Årsmöte 2011 i Nätverket Renare Mark

posted in: Arkiv2

Kallelse till föreningsstämma i Sundsvall den 13 april kl 17.10 2011
TONHALLEN, SUNDSVALL

Nätverket Renare Mark kallar medlemmarna till årsmöte/föreningsstämma den 13 april.
Mötet hålls i anslutning till Vårmötet i Sundsvall.

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut senast 4 veckor före stämman enligt § 23 i stadgarna. Underlag för beslut kommer att läggas ut senast 2 veckor före stämman.

§ 23   Kallelse till föreningsstämma
Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före ordinarie stämma och extra stämma.
Underlag för punkter där beslut ska fattas på föreningsstämman skall finnas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före stämman. Då kallelse utgår till stämma skall styrelsen underrätta revisorerna därom.

Handlingar till årsmötet

Dagordning Årsmöte 2011
Årsredovisning 2010
Verksamhetsberättelse 2010
Budget 2011
Verksamhetsplan 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *