Seminarium – Efterbehandling av förorenade sediment

Hösten 2010 höll avdelningen Förorenade sediment sin första workshop i Göteborg. Temat var riskbedömning av förorenade sediment i samband med efterbehandling och intresset var stort. Några av frågeställningarna som togs upp var provtagningstekniska frågor, bedömningsgrunder för uppmätta halter och annan typ av bedömningsmetodik. Eftermiddagen ägnades åt gruppvisa diskussioner, som sedan följdes upp i helgrupp.

Som uppföljning  höll vi ett seminarium/workshop med fokus på åtgärder och efterbehandling i Stockholm den 7 februari 2012. Ett flertal mudderprojekt genomförs varje år, men vad gäller hanteringen av förorenade sediment saknas ofta praktiska alternativ. Detta vill diskuterades med utgångspunkt i några intressanta föreläsningar. Frågeställningar som togs upp i workshopen var tex vilka beslutsunderlag som krävs för val av metod, hur vi får hållbara  åtgärder för förorenade sediment och hur vi får fram nya innovativa metoder och acceptans för att använda dem.

Sammanfattning av dagen

Inbjudan
Program

Presentationer:

SMOCS – Göran Holm, SGI

SMOCS/MCA för val av efterbehandlingsmetoder– Jenny Norrman, CTH

SMOCS/LCA för olika efterbehandlingsmetoder Beskrivningsverktyg Ramona Bergman, SGI

Dioxiner, metoder och batymetri (för- och nackdelar) – Anders Bank, Structor (Structor Miljö Göteborg AB)

Muddringsmetoder för förorenade bottnar. Den norska vägledningen Jens Laugesen, DNV

Muddringar i Gävle hamn – Linda Astner, Gävle Hamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *