Årsmöte 2010 i Nätverket Renare Mark

posted in: Arkiv2

Kallelse till föreningsstämma i Norrköping den 23 mars kl 17.00 2010
Trozellirummet – Louis de Geer Konsert & Kongress

Nätverket Renare Mark kallar medlemmarna till årsmöte/föreningsstämma den 23 mars.
Mötet hålls i anslutning till Vårmötet i Norrköping.

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut senast 4 veckor före stämman enligt § 23 i stadgarna. Underlag för beslut kommer att läggas ut senast 2 veckor före stämman.

§ 23   Kallelse till föreningsstämma
Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före ordinarie stämma och extra stämma.
Underlag för punkter där beslut ska fattas på föreningsstämman skall finnas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före stämman. Då kallelse utgår till stämma skall styrelsen underrätta revisorerna därom.

Handlingar till årsmötet

Årsredovisning 2009
Verksamhetsberättelse 2009
Budget 2010 (rev 20100309)
Verksamhetsplan 2010
Valberedningens förslag
Proposition ang stadgeändring
Motion till Nätverket Renare Mark_MG KA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *