Förorenade områden i den fysiska planeringen 28 februari

Renare Mark Region Öst inbjuder till möte om Förorenade områden i den fysiska planeringen

OBS INSTÄLLT!!

När:

Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter om hur förorenade områden kan hanteras i planprocessen samt diskutera hur arbetet kan förbättras. Aktuella frågeställningar är:

  • Hur kan kunskaper om förorenade områden påverka utformningen av planer?
  • Hur tidigt i planprocessen och i vilken omfattning bör man samla in kunskaper om föroreningssituationen?
  • Vem gör vad vid planläggning av förorenad mark?
  • Hur samarbetar vi på bästa sätt vid planläggning av förorenad mark?

Vid mötet kommer Alisa Basic, Motala kommun, att berätta om planläggningen av Gamla Motala verkstad. Mikael Åberg från stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun kommer att beskriva kommunens arbete med att ta fram information om områden som ska exploateras. Sofia Bergvall och Elisabeth Omsäter från Länsstyrelsen Östergötland kommer att berätta om hur man hanterar förorenade områden i olika planskeden. Efter presentationerna blir det allmän diskussion.

Fika med macka till självkostnadspris kommer att finnas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *