Seminarie Hantering av avfall/massor i anläggningsarbete 6 okt

Region Öst bjöd medlemmar och andra intresserade till halvdagsseminarium om användning av avfall/massor i anläggningar, torsdag 6 oktober kl 13-17 på Tekniska Verken i Linköping. På seminariet medverkade bland annat konsulter, industrirepresentanter och myndigheter under rubrikerna Återvinning av avfall (handbok), Från avfall till produkt, Vad ställer myndigheterna för krav?, Platsspecifika riktvärden i tillståndsärenden mm. Seminariet avslutades med en frågediskussion tillsammans med olika aktörer.

Inbjudan
Program
(Uppdaterat 2011-09-27)

Sammanfattning av diskussionen

Presentationer

Introduktion Handboken: Återvinning av avfall i anläggningsarbete.
Vad innebär handboken, nya domar mm?
(Thomas Rihm, SGI)

Avfall eller produkt, har det någon betydelse? Praktiskt exempel på
hur slagg kan bli en användbar produkt.
(Torbjörn Sörhuus, Ovako)

Hur tänker myndigheter vid beslutsfattande (Katharina Krusell, Lst Östergötland)

Exempel på tillvägagångsätt vid tillståndsärenden där avfall
används som konstruktionsmaterial på en deponi.
(Pär Elander,
Hifab/Elander Miljöteknik AB)

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *