Efterbehandling av förorenade områden – Planering, upphandling och kontroll

posted in: Kurser och konferenser

28-29 maj annordnar SGF en kurs om efterbehandling av förorenade områden på Arons borg i Bålsta.

Bakgrund
I Sverige finns det ca 80 000 potentiellt förorenade områden. Ett omfattande arbete kommer att pågå under många år framöver för att undersöka och åtgärda dessa områden. På många områden har undersökningar utförts som klarlagt föroreningssituation, risker och behov av åtgärder. En hel del objekt har även åtgärdats. Många objekt kommer under de närmaste åren vara aktuella för åtgärder både genom statliga bidrag, finansiering av ansvariga verksamhetsutövare eller exploatörer av markområden. För planering, upphandling och uppföljning av efterbehandlings-åtgärder krävs mycket kunskap om tillgängliga åtgärdstekniker, entreprenadupphandling, miljöjuridik mm. För att främja kunskapsuppbyggnad inom detta område bjuder SGFs miljögeoteknikkommitté därför in till denna kurs.

Syfte med kursen

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap om hur efterbehandling kan genomföras och vilka förhållanden som behöver klargöras vid projektering, upphandling och uppföljning av åtgärderna.

Efter kursen ska deltagarna:

• kunna genomföra efterbehandlingsprojekt av förorenade områden med erforderlig kvalitet
• ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar inom området
• kunna vidmakthålla hälsa och säkerhet såväl för egna som för entreprenörs personal och allmänheten

Mer info och anmälan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *