GoToMeeting

Eftersom nätverket Förorenade byggnader är ett rikstäckande nätverk kommer möten hållas regelbundet via telefon och GoToMeeting. Då kan alla följa med i en presentation framför datorn och diskutera med varandra på telefonmötet. Nästa möte blir den 7 oktober kl 10:00. Diskussionstema blir nätverkets mål och verksamhet samt förslag på teman för nästkommande möten. Vi kommer även diskutera lämplig ort och datum för en nätverksträff.

Anmäl dig till Ann-Kristin Karlsson på WSP (ann-kristin.karlsson@wspgroup.se eller 08 – 688 60 57) senast den 28 september om du vill vara med på mötet den 7 oktober.

Följande mötesdatum planeras kl 10:00 under 2009/2010:
2009: 7/10, 10/12
2010: 25/2, 11/5, 1/9, 1/12

Kom gärna med synpunkter på förslag på mål för nätverket och läs nätverkets första nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
Mål för nätverket