i natt (TV4 Västerås 080229)
Digert arbete med oljetankar slutfört (Helsingborgs Dagblad 080229)
Historiskt beslut om Scandichotell på gasverkstomten (Sydöstran 080229)
Kommunborna ska tycka till om sanering (Norrköpings Tidningar 080228)
Skrotig nota efter Ramdalssanering (Södermanlands Nyheter 080228)


2008-02-28:
Kommunen håller sitt löfte till NCC (Blekinge Läns Tidning 080228)
Budet höjs på Gasverkstomten (Blekinge Läns Tidning 080228)
Gift i marken där kemtvätt låg (SR Värmland 080228)
Fastighet saneras för sex miljoner (Norra Skåne 080228)
Förgiftade vallar helt ofarliga? (Helsingborgs Dagblad 080228)
Tonvis med salt läcker ut i miljön (Helsingborgs Dagblad 080228)
Lagrad koldioxid ett dödligt hot (Svenska Dagbladet 080228)
Marken blev förorenad av läckande bensin (Ystads Allehanda 080228)
Tömningen av industriområdet i Kvarnby drar ut på tiden (Sydsvenskan 080228)


2008-02-27:
Bensinstation måste saneras efter läckage (Skånska Dagbladet 080227)
Ägaren tvingas undersöka äldre industritomt (SR Halland 080227)
Vafab vann tvist om jord (SR Västmanland 080227)
Svar på skriftlig fråga 2007/08:838 – Saneringsskyldighet (Riksdagen 080227)
Kommunen bidrar till sanering av bruket (Värmlands Folkblad 080227)
Stort intresse för nya bostäderna (Hallandsposten 080227)
BT Kemi-jord skeppas till Holland (Skånska Dagbladet 080226)
BT Kemi får stöd av länsstyrelsen (Skånska Dagbladet 080226)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-02-26:
Kvicksilver i rören hos tandläkarkliniken (Dagbladet Sundsvall 080226)
Kommunen tar ansvar för gifter i Munksjön (Jnytt 080226)
Risk för giftigt utsläpp från Eka (NWT 080226)
Liten miljörisk vid tre Visbytryckerier (Helagotland 080226)
Budet höjs på Gasverkstomten (Blekinge Läns Tidning 080226)
Dricksvatten kan ha förorenats (Kristianstadbladet 080226)


2008-02-25:
Stort steg närmare sanering (Helsingborgs Dagblad 080225)
Perkloretylen i Bodens grundvatten (Chemicalnet 080225)
Kommunen betalar Munksjöutredning (SR Jönköping 080225)
Betongfabriken står i vägen (Vestmanlands Läns Tidning 080225)
Behöver inte betala markföroreningen (SR Gotland 080225)
Stor risk för förorenade områden (TTELA 080225)
Kämpar för att slippa städa upp (Sydöstran 080225)


2008-02-24:
Gamla mejeriet jämnas med marken (Helsingborgs Dagblad 080224)


2008-02-23:
Provsanering nödvändig på södra BT Kemi-området (Helsingborgs Dagblad 080223)
Överklagar saneringskrav (Helsingborgs Dagblad 080223)
Hotas av två miljonviten (Helsingborgs Dagblad 080223)
Natriumsulfat i bullervall – en miljöfara (Helsingborgs Dagblad 080223)
SCA vill riva snarast (Sundsvalls Tidning 080223)
Sopförbränning skapar giftiga dioxiner (Hudiksvalls Tidning 080223)
Förorenad mark saneras (Dalarnas Tidningar 080222)
SE-Stockholm: Tekniska konsulttjänster (Emfas 080222)


2008-02-22:
Renare Marks nyhetsbrev nr 1 – 2008
Tusentals liter farligt gift kvar efter konkurs (Skånska Dagbladet 080222)
Från förgiftad mark till strövområde (SVT Smålandsnytt 080222)
300 liter diesel läckte ut (Magazin24 080222)
Höga gifthalter i centrala Boden (Norrländska Socialdemokraten 080222)
Giftfynd i marken i centrala Boden (TV4 080222)
Miljöchefen inte orolig (Norrbottens-Kuriren 080222)
Farlig kemikalie kvar efter gammalt tvätteri (Norrbottens-Kuriren 080222)
Rayons ägare har betalat de första böterna (NWT 080221)


2008-02-21:
Lagring eller inte lagring (Lokaltidningen Landskrona Svalöv 080221)
Förorenat grundvatten i Boden (SR Norrbotten 080221)
Arsenik på T4-området- fyndpunkter i planerat bostadsområde (Norra Skåne 080221)
Industritomt kraftigt förorenad (Helsingborgs Dagblad 080221)
Här har miljöfarlig verksamhet bedrivits (Helagotland 080221)


2008-02-20:
Forshaga kommun går in med pengar (SVT Värmlandsnytt 080220)
Betänkande 2007/08:MJU9 Avfalls- och kretsloppsfrågor (Riksdagen 080220)
Miljöbomb i Byske (Norra Västerbotten 080220)
Miljöskandal måste åtgärdas (Helsingborgs Dagblad 080220)
Svensk frysteknik ska hindra miljökatastrof (Ny teknik 080220)
Förorenat vatten stannar på tomten (Sydsvenskan 080220)
Nedlagda kemtvättar kan skapa miljöproblem (Upsala Nya Tidning 080218)
Kvarteret Mars förorenat (TTELA 080213)


2008-02-19:
Tränade bakterier äter dynamit (Chemicalnet 080219)
Oljeutsläpp stoppar grävningar (Sundsvalls Tidning 080219)


2008-02-18:
Nu ska Lögarängen saneras (Vestmanlands Läns Tidning 080218)
Giftsanering intill badanläggning (SR Västmanland 080218)
Lögarängen ska giftsaneras (SVT Tvärsnytt 080218)


2008-02-16:
PCB-sanering dröjer – kommunen kritisk (SR Örebro 080216)
Ingen vill sanera giftig sågverkstomt (SR Blekinge 080216)
Stor risk att BTKemi-sanering försenas (SVT Sydnytt 080215)
Ny provsanering på BT Kemis område (Skånska Dagbladet 080215)


2008-02-15:
Information om RGS 90 Sverige AB och MB Envirotek
Bolagen kommer fortsättningsvis att heta RGS 90 i Sverige AB och MB Enviroteknik i Sverige AB (i dagligt tal MB Envirotek).

Som ny VD för RGS 90 i Sverige AB har Karsten Ludvigsen tillträtt, medan Jan-Erik Lindström fortsätter som VD för MB Envirotek. För kunder kommer de båda företagen, som båda ingår i DSV Miljö koncernen, att verka tillsammans och ge er den service som ni behöver.

Läs informationen i sin helhet: Länk


2008-02-15:
Ozon ska rena dräneringsvatten (SR Kristianstad 080215)
Grytatippen får ny deponi (SR Västmanland 080215)
Kostnad för sanering: en halv miljard kronor (Norrländska Socialdemokraten 080215)


2008-02-14:
Miljönämnden kritisk mot muddertippningen (Hallands Nyheter 080214)
Misstänkt miljöbrott polisanmäld (Sundsvalls Tidning 080214)
Riskerna med lukt överdrivna (Helsingborgs Dagblad 080214)
Politikerna med i kampen om mackarna (Östersunds-Posten 080214)


2008-02-13:
En påminnelse om NORDROCS 2008
2nd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, 24-25 September 2008 Helsinki, Finland

Sista datum för abstracts till Nordrocs är 21 februari. Läs mer på MUTKU:s hemsida.

Vi har även ordnat en svensk översättning av second call för att underlätta och förhoppningsvis medverka till att många från Sverige åker till Helsingfors i september. Länk (Second call i svensk översättning)


2008-02-13:
Total oenighet om BT:s mellanlagring (Skånska Dagbladet 080213)
Bensinläcka i centrala Björnlunda (Södermanlands Nyheter 080213)
Markområdet är förmodligen inte förorenat (NWT 080213)
SE-Göteborg: Tjänster i samband med kontaminerad jord (Emfas 080213)
Ny strid om BT-gifterna i Teckomatorp (SR Malmö 080213)
Så lurade staten Storfors och Miljöbolaget (Värmlands Folkblad 080213)
Dioxin i marken vid vattenparken (SR Värmland 080213)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-02-12:
Godkänd sanering av Skogslund (Finnveden Nu 080212)
Avfall Sverige: Hälften av deponierna stängs (Webfinanser 080212)
Gift kan ha dödat 24 valpar (NWT 080212)
Utsläppet i Svartälven har ännu inte spårats (Nerikes Allehanda 080212)


2008-02-11:
8 000 får brev om misstänkt förorenad mark (Länsstyrelsen Stockholms län 080211)
Norsk Hydro: Vi diskuterar gärna lösningar (Östersunds-Posten 080211)
Miljöfarlig soptipp (SR Uppland 080211)
.. men först ska den gamla tippen saneras (Helsingborgs Dagblad 080211)
Nu ska saneringen i Svartälven upphandlas (Nerikes Allehanda 080211)
30-tal textilfabrikstomter förorenade (SVT Västnytt 080210)


2008-02-10:
Hus måste rivas efter stor oljeläcka (Helsingborgs Dagblad 080210)


2008-02-09:
Tungmetallarm stoppar bygge (Vestmanlands Läns Tidning 080209)
Saneringen av Gasverkstomten kan kosta 100-150 miljoner (Sydöstran 080209)


2008-02-08:
Glöm inte anmäla er till Vårmötet 2008 i Luleå den 31 Mars – 1 April senast 11 februari.

All information om anmälan och bokningar finns i anmälningsblanketten. Anmälan skickas till Umeå Congress som även svarar på frågor gällande dessa frågor!

Anmälan senast 11 februari 2008! Uppdaterad information och program finns under Vårmöte 2008

Anmälningsblankett (word) (pdf)


2008-02-08:
Skövdeforskning kan rädda miljontals människor från förgiftning (Hällekiskuriren 080208)
SE-Nora: Marksanering (Emfas 080208)


2008-02-07:
SWECO VIAKs pris inom efterbehandling

SWECO VIAK har instiftat ett årligt pris inom efterbehandling av förorenade områden. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra till nytänkande och utveckling inom branschen. Priset delades ut första gången i samband med Nätverket Renare Marks seminarium och årsstämma den 30 mars 2006 i Uppsala. Priset omfattar 20 000 kronor i form av bidrag till resa i studiesyfte samt ett diplom. Priset gick 2006 till Krister Honkonen och 2007 till Pär Gullbring. Passa på att nominera någon du tycker gör eller har gjort en hedervärd insats för efterbehandlingsarbetet i Sverige för 2008 års pris! Priset kommer att delas ut i samband med Renare Marks vårmöte 31 mars-1 april. Senast 14 mars ska förslagen vara inne.

Läs hela utlysningen: Länk


2008-02-07:
Gamla gruvor ska risklassas (Norra Västerbotten 080207)
Sanering i kvarteret Renen dröjer (Göteborgs-Posten 080207)
Inventering av förorenade områden kring nedlagda textilindustrier (Lst Västra Götalands län 080207)
Giftfritt viktigt för kretslopp (Naturvårdsverket 080207)
Inga varningar, trots förgiftad mark (SR Värmland 080207)
Skyr lagring av jord från BT Kemi (Helsingborgs Dagblad 080207)
Mellanlagring nödvändig för genomförande (Helsingborgs Dagblad 080207)
Nej till mellanlagring av jord från BT Kemi (Helsingborgs Dagblad 080207)
Miljonbelopp i böter för Rayon-ägarna (NWT 080206)


2008-02-06:
Mer föroreningar i kvarteret Renen (SR Halland 080206)
Nu kräver aktieägare att miljöbrott tas upp på NCC’s årsstämma! (Newsdesk 080205)
Lidingö Stad erkänner ”under galgen” att marken på Gåshaga Brygga inte är sanerad – gifterna ligger kvar! (Newsdesk 080205)
Grönt för bostäder igamla mejeriet (Helsingborgs Dagblad 080203)


2008-02-04:
Bärgning av ammuniton (SR Norrbotten 080204)
Besked dröjer om gift i grundvattnet (Hallands Nyheter 080204)
Bakläxa för Naturvårdsverkets förslag (Teknikföretagen 080131)


2008-02-01:
Hemsidan hade i januari 5379 unika besökare som genererade 11606 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 406 besökare respektive 804 sidvisningar.


2008-02-01:
KF vill slippa ansvar för förorenad mark (Västerbottens-Kuriren 080201)
Miljögiftet hotar vattnet i Västerås (Expressen 080201)
Gammal PCB-läcka spökar än i Gusum (Norrköpings Tidningar 080201)
Miljöexperten varnar: Gifter byggs in i nya hus (Byggvärlden 080201)
Rester av bekämpningsmedel (Helagotland 080201)
För höga halter av bor i vattnet (Helagotland 080201)
Otjänligt vatten på delar av ön (Helagotland 080201)
Familjen fick cancer efter tiden i Gusum (Norrköpings Tidningar 080131)
Nya förskolan på Ängaryds IP kan vara byggd på förorenat område (Tranås-posten 080131)
Pengar för tillsyn av förorenade områden (Naturvårdsverket 080131)
Tillsyn över förorenade områden (Naturvårdsverket 080131)
Förorenad mark vid Statoil (Västerviks Tidningen 080131)
Tranemo kräver besked om giftmark (SR Sjuhärad 080131)


2008-01-31:
Kalvholmen får miljöstation (Nya Wermlands-Tidningen 080131)
Utsläpp av bensin kan nå vattentäkt (Helsingborgs Dagblad 080131)


2008-01-30:
Gammal tjärproduktion riskklassad (Helagotland 080130)
Giftig kemikalie upptäckt i slam från reningsverk (Sundsvalls Tidning 080130)
Vi har diskuterat i 20 år (Kristianstadbladet 080130)
Spridning av lösningsmedel ska stoppas (Upsala Nya Tidning 080130)
Protester mot deponiområde i Alsike (Upsala Nya Tidning 080130)


2008-01-29:
Arabiska ägarna besöker rayonfabriken (Nya Wermlands-Tidningen 080129)
Stor risk för förorenad mark i Lärbro (SR Gotland 080129)
Industriområdena är farliga för hälsan (Dagbladet Sundsvall 080129)
Förorenade trädgårdar undersöks (Helsingborgs Dagblad 080129)
Markundersökningarna klara i Essvik/Nyhamn (Sundsvalls Tidning 080129)


2008-01-28:
Ingen akut miljöfara för gifttomterna i Limmared (Ulricehamns Tidning 080128)
Arsenik och olja har hittats i marken (Dagbladet Sundsvall 080128)
Markägare kan tvingas betala undersökning (Södermanlands Nyheter 080128)
Dalhem och När är värst drabbade (SR Gotland 080128)
Kommunen påtalar tidsbrist (Helsingborgs Dagblad 080127)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


2008-01-27:
Olja från utsläpp spred sig aldrig (Nerikes Allehanda 080127)
20 gotländska kvarnar ska undersökas (SR Gotland 080127)


2008-01-26:
Saneringsnota på gång (Helsingborgs Dagblad 080126)
De ska återskapa förorenade områden (Dalademokraten 080126)


2008-01-25:
Shoppingmeckat en potentiell miljöbomb (Dagbladet Sundsvall 080125)
Förorenade fastigheter felmärkta (Aftonbladet 080125)
Sanering av PCB-tomt dröjer (Nerikes Allehanda 080125)
Södra kan vänta på miljödom om Lidhult (Smålandsposten 080125)
2 828 husägare fick brev – er tomt är förorenad (Blekinge Läns Tidning 080125)
Inga besked om nedlagd mack i Östervåla (Upsala Nya Tidning 080125)
Käppar i hjulet för sanering när beslut om åtal dröjer (Karlskoga-Kuriren 080125)
Giftsanering dyrt för fastighetsägare (Barometern 080124)
Ecolab medger användning av giftigt ämne (Södermanlands Nyheter 080124)


2008-01-24:
Presentationer från workshop om fysisk planering som hölls 22 januari i Göteborg finns nu utlagda i arkivet. Länk


2008-01-24:
Massor ska muddras för nya flytdockan (Skånska Dagbladet 080124)
Fem års giftigt arbete ska redovisas (Sundsvalls Tidning 080124)
Förorenad mark kan förgifta barn (Upsala Nya Tidning 080124)


2008-01-23:
RENARE MARK VÄST INBJUDER TILL ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG DEN 21 FEBRUARI 2008
Det är dags för ett nytt årsmöte med Renare Mark Väst. Årsmötet kommer att hållas den
21 februari 2008, kl 16.00 hos Ramböll, Vädursgatan 6, Göteborg. Lokalen heter Sittbrunnen och
finns på plan 8. Tar man en av de högra hissarna så kommer man rätt utan problem.

Efter årsmötet kommer Katarina Parkkonen från GF berätta om saneringen av Eka i Bengtsfors.
Vi vill gärna att ni anmäler er medverkan till någon i styrelsen senast den 15 februari.

Det kommer att finnas kaffe och fralla. Läs mer på avdelningens sida: Länk


2008-01-23:
Politikerna måste ha vetat om kemikalierna (Hallands Nyheter 080123)
Kronofogden sanerar skrotfirma (Helsingborgs Dagblad 080123)
Vittnen anger att giftet dumpades på 1970-talet (Hallandsposten 080123)
Nu ska tipparna utanför Enköping synas igen (Upsala Nya Tidning 080122)
Förorening vid bensinstation (Västerviks Tidningen 080122)


2008-01-22:
70 nedlagda mackar har sanerats i länet (Länstidningen Östersund 080122)
Bostadsområdet hotas av miljögifter i marken (Länstidningen Östersund 080122)
Fritt fram att odla vid ”Surhålet” (Sydsvenskan 080121)


2008-01-21:
Inför workshopen om ”Förorenad mark – Fysisk planering – Klimatpåverkan” i Göteborg 22 januari kan en skrift om PBL kanske vara bra att titta igenom. I ”Ett första steg för en enklare plan- och bygglag” från 2007 finns en genomgång av förändringar som föreslogs i PBL för att förenkla och förtydliga lagstiftningen.

Även rapporten ”Förorenade områden och fysisk planering” kan vara av intresse.


2008-01-21:
Blyet kvar på Örbyfältet (Helsingborgs Dagblad 080120)


2008-01-19:
Förorenad mark på mack måste saneras (Skånska Dagbladet 080119)
Pcb-sanering i Karlstad i full gång (Värmlands Folkblad 08119)
Nytt bostadsområde visas för allmänheten (Eskilstuna-Kuriren 080119)
Fortsatt läckage från saltdeponin (Helsingborgs Dagblad 080119)


2008-01-18:
Hotellet på Gasverkstomten klart nästa vår (Sydöstran 080118)
Markföroreningar vid Eka i Alby (Sundsvalls Tidning 080118)
Nya och dyra saneringar väntar på BT-Kemiområdet (Skånska Dagbladet 080117)
Kommunen vill hjälpa företaget med mark (Hallandsposten 080116)


2008-01-17:
Förorenad mark på fabriksområdet (Dagbladet Sundsvall 080117)
Hur giftfri ska skolgården vara? Byggare oense med miljökontoret (Sydsvenskan 080117)


2008-01-16:
Mer BT-Kemigift (SVT Sydnytt 080116)
Inga förhöjda giftvärden hos anställda i Teckomatorp (Sveriges Radio Malmö 080116)
Många frågetecken om södra området (Helsingborgs Dagblad 080116)
Inte så giftigt vid Ekafabriken (Sveriges Radio Västernorrland 080116)
Miljöfarliga ämnen hittade i Alby (Dagbladet Sundsvall 080116)
Lyckad sanering av gruva (SR P4 Östergötland 080114)
Landshövdingen kritisk mot lag (Linköpings Tidning 080116)


2008-01-15:
Vi bjuder nu in till Vårmötet 2008 i Luleå den 31 Mars – 1 April, och vill samtidigt passa på att tacka för alla de många bra förslag till föredrag som inkommit. Det har gjort det lätt att ta fram ett intressant program, även om inte alla kunde få plats.

Arrangörsgruppen hälsar alla varmt välkomna till ett nytt spännande vårmöte!

All information om anmälan och bokningar finns i anmälningsblanketten. Anmälan skickas till Umeå Congress som även svarar på frågor gällande dessa frågor!

Anmälan senast 11 februari 2008! Uppdaterad information kommer att finnas under Vårmöte 2008

Program (preliminärt)
Anmälningsblankett (word) (pdf)


08-01-15:
Gammal fabrik utgör stor risk (Nacka Värmdöposten 080115)
Sanera gamla industrier (Värmlands Folkblad 080115)


08-01-14:
Vad är sanningen? (Blekinge Läns Tidning 080114)


08-01-13:
Gammal sågverksmark undersöks (Sveriges Radio Östergötland 080113)
Mindre skitigt än man befarade (Ölandsbladet 080112)


08-01-12:
Fritt kvicksilver på Eka-området fördyrar saneringen (Sveriges Radio Väst 080112)
Söker efter fler gifter i marken vid Akzo Nobel (Dagbladet Sundsvall 080112)
Stor risk att mark i Hejdeby är förgiftad (Helagotland 080112)
Gifterna stoppar M2:s utbyggnad i Rydöbruk (Hallands Nyheter 080112)


08-01-11:
Bakterier ska äta upp sprängämnesresterna (Katrineholms-Kuriren 080111)
Gamla miljöskulder kartläggs i Blekinge (Sydöstran 080111)
Teckomatorpare vill skapa skulpturpark (Skånska Dagbladet 080111)
Miljöbrott i gamla brottet (Helagotland 080111)
Gifter stoppar expansionen (Hallandsposten 080111)
Schaktmassorna kan deponeras på Bubbetorp (Blekinge Läns Tidning 080111)
Hotell på förorenad mark (Blekinge Läns Tidning 080111)


08-01-10:
Nya miljonviten till Packet Friends Trading (Värmlands Folkblad 080110)
Deponi töms på farligt avfall (Helsingborgs Dagblad 080110)
Förgiftat grundvatten i centrala Varberg (Sveriges Radio Halland 080110)
Grundvattnet i Varberg giftigt (Göteborgs-Posten 080110)
Storbråk om kostnad för sanering av hotelltomten (Blekinge Läns Tidning 080110)
Svårt att utkräva ansvar för giftiga ämnen i mark (Hallandsposten 080110)
Kemtvätt giftfälla i bostadsområden (Metro 080108)


08-01-09:
Kräver snabb utredning om gamla kolkajen (Norra Västerbotten 080109)
Klart för Trossöhotell för 200 miljoner (Sydöstran 080109)
400 liter diesel läckte när skolbuss halkade av vägen (Dagbladet Sundsvall 080109)
Förfallen mack i centrum kan bli ett miljöärende (Ystads Allehanda 080109)
Oense kring saneringskostnad av tomt (Sveriges Radio Blekinge 080109)
Tomtsaneringen kan kosta 150 miljoner (Blekinge Läns Tidning 080109)
Inte början till slutet, men slutet på början (Blekinge Läns Tidning 080109)
Flera tusen i Blekinge kan bo på giftig mark (Blekinge Läns Tidning 080109)


08-01-08:
Försäljningen av Gasverkstomten är klubbad, nu väntar sanering (Blekinge Läns Tidning 080108)
Metangas stoppar bostäder i Lomma (Sydsvenskan 080108)
Tre gamla bensinmackar bör saneras (Arbetarbladet 080108)
Nytt öppet BT Kemi-möte (Skånska Dagbladet 080108)
Miljöskandal blir dyr för Säters kommun (Dalarnas Tidningar 080108)
Sanering kan driva dem från hus och hem (Östersunds-Posten 080108)


08-01-07:
Ofarligt att bada i Ljungbyån (Barometern 080107)
BT Kemi-grävning skjuts upp ännu en gång (Helsingborgs Dagblad 080107)

Aktuella internationella nyhetsrubriker(MarksaneringsInfo)


08-01-07:
Nu när de flesta är tillbaks efter välförtjänta ledigheter vill vi börja med att presentera en nyhet i nätverkets organisation.

Ny nätverkskoordinator i Renare Mark blir Berith Juvonen. Hon arbetar som miljökonsult hos Tyréns i Skellefteå och ska nu ta över efter Maria Sundesten som gjort ett fantastiskt arbete under de senaste två åren. Läs Beriths egen presentation: Länk


08-01-05:
Ledare: Ett fall för EU (GT 080105)


08-01-04:
IBM anklagas för giftiga utsläpp (IDG.se 080104)
Byggprojekt försenas (Värmlands Folkblad 080104)
Oljesaneringen fortsatte (Vimmerby Tidning 080104)


08-01-03:
900 kilo arsenik spys ut i Östersjön från glasbruken (Barometern 080103)
Skanska kritiserar saneringskraven för Glasbruket (Skånska Dagbladet 080103)
Inga pengar till sanering av vrak (Göteborgs-Posten 080103)
Fagerviks gamla fabrik är snart ett minne blott (Dagbladet Sundsvall 080103)
Gruvor i högsta riskklass (Norrköpings Tidningar 080102)
Flera gruvor läcker farliga tungmetaller (Norrköpings Tidningar 080102)
Bersbo gruva fortfarande intressant för malmletare (Norrköpings Tidningar 080102)
Riksintressant område (Norrköpings Tidningar 080102)


08-01-02:
Oljebolag medger luktproblem (Helsingborgs Dagblad 080102)
Lösningsmedel finns kvar efter den gamla kemtvätten (Nya Wermlands-Tidningen 080102)


08-01-01:
Hemsidan hade i december 3659 unika besökare som genererade 8582 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 345 besökare respektive 772 sidvisningar.

För helåret 2007 var siffrorna 49243 besökare och 114399 sidvisningar.

 

2008-09-30:
NIRAS växer på den svenska miljöteknikmarknaden

Med uppköpet av det svenska företaget Johan Helldén AB stärks NIRAS ställning betydligt på miljöområdet i Sverige. Johan Helldén AB är en välkänd miljörådgivare med kontor i Linköping. Företaget utför uppdrag över hela Sverige och tillsammans med NIRAS miljörådgivare i Stockholm bildas en stark expertgrupp på 13 medarbetare.

Pressmeddelande


 

2008-09-30:
Stöd till kamp mot kvicksilver (Byggvärlden 080930)
Företagare misstänks för miljöbrott (Dagbladet Sundsvall 080930)
Gifter i byggmark i centrala Sunne (SR Värmland 080930)
Gifter och olämplig mark i Järnvägsparken (NWT 080930)
`Känner sympati för de boende` (Helagotland 080930)
Miljöräddning på släp (Kristianstadbladet 080930)
Långt ifrån klart i ansvarsfrågan om SJ-området (Ljusnan 080929)
Gatukontoret informerade inte miljönämnden om förorening (TV4 Malmö 080929)


 

2008-09-29:
Hovrätten sänker straff för miljöbrott (Norrländska Socialdemokraten 080929)
Arsenik är den stora miljöboven i Fårösund-fallet (Helagotland 080929)
Oskyldiga drabbas av miljösynderna (Helagotland 080929)


 

2008-09-28:
Hälldes dioxin i sjön i Ydrefors? (Kinda-Posten 080927)


 

2008-09-27:
På 1000 platser kan marken vara giftig (Helagotland 080927)
Familj i Rydöbruk vill ha besked om gifter i marken (Hallandsposten 080927)


 

2008-09-26:
En ny rapport från Hållbar sanering – Kriterier för effektiv riskkommunikation – är publicerad. Länk


 

2008-09-26:
Sanering försenar förskola (Södermanlands Nyheter 080926)
Dyr sanering för ägare i Bunge (Helagotland 080926)
Krävs på 840 000 för andras synder (Helagotland 080926)
Kommunen sanerar Fidesågen (Helagotland 080926)


 

2008-09-26:
Seminarium om Förorenade sediment – problem och möjligheter, Göteborg 19/11

Det finns fortfarande platser kvar! Anmälan senast 3 oktober och max antal deltagare är 100!

Den 19 november 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium om sanering av förorenade sediment i Göteborg. Seminariet syftar till att ge ökad kunskap om sedimentsaneringar med föredrag om bl a tekniska metoder för muddring och provtagning, samt flertalet projekt där omhändertagandet av muddermassor är i fokus. Seminariet visar kartläggningen av Sveriges kust med avseende på förorenade sediment och redovisar även purfärska forskningsresultat där ekotoxicitet påvisats p g a samverkanseffekter mellan olika föroreningar i sediment, m fl intressanta föredrag.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med forskning, beställer, planerar, genomför eller är tillsynsmyndighet för projekt med muddring eller sanering av förorenade sjöar eller havsområden. Seminariet vill även stimulera diskussioner om nuvarande och framtida hantering av muddermassor.

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett2008-09-25:
Pengar för efterbehandling av förorenade områden (Naturvårdsverket 080925)
Steneborgskanalen kan bli sanerad (Arbetarbladet 080925)
Nu ska marken vid gamla sågverket undersökas (Nerikes Allehanda 080925)


2008-09-24:
Tingsryd värst men Väckelsång går före (Smålandsposten 080924)
Nobelstadion måste saneras från PCB (Nerikes Allehanda 080924)
Miljöprojekt Gusum tar beslut i höst (Norrköpings Tidningar 080923)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


 

2008-09-23:
Nya medlemsregistret artar sig bra!
Det har varit fortsatt en väldigt bra respons på nya medlemsregistret. Idag passerade vi 300 medlemmar som lagt in sina uppgifter och förhoppningsvis även fått bekräftelse med inloggningsuppgifter i mailen. Enligt vår gamla sändlista finns det dock minst lika många kvar som inte varit inne och registrerat sig ännu.

Observera att de som inte registrerar sig inte heller kommer att få några mailutskick när den gamla listan tas ur bruk. Endast de som nyregistrerat sig kommer att räknas som medlemmar i nätverket.

– Gå därför till webbregistret – Länk till registret – och anmäl dig som Ny användare även om du tidigare är medlem i nätverket. Alla måste föra in sina kontaktuppgifter själv i det nya registret!

Observera att det är olika inloggningsuppgifter här på hemsidan och medlemsregistret! När de flesta har registrerat sig kommer vi även att skicka ut nya inloggningsuppgifter för hemsidan då alla inte har dessa.


 

 

2008-09-23:
Förorenad mark kring Uppsala-Ekeby (Länsstyrelsen Uppsala län 080923)


 

2008-09-22:
Utdrag ur dagens budgetproposition:

Regeringen föreslår att riksdagen:
3. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 100 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 3.9.4)

3.9.4 (utdrag)
Regeringens överväganden
…Regeringen föreslår därmed att 539 973 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden för 2009. För 2010 beräknas anslaget till 629 118 000 kronor och för 2011 till 629 118 000 kronor….

Läs mer på sidorna 45-46 om utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård: Länk


 

2008-09-22:
Kommunen ska undersöka giftläget (Dalarnas Tidningar 080922)
Länet får 44 miljoner för att sanera miljögifter (Östgöta Correspondenten 080922)


2008-09-20:
Landstinget vill vänta med sanering av kvicksilver i Lit (Länstidningen Östersund 080920)


2008-09-19:
Kinesisk sjö förgiftad med arsenik (Borås Tidning 080919)
Kommunen: `Beslut inte fattat om seniorboendet` (Blekinge Läns Tidning 080919)
Sanering blir dyrare än beräknat (Nerikes Allehanda 080919)


 

2008-09-18:
Konstgjort träd suger (Ny Teknik 080918)
Domstolen tvingar Sjösadirektör betala (Södermanlands Nyheter 080918)
Förorenad mark har renats (Sundsvalls Tidning 080918)
Krav på sanering av förorenad mark (Blekinge Läns Tidning 080917)
Sanering i stå i väntan på tillstånd och provsvar (Skånska Dagbladet 080917)
Glasmassor tas bort vid Sandvik efter anmälan (Smålandsposten 080917)


 

2008-09-17:
Miljömätningar har inletts i Fåglavik (Alingsås Tidning 080917)
Statoilmacken blir parkering (Sydsvenskan 080917)
Giftig schakt (Maskinentreprenören 080917)
På spaning efter gamlasynder (Hallandsposten 080917)


 

2008-09-16:
Dieselläckage polisanmält (Sundsvalls Tidning 080916)


 

2008-09-15:
Lokalt miljömål ska göra Göteborg giftfritt till år 2050 (Vårt Göteborg 080915)
Höstvete sås på förorenad mark (SR Värmland 080915)


 

2008-09-13:
Brändkläppen en topptipp (Norrbottens-Kuriren 080913)
Hejdå macken – kanske vi ses i en annan tappning (Norrländska Socialdemokraten 080913)
Saneringsjobb på Gasverkstomten kan vara lagbrott (Blekinge Läns Tidning 080913)
Militären har inte fribrev (Östersunds-Posten 080913)


 

2008-09-12:
Cancerogena ämnen upptäckta i snötippar (Dagbladet Sundsvall 080912)
EKA-projektet går mot sitt slut (TTELA 080912)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


 

2008-09-11:
Ny rapport från Hållbar sanering: ”Hälsoriskbedömning av förorenande områden”. Länk


 

2008-09-11:
Renare Marks Vårmöte 2009 24-25 mars 2009 vid Stockholms Universitet

Tema
Långsiktigt hållbar riskbedömning – hållbara kostnadseffektiva åtgärdslösningar

Efterlysning av presentationer: Läs mer

Temat för årets Vårmöte är Hållbar sanering och arrangemanget genomförs som ett samarbete med Naturvårdsverkets kunskapsprogram med samma namn. Under mötet kommer programmets viktigaste resultat att redovisas och belysas på olika sätt med syftet att nå ut med och öka användningen av den nya kunskapen för utveckling inom undersökningar, riskbedömning, riskvärdering och åtgärdslösningar.

För att komplettera presentationen av resultat från kunskapsprogrammet Hållbar Sanering efterlyser vi nu inspirerande presentationer eller inlägg med exempel på framgångsrika tillämpningar av ny kunskap och metoder, i första hand med ursprung ur kunskapsprogrammet. Vi letar även efter föredrag som kan ge exempel på osäkerheter, svårlösta eller kostbara problem där det finns särskilda behov av utveckling.

Förslagen sändes senast den 7 oktober med en kort sammanfattning på cirka ½ A4 sida till
programgruppen på e-post:
tomas@conviro.se.

Mer information finns på Vårmötets sida: Länk


2008-09-11:
Jakt på miljösynder i Långsele (Allehanda.se 080911)
Kräver att butiksmark undersöks efter ferrokalk (TTELA 080911)
Miljöexperter kritiska mot saneringen på Gasverkstomten (Sydöstran 080911)
Gasverkstomten granskades (Blekinge Läns Tidning 080911)
Östersund ställer krav om Bynäset (Östersunds-Posten 080911)


2008-09-10:
Nya medlemsregistret!
Det har varit en väldigt bra respons på vårt utskick om det nya medlemsregistret. Nära 200 har redan lagt in sina uppgifter och förhoppningsvis även fått bekräftelse med inloggningsuppgifter i mailen.

Det har kommit ett par påpekanden om att man inte lyckats logga in i registret.

– Först vill vi påpeka att det inte är här på hemsidan man loggar in utan på en separat webbplats – Länk till registret – där de inloggningsuppgifter används som finns i bekräftelsen.

– Dessutom vill vi att ni kontrollerar att er webbläsare är inställd på att acceptera cookies för att det ska fungera att logga in.

Observera att det är olika inloggningsuppgifter här på hemsidan och medlemsregistret! När de flesta har registrerat sig kommer vi även att skicka ut nya inloggningsuppgifter för hemsidan då alla inte har dessa.


 

2008-09-10:
Liten risk efter betning av säd (Helagotland 080910)
Vad finns under ytan? (Hallands Nyheter 080910)
Ny lösning för förorenade Skanskatomten i Svenljunga (Borås Tidning 080910)
`En avdelning kallade vi för gaskammaren` (Borås Tidning 080910)
Kramforsföretagare dömd för miljöbrott (Allehanda.se 080910)
Stort utsläpp av diesel i Hällby (Folket 080910)
Skärper inte miljökraven (Folkbladet 080910)
Militären kan inte ha fribrev (Östersunds-Posten 080910)
Stigande kvicksilverhalter (Västerbottens-Kuriren 080909)


2008-09-09:
Marksaneringsseminarium och årsmöte i Renare Mark Norr
Renare Mark Norr och MCN arrangerar ett marksaneringsseminarium 4-5 November 2008 i Umeå (KBC-huset Umeå universitet) samt håller avdelningens årsmöte den 4 November, KBC-huset, Umeå universitet.

Läs mer på avdelningens sida: Länk


 

2008-09-09:
En sistaminuten blänkare om EKA-dagen i Bengtsfors 10-11 september!

Vad kan man lära sig av ett stort och komplicerat projekt i en liten kommun?
EKA-projektet går nu mot sin avslutning. Vi inom Bengtsfors kommun och EKA-projektet vill gärna dela med oss av våra erfarenheter och nyvunna kunskaper. Med detta syfte kommer vi att genomföra en EKA-dag torsdagen den 11 september 2008. Läs inbjudan och program:
Länk


2008-09-09:
Ny lösning i sikte för förorenat område i Svenljunga (Borås Tidning 080909)
Lösningen – statligt bidrag (SR Sjuhärad 080909)
Större skada att böka omkring (Dalademokraten 080909)
Höga halter av kvicksilver och PCB i Bråvikens fisk (Norrköpings Tidningar 080909)
Mer arsenikstudier krävs (Norrländska Socialdemokraten 080909)
Djupare analys krävs av miljöhotat område (Norrbottens-Kuriren 080909)
Asbest kan fördyra ombyggnad av skola (Helagotland 080909)
Vilka miljögifter döljer sig i jorden? (Allehanda.se 080908)


2008-09-08:
Abborrar fyllda med miljögifter (Östgöta Correspondenten 080908)
Kommunalrådet: – Den som förorenar ska städa upp (Östersunds-Posten 080908)
Gammal olja förorenar Laxsjön (NWT 080908)
Bynäset öppnas bara delvis (Östersunds-Posten 080908)
1000-tals kan bo på giftig mark (Aftonbladet 089008)
Hennes ”paradis” var ett markområde som förgiftats (Aftonbladet 089008)


 

2008-09-06:
Oljan inget hinder för bostäder i Sågen (Dalademokraten 080906)
Statoil står fast vid avveckling i Svängsta (Sydöstran 080906)


 

2008-09-05:
Bakslag för Miljöbolaget (Värmlands Folkblad 080905)
Stängsel ersätter giftsanering (SR Kronoberg 080905)
Nya ägare öppnar hamnen vid Rayonfabriken (NWT 080905)
Tjuvkika: Så blir nya Kokpunken (Vestmanlands Läns Tidning 080905)


 

2008-09-04:
Seminarium om Förorenade sediment – problem och möjligheter, Göteborg 19/11

Den 19 november 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium om sanering av förorenade sediment i Göteborg. Seminariet syftar till att ge ökad kunskap om sedimentsaneringar med föredrag om bl a tekniska metoder för muddring och provtagning, samt flertalet projekt där omhändertagandet av muddermassor är i fokus. Seminariet visar kartläggningen av Sveriges kust med avseende på förorenade sediment och redovisar även purfärska forskningsresultat där ekotoxicitet påvisats p g a samverkanseffekter mellan olika föroreningar i sediment, m fl intressanta föredrag.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med forskning, beställer, planerar, genomför eller är tillsynsmyndighet för projekt med muddring eller sanering av förorenade sjöar eller havsområden. Seminariet vill även stimulera diskussioner om nuvarande och framtida hantering av muddermassor.

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett


 

2008-09-04:
Sanering borde gjorts tidigare (SR Kronoberg 080904)
Omfattande oljehantering planeras utanför Elfvik (Lidingö tidning 080904)
Mark i Holmsund kraftigt förorenad (SVT Västerbottensnytt 080904)
Linnéparken blir en folkets park (Hallandsposten 080904)
Fastighetsägare efterlyser fler undersökningar i Rydö (Hallandsposten 080904)
Från badförbud till badsjö (Sydsvenskan 080904)


 

2008-09-03:
Jakten på försvunna mackägaren är över (Norra Skåne  080903)
Vägverket Produktion behandlar avfall på Gotland (Transportnet 080903)
Giftig mark under nytt bad (SVT Mittnytt 080903)
Ammoniak hotar Gräsö (Norrtelje Tidning 080903)
Höga gifthalter hittades på industrimark i Rydöbruk (Hallandsposten 080903)
Giftfynd under badhuset (Sundsvalls Tidning 080903)


 

2008-09-02:
Åtal för miljöskandalen i Säter (Dalademokraten 080902)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


 

2008-09-02:
Glöm inte NORDROCS!
Den 24-25 september arrangeras NORDROCS i Helsingfors. Arrangörskommittén vill påminna om att det fortfarande går bra att anmäla sig och att det inte heller ska vara några problem med hotell enligt vad som anges i programmet. I nuläget är det cirka 50 svenska deltagare anmälda och drygt 200 totalt.

Så passa på att åka iväg och träffa kollegor från våra nordiska grannländer och en hel del föreläsare från andra håll i världen. Läs mer och anmäl er på finska nätverket MUTKU:s sida om NORDROCS: Länk


2008-09-01:
Marksanering vid Tråddragarvägen i Hjulsbro (Linköpings Tidning 080829)


 

2008-09-01:
Renare Mark Mälardalen bjuder in till studiebesök och visar upp ett projektområde inom Nordvästra Kungsholmen.

Datum: 2/10 2008 Tid: kl 15
Plats: Lindhagensgatans nordligaste ände på Kungsholmen

Vid strandområdet kommer flerfamiljshus att byggas, men innan dess måste mark och grundvatten saneras. Inom området förekommer olja i fri fas. Om möjligt kommer även deltagarna erbjudas möjlighet att kika ner i en nygrävd provgrop för att se hur ”fri fas” ser ut och luktar.

Läs mer på avdelningens sida: Länk


 

2008-09-01:
Hemsidan hade i augusti 3828 unika besökare som genererade 8215 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 322 besökare respektive 605 sidvisningar.


 

2008-08-30:
Ännu mer förorenad jord påträffades (Nerikes Allehanda 080830)


 

2008-08-29:
Miljönämnden vill veta mer om marken vid Runns norra strand (Dalademokraten 080829)
Marksanering vid Tråddragarvägen i Hjulsbro (Linköpings Tidning 080829)
Dioxin i Häradsbäck (Smålandsposten 080829)


 

2008-08-28:
Gasverkstomt kan bli parkering (Ystads Allehanda 080828)


 

2008-08-27:
Vadstena kan slippa sanera spårområde (Motala & Vadstena Tidning 080827)


 

2008-08-26:
Tanken sprack och 14000 liter diesel läckte ut – ägaren får böter (Borås Tidning 080826)
Ett tusen lass förorenad jord på väg till Bubbetorp (Sydöstran 080826)


 

2008-08-25:
Mycket kvicksilver i fabriksmark (Skånska Dagbladet 080825)


 

2008-08-22:
Föroreningar analyseras (NWT 080822)
Fortsätter undersöka förorenad mark (Helagotland 080822)
Politiskt hyckleri om teatern (Sundsvalls Tidning 080822)
Bankerna tar egen klimathänsyn men vägrar vara miljöpolis (Finansvärlden 080822)
Mack rivs på ägarens bekostnad (Arbetarbladet 080822)
Byggbolag överklagar krav på sanering (Sydsvenskan 080822)
Ny värdering av det gamla SJ-området (Ljusnan 080821)


 

2008-08-21:
Höga gifthalter i Simrishamn (Ystads Allehanda 080821)
Höga halter av giftigt TBT i hamn (Sydsvenskan 080821)
Miljöchefen nöjd med Kilsta Metalls städning (Nerikes Allehanda 080821)
Markrapporten är klar (Nyheterna 080821)
Arsenikhaltigt dricksvatten kan renas (Dalarnas Tidningar 080820)


 

2008-08-20:
Bly i marken under dagis (SVT Sydnytt 080820)
Intressant metod, tycker länsstyrelsen (Barometern 080819)
Mobil rening av glasdeponier kan vara lösningen (Barometern 080819)
Intressant men osäker metod, anser miljöinspektören (Barometern 080819)


 

2008-08-19:
Jord kan saneras på plats (Smålandsposten 080819)
Höga arsenikhalter i Lillesjön (SVT Jönköpingsnytt 080819)
Gammal bensinstation saneras (Västerviks Tidningen 080819)
Strängare miljökrav kräver ombyggda soptippar (Byggindustrin 080819)
NCC bygger miljövänlig förvaring för avfall (Byggfakta Projektnytt 080819)
Saneringsavtal för Gasverkstomten kan vara olagligt (Blekinge Läns Tidning 080819)


 

2008-08-18:
Studiebesök på SSAB och Merox i Oxelösund 18 september med Renare Mark Öst.

Under dagen kommer vi att höra och se det omfattande systemet med stålproduktion, recirkulation av fallande avfall, produktuteckling av restprodukter från ståltillverkningen, deponering inför framtida avfallslösningar och sluttäckning av Ålöfjärdsdeponin.

Buss från Linköping och Norrköping anordnas. Bussen finansieras av länsstyrelsen i Östergötland. Lunch till självkostnadspris på SSAB:s lunchrestaurang.

Välkomna! Läs mer på avdelningens egen sida: Länk


 

2008-08-18:
Även oljeskador på sågverksområde (Dalademokraten 080818)
Ny maskin sparar miljoner (Barometern 080818)


 

2008-08-16:
Fastighetskontoret ser över rutiner efter miss (SR Malmö 080816)
Växjös industrislum rensas upp (Smålandsposten 080816)
Storas miljösynder spräckte affären (Arbetarbladet 080816)
Köparen drog sig ur (Gefle Dagblad 080816)


 

2008-08-15:
Första spadtaget i förorenade marken (Sydöstran 080815)
Oljeutsläpp spred sig i hamnområdet (Ystads Allehanda 080815)
BT-Kemi dyrare (Helsingborgs Dagblad 080813)


 

2008-08-15:
Ett lästips så här i uppstarten efter semestertiderna.
Myndighet för miljön – en granskning av Naturvårdsverket (Statens offentliga utredningar  SOU 2008:62) tar bland annat upp Naturvårdsverkets arbete med förorenade områden och lämnar förslag på förändringar i organisationen.


 

2008-08-14:
Agerar mot förgiftad mark (SR Dalarna 080814)
Stipendium tar miljökemist till Spanien (Umeå universitet 080814)
Miljonviten utdömda mot slamföretag (Helsingborgs Dagblad 080814)
Markägare riskerar böter (Barometern 080813)


 

2008-08-13:
Ägare till gammal bensinstationstomt riskerar vite (Barometern 080813)
Remmene skjutfält öppnas igen (Göteborgs-Posten 080813)
100 miljoner för att skrota järnvägsspåren (Motala & Vadstena Tidning 080813)


 

2008-08-12:
Gifter på Sävenäs? (Norra Västerbotten 080812)
Oljeläcka vid Hydro (Nerikes Allehanda 080812)
Marken undersöks i jakt på förorening (Ystads Allehanda 080812)
Hundratals miljoner för oljesanering (Bohusläningen 080812)
Lysekils kommun kräver åtgärder (Bohusläningen 080812)
Teknisk undersökning av Glasbrukstomten (Sydöstran 080812)


 

2008-08-11:
Saneringen av macken har avstannat (Upsala Nya Tidning 080811)


 

2008-08-08:
Föroreningar från förr (Helagotland 080808)


 

2008-08-07:
Mackområde måste saneras (Arbetarbladet 080807)


 

2008-08-05:
Marsjorden kan vara giftig (Expressen 080805)


 

2008-08-04:
Gifter stoppade Björnbobygget (Lidingö tidning 080804)
Tonvis med gift rinner ner i vattendragen (NWT 080804)


 

2008-08-01:
Mer förorenad BT Kemi-jord hittad (Skånska Dagbladet 080801)
Ingen vet vad som döljer sig i de gamla soptipparna (Dagens Nyheter 080801)
Höga halter av gifter i småbåtshamnar (Göteborgs Fria Tidning 080801)


 

2008-08-01:
Hemsidan hade i juli 2006 unika besökare som genererade 4027 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 212 besökare respektive 438 sidvisningar.


 

2008-07-31:
Fortsatt bensinlukt i Skånes Fagerhult (Helsingborgs Dagblad 080731)


2008-07-29:
Skytteförening tvingas blysanera skjutbana (SR Halland 080729)
Kommunen sålde tomter på gammal soptipp (SVT Gävledala 080728)
Giftskandalen i Kålsäter – Döda valpar fulla av gift (TV4 Karlstad 080728)
Mark förorenad av kemtvätt (SR Gotland 080727)
Båtfärg i Kattegatt gör snäckorna sterila (Hallands Nyheter 080726)
BT-sanering fortsätter trots Landskronas kritik (Skånska Dagbladet 080725)
Sanering klar vid Tyringemack (Kristianstadbladet 080724)
Oavslutad cancerrapport ledde fram till miljösanering (Barometern 080723)
Träförädlingens industritomt saneras (Östgöta Correspondenten 080723)
Luktnivåerna synas när det åter saneras i Teckomatorp (Länsstyrelsen Skåne län 080723)
Många frågor kring sanering av glasbruk (Smålandsposten 080723)
Föroreningar vid Elinge såg utreds (Arbetarbladet 080723)
Gammal kemtvätt läcker miljögifter (Sydsvenskan 080723)
Bostäder på förorenad mark (E24 080722)
Hus på giftig mark värdelöst (Upsala Nya Tidning 080721)
Fortfarande föroreningar kvar i marken (Trelleborgs Allehanda 080720)
Förorenade delar av ön undersöks (helagotland.se 080718)
Frän stank från BT Kemi-området (Helsingborgs Dagblad 080715)
Oljesanering i Angered dröjer (Göteborgs-Posten 080715)
Här finns de förorenade industriområdena i Skellefteå (Norra Västerbotten 080715)
Gifter i fiskevattnet – ett dolt miljöhot som växer (Hallandsposten 080714)


 

2008-07-13:
Nu blir det semesterstiltje ett par veckor här på hemsidan. Med webbredaktören vid poolkanten på Cypern kan det möjligen bli någon sporadisk insats om tillgången till internet och lusten att göra en arbetsinsats råkar sammanfalla. Nystart görs i slutet av månaden igen. Ha en bra sommar!

Krister H.


 

2008-07-12:
Klart för sanering i Silvergruvan (Nerikes Allehanda 080712)
Läckor från mack och cistern (Kristianstadbladet 080712)
Undersökning av giftig jord i Konstnärsbyn är påbörjad (Hallandsposten 080712)
Lång sanering efter tankbilsolycka (Barometern 080711)
Miljönämnd fortsatt kritisk till saneringsprojekt (Helsingborgs Dagblad 080711)
Kommunen ska gräva i gamla oljeregister (Arbetarbladet 080711)


 

2008-07-11:
Dioxin i Karlits deponi (Upsala Nya Tidning 080710)


 

2008-07-09:
Ny utredning föreslås i Tomtafallet (Norrtelje Tidning 080709)
Rester av bensen vid nedlagd mack (Ystads Allehanda 080709)
PCB har hittats vid ABB-bygge (Dalademokraten 080708)


 

2008-08-07:
Osäkert om gifter i Gusumån (Norrköpings Tidningar 080705)
Kommunen hoppas på lägre saneringskostnader (Norrköpings Tidningar 080703)
Sanering av Hyltemossa anses inte vara akut (Helsingborgs Dagblad 080703)2008-07-04:
Pengar till Rydöundersökning (SR Halland 080704)
Spår av ogräsmedel i dricksvattnet (Sydöstran 080704)
Saneringen av BT-kemiområdet fortsätter (SVT Sydnytt 080703)


 

2008-07-03:
Höga halter bekämpningsmedel på tomt (SVT Tvärsnytt 080703)
Hamnens problem liknar Helsingfors och Antwerpens (Hallands Nyheter 080703)
Kemikalier i jorden (Norrländska Socialdemokraten 080703)
Gift i marken vid sågverk (Nerikes Allehanda 080703)
Giftiga sågverkstomter högriskklassade i länet (Nerikes Allehanda 080702)
Giftiga kemikalier på tomt i Långängen (Nerikes Allehanda 080702)
Flygplats tros ha förgiftat sjö (Borås Tidning 080702)

Aktuella internationella nyhetsrubriker (MarksaneringsInfo)


 

2008-07-02:
Tiotals miljoner för att sanera hamnen (SR Halland 080702)
Gifter i marken vid gamla sågverk i länet (Länsstyrelsen Örebro län 080702)
Miljöbomb saneras (Norra Västerbotten 080702)
Falkvarvs prover bekräftar gifterna (Hallands Nyheter 080702)
Förorenad industritomt måste saneras (SR Ekot 080702)
Läckande oljecisterner obehaglig överraskning (Arbetarbladet 080702)


 

2008-07-01:
Svalans förskola saneras (Kristianstadbladet 080701)
Bruksparken bantas när HSB räknat om (Skånska Dagbladet 080701)


 

2008-07-01:
Hemsidan hade i juni 4244 unika besökare som genererade 9104 sidvisningar. Högsta noteringen för ett dygn var 378 besökare respektive 740 sidvisningar.