WorkshopHållbara saneringar av förorenade byggnader

Norrköping den 25 mars 2010 i anslutning till Vårmötet 2010.

Nätverket Förorenade byggnader arrangerade en workshop den 25 mars 2010 på Arbetets museum i Norrköping. Generella frågeställningar om förorenade byggnader diskuteras, men vi har två aktuella exempel att utgå från.

Byggnaden ska bevaras: Gasverksbyggnad inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
Hur kan undersökning, riskbedömning och åtgärder utföras för att minimera hälsorisker och energiförbrukning samt undvika fuktproblem? Vilka åtgärder kan vidtas för kulturminnesmärkta byggnader?

Byggnaden ska rivas: Gusums bruk
Hur kan rivningsinventering, avfallsklassificering, omhändertagande och återanvändning av byggnadsmaterial utföras på ett hållbart sätt? Vilka lagar, regler och vägledningar finns?

Kontakta arrangörsgruppen om du har några frågor: Ann-Kristin Karlsson på WSP (08-688 60 57), Märta Ländell på Geo Innova (013 – 36 30 94) eller Annette Bergelin på Geosigma (08 – 544 98 961).

Sammankomst kvällen före!
Den 24 mars kl 19 ses alla som vill i nätverket Förorenade byggnader på tapasrestauranten manesa på Gamla Rådstugugatan 10. Meddela gärna Anette Bergelin (anette.bergelin@geosigma.se) att du kommer, så vi vet hur många bord vi ska reservera. Det går även bra att ansluta senare. Välkomna!

Inbjudan