Kallelse till Nätverket Renare Marks föreningsstämma den 28 mars 2012

posted in: Events, Nätverkets nyheter

Kallelse till Nätverket Renare Marks föreningsstämma den 28 mars 2012

Tid: kl. 17.20

Plats: Brevsorterarsalen på Clarion Hotel Post, Göteborg

Nätverket Renare Mark kallar medlemmarna till årsmöte/föreningsstämma den 28 mars 2012. Mötet hålls i direkt anslutning till Vårmötet i Göteborg.

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut senast 4 veckor före stämman enligt § 23 i stadgarna. Underlag för beslut kommer att läggas ut på hemsidan senast 2 veckor före stämman.

§ 23 Kallelse till föreningsstämma : http://www.renaremark.se/natverket/stadgar/ Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före ordinarie stämma och extra stämma.

Underlag för punkter där beslut ska fattas på föreningsstämman skall finnas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före stämman. Då kallelse utgår till stämma skall styrelsen underrätta revisorerna därom.

Dagordning
Proposition Årsmöte 2012
Försag till budget 2012
Verksamhetsplan 2012
Årsredovisning 2011
Reviosionsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2011

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *