SGU söker en projektledare inom efterbehandling av förorenad mark

posted in: jobbarkiv

Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

 På avdelningen Mark och Grundvatten finns enheten Förorenade områden som på uppdrag av Regeringen arbetar med efterbehandling av förorenad mark inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Vi har dels en uppgift att undersöka och åtgärda områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande, dels att på begäran av en kommun kunna vara huvudman för saneringsprojekt där efterbehandling sker helt eller delvis med statsbidrag.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att driva projekt från utredningsskede till och med åtgärder. Här ingår t.ex. upphandling och ledning av utredningar och undersökningar, granskning av dessa, upphandling av efterbehandlingsentreprenader, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken samt projektledning och budgetstyrning i samtliga skeden. Arbetet innebär samråd och samspel med olika aktörer – tillsynsmyndigheter, Naturvårdsverket, verksamhetsutövare, närboende med flera. I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med SGU:s övriga avdelningar.

Kompetens
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med inriktning mot miljöteknik, miljökemi, hydrogeologi, väg- och vatten eller samhällsbyggnadsteknik.

Du ska ha flerårig erfarenhet av arbete inom efterbehandlingsområdet, t ex från konsult- eller entreprenadverksamhet. Du bör också ha dokumenterad erfarenhet av projektledning och offentlig upphandling. Har du erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor inom efterbehandlingsområdet är det meriterande.  

Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt och strukturerat. Arbetet förutsätter god samarbetsförmåga och att du har lätt för att skapa och utveckla kontakter

Läs hela annonsen här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *