Seminarium Upphandling

Nätverket Renare Mark inbjuder till ett seminarium om upphandling i Malmö 23 november 2011. Både konsult- och entreprenadupphandling kommer att diskuteras, med fokus på erfarenhetsåterföring

Några av de frågor som kommer att tas upp är:

Hur utnyttjar man de råd och anvisningar samt beskrivningsverktyg som finns för förfrågningsunderlag?
Hur fungerar AF AMA Konsult för upphandling av konsulttjänster inom förorenad mark?
Hur väljer man en för uppdraget passande utvärderingsmodell?
Bruket av AMA Anläggning 10 försedd med hjälpmedel i form av råd och anvisningar.
Hur omsätter man ett undersökningsmaterial till ett förfrågningsunderlag för entreprenad?
Risker med beskrivningsverktyg och hur fokus behålls – vad är det som skall göras, fräsa stubbar eller sanera?
Hur uppnår man tillräcklig kunskap från konsultstadiet för att göra en bra upphandling vid projektering och hur man kan kvalitetssäkra arbetet där?

Inbjudan
Program

Presentationer:

Inledning – moderator Björn Lindbom, SGU

Beskrivningsverktyg för konsultupphandlingar, AF AMA Konsult 10 – Jan
Andersson, (Advokatfirma Pedersen) – Jan höll en presentation utan Power Point, men referat finns i nyhetsbrev 2011:4

Hur uppnår man tillräcklig kunskap i konsultutredningar för att göra en
bra entreprenadupphandling
– Bo Carlsson (HIFAB)

Hur väljer man en passande utvärderingsmodell – Erfarenheter från
Klippans Läderfabrik
– Tomas Henrysson (Conviro)

Från konsultutredningar och projektering till entreprenadhandlingar; AMA
Anläggning 10 och Erfarenheter från olika saneringar (entreprenadform mm)
– Per Nilsson (PNN Ingenjörer)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *