In Situ workshop

posted in: Arkiv2, Events

Läs om workshopen i nyhetsbrev nr 2 2011.

Hur kommer det sig att in situ saneringar inte är vanligare? Är metoderna lämpliga i Sverige? Hur ser olika myndigheter på möjligheterna för in situ saneringar? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras 31 maj då Renare Mark anordnar en workshop om in situ metoder i Stockhom. Dagen kommer att vara en blandning av gruppdiskussioner och föreläsningar där vi får ta del av exempel på in situ projekt och diskutera problematik och möjligheter med de olika metoderna. Naturvårdsverket, SGI och SGU kommer att vara med och svara på frågor och förmedla sin syn på möjligheterna för in situ i Sverige.

Datum och tid: 2011–05–31, 9:30 – 16:30

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, Stockholm

Inbjudan

Program

Anmälningsblankett

Presentationer

Situ remediation – 15 years of remedy on the same site (Niels Ploug – Krüger)

Enhanced bioremediation of gasoline contaminated groundwater in Finland by injection of humic acids (Pirjo Tuomi – Golder Associates)

Experience with testing Innovative Remediation techniques at a Danish Megasite Contaminated with a Complex Mixture of Pharmaceuticals (Torben H. Jørgensen – Ramböll)

In Situ sanering av petroleumprodukter vid Preem 1, Karlstads oljehamn (Jan Nilsen – SWECO Infrastructure)

Exempel på lyckade och misslyckade in-situ saneringar. Vad är skillnaden, och hur  undviker man missarna? (Jonny Bergman – RGS90)

Abstract

Situ remediation – 15 years of remedy on the same site

Enhanced bioremediation of gasoline contaminated groundwater in Finland by injection of humic acids

Experience with testing Innovative Remediation techniques at a Danish Megasite Contaminated with a Complex Mixture of Pharmaceuticals

In Situ sanering av petroleumprodukter vid Preem 1, Karlstads oljehamn

Exempel på lyckade och misslyckade in-situ saneringar. Vad är skillnaden, och hur undviker man missarna?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *