Ny tematisk avdelning- Förorenade Byggnader

En ny tematisk avdelning inom Nätverket Renare Mark har skapats. Avdelningen heter Förorenade byggnader och syftar till att:
· Fortsätta utvecklingen av metodik för undersökning och riskbedömning av förorenade byggnader.
· Sprida information om och utveckla åtgärdstekniker för förorenade byggnader.
· Diskutera hantering och återanvändning av rivningsmassor.
· Förmedla kontakter mellan byggherrar, myndigheter, konsulter, forskare, verksamhetsutövare m.fl. som har intresse av förorenade byggnader.
· Arrangera kurser, seminarium, studiebesök och träffar med temat förorenade byggnader.

För mer information om förorenade byggnader, sewww.fororenadebyggnader.se

Styrelse kommer att utses den 27 april kl. 16:15 efter seminariet om förorenade byggnader på World Trade Center. Är du intresserad av att vara med i styrelsen och/eller diskutera denna tematiska avdelning kontakta Ann-Kristin Karlsson på WSP Environmental på ann-kristin.karlsson@wspgroup.se, eller 08 – 688 60 57.