Seminarium om arbetsmiljörisker vid saneringar

Hur kan man förebygga skador och onödiga risker vid sanering av förorenade områden och byggnader? Vilka exponeringsrisker utsätts vi för vid arbete i fält och i byggnader? Och vem är egentligen ansvarig om olyckan är framme?

Nätverket Renare Mark bjuder in till ett spännande seminarium som bland annat belyser dessa frågor. Under förmiddagen bjuds vi på föreläsningar om hur man planerar arbetsmiljöfrågorna inför en sanering och hur dessa följs upp under saneringen. Efter en god lunch fortsätter vi med presentationer om juridiska frågor kring arbetsmiljöansvaret vid större saneringsprojekt samt rollfördelningen mellan beställare, konsulter och entreprenörer. Därefter får vi veta mer om vilka exponeringsrisker som finns, kemiska miljörisker, exponeringsvägar, skydd och hur uppföljning av hälsa för de som arbetar med sanering går till. Dagen avrundas med diskussioner.

När: Tisdag 8 maj 2012, kl. 9:00 – 16.30
Var: Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

Inbjudan
Program

Presentationer:

Arbetsmiljö i förorenade områden (Ebba Wadstein, Hifab)

Arbetsmiljö i entreprenadarbete  (Stephan Wrang, Helm Project Management AB)

Praktisk erfarenhet vid saneringsentreprenader (Lars Blomgren, Hifab)

Saneringsprojekt Arbetsmiljöansvaret och rollfördelningen (Staffan Löwhagen och Tom Carlsson, Mannheimer Swartling)

Arbetsmiljörisker vid förorenade byggnader (Anna Landfors-Limdal, WSP, Maud Söderberg, Golder Associates)

Hur kan kroppen exponeras för föroreningar? Hur vet vi om vi exponerats?  (Jan-Olof Levin, Fenix Environmental)

Gruppdiskussion

Långsiktig exponering av miljögifter (Ingela Helmfrid)

Avslutande diskussion

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *