Temamöte 25 februari

Glöm inte att anmäla dig till temamöte via telefon och netviewer den 25 februari (se beskrivning nedan). Anmäl dig tillann-kristin.karlsson@wspgroup.se om du vill vara med på mötet.

Riktvärden, gränsvärden, jämförvärden och bakgrundshalter i luft.
Vilka riktvärden, gränsvärden och andra jämförvärden används vid hälsoriskbedömningar när luftprovtagning har genomförts? Vilka värden kan användas och vilka bör inte användas? Vilka bakgrundshalter finns i ”normal” kontors- och boendemiljö av t.ex. PAH, klorerade kolväten och andra ämnen? Vilka åtgärdsmål för inomhusluft är rimliga att använda vid sanering av förorenade byggnader?

Protokoll
Presentation