Temamöten via Netviewer

Tematiska avdelningen förorenade byggnader kommer 2012 att fortsätta med temamöten via Netviewer för att ta upp olika aktuella frågor som berör undersökningar och efterbehandling av förorenade byggnader. Följande möten är planerade: 26/1 kl 10.00 till ca 11.30 22/3 kl 10.11.30. … Read More

Temamöte 25 februari

Glöm inte att anmäla dig till temamöte via telefon och netviewer den 25 februari (se beskrivning nedan). Anmäl dig tillann-kristin.karlsson@wspgroup.se om du vill vara med på mötet. Riktvärden, gränsvärden, jämförvärden och bakgrundshalter i luft. Vilka riktvärden, gränsvärden och andra jämförvärden … Read More

GoToMeeting

Eftersom nätverket Förorenade byggnader är ett rikstäckande nätverk kommer möten hållas regelbundet via telefon och GoToMeeting. Då kan alla följa med i en presentation framför datorn och diskutera med varandra på telefonmötet. Nästa möte blir den 7 oktober kl 10:00. … Read More