Nätverket Renare Mark, region Norr kallar till årsmöte med seminarium i Umeå den 14/2

posted in: Events, Region norr

Nu finns presentationer, en sammanfattning och protokoll från årsmötet här!

Säkerhet i fält_ChristinJonasson_20120214

BAS-P_BAS-U_MorganNäslund_20120214

Triad_KarinTornberg_20120214

Scantec_Instrument för fältbruk_20120214

Kåre Eriksson_miljömedicin_20120214

Sammanfattning Årsmöte NRM Norr 2012-02-14

Årsmötesprotokoll_ 20120214_justerat

 

Region Norr i Nätverket Renare Mark kallar medlemmarna till årsmöte den 14 februari.  Årsmötet hålls i anslutning till ett seminarium om arbetsmiljö, miljömedicin och fältinstrument.

Seminariet kommer att ta upp arbetsmiljöfrågor som ansvar och roller i Bas-P och Bas-U och arbetsmiljö med fokus på säkerhet i fältarbete. Kåre Eriksson docent i yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet, berättar om kemiska ämnens upptag i människokroppen och hälsoeffekter. Vi får även en förevisning av markundersökningar med Geoprobe och olika typer av fältinstrument och arbetsmiljömätningar av Scantec.

Anmälan görs senast 10 feb kl. 12, till norr@renaremark.se

Avgift 750 kr, faktureras i efterhand, ange fakturaadress när du anmäler dig/er.

Praktiska frågor besvaras av Marie Eldståhl på telefon 090-71 69 97, 070-267 72 95

marie.eldstahl@niras.se.

Program

09:30 – 10:00  Kaffe och macka

10:00 – 10:40  Säkerhet i fält – Christin Jonasson, Golder Associates AB

10:40 – 11:20  BAS-P, BAS-U, ansvar och roller – Morgan Näslund, Niras

11:20 – 13:00  Årsmöte och Lunch

13:00 – 13:40  Geoprobe (fältinstrument)– Karin Thornberg Niras

13:40 – 14:20  Instrument för fältbruk– Per-Johan Ahlström, Scantec

14:20 – 15:00  Arbets- och miljömedicin, kemiska ämnen upptag och hälsoeffekter– Kåre Eriksson

15:00 –           Avslutning

VÄLKOMNA!

-Styrelsen RM Norr

Dagordning årsmöte NRM-Norr_120214

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsberättelse_2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *