Två Handläggare inom området efterbehandling av förorenad mark för anställning tillsvidare

posted in: jobbarkiv

Länsstyrelsen söker två kvalificerade handläggare inom teknikområdet förorenade mark. Ni kommer att vara anställda inom funktionen för förorenade områden som med sina nio anställda utgör en av fem funktioner inom Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Arbetet innebär att med ett helhetsperspektiv vara med och driva efterbehandlingsarbetet inom länet från initiering till sanering av förorenade områden. Arbetet avser projekt som finansieras med hjälp av statliga bidrag. Arbetet innebär vidare att ansöka och administrera finansieringen av projekten samt aktivt delta i projektens olika faser såsom undersökningar, utredningar och åtgärder inom efterbehandlingsområdet. I arbetet ingår även tillsyn, tillsynsvägledning och stöd i ärenden där Länsstyrelsen och kommunerna är tillsynsmyndighet.

I arbetet ingår även att arbeta med miljöriskområden enligt miljöbalken samt att delta i Länsstyrelsernas gemensamma nätverksarbete och därigenom svara för erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling inom teknikområdet.

 Läs hela annonsen och ansök på Offentliga jobb.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *