Seminarium med temat analyser, Stockholm

Den 28 ordnade Nätverket Renare Mark in till ett  seminarium på Sheraton Hotel i Stockholm med temat analyser. Frågor som togs upp under dagen rörde bland annat hur man kvalitetssäkrar prover och analysresultat – ett arbete i flera led.

Dagen ägnades åt föreläsningar om hur man undviker fel vid provtagning, certifiering av provtagning, praktiska exempel från projekt, fältanalyser samt analyser av prover. På eftermiddagen diskuterades gemensamt frågan hur vi på bäst sätt uppnår kvalitativa prover och analysresultat.

Inbjudan
Program 

De vanligaste felen man gör vid provtagning (Patrik von Hejne, Ramböll Sverige AB)

Certifiering av provtagning (Thomas Jansson, Golder)

Sedimenten i stadsmiljö, provtagning och analys(Tomas Hjorth, Niras)

PID till ”Screening” – Möjligheter och begränsningar (Per-Johan Ahlström, Scantec Miljö) ”Användning av QCM-teknik inom miljöområdet” Vad är detr och vilka möjligheter skapar tekniken? (Peter Gårdhagen, Envic-Sense)

Analys av sexvärt krom i jord – Totalhalt v.s. vattenlakad (Martin Stener, ALS)

Att leta efter nålen i höstacken eller att titta in i kristallkulan? (Eurofins, Patrick van Hees)

Tennorganiska ämnen i sediment (Christina Kindeberg, Alcontrol)

Rätt prover, rätt hantering och transport, rätt analys? Diskussion om hur vi kan kvalitetssäkra analysresultat – ett arbete i flera led.

När: Onsdag den 28 nov. 2012 kl.9.30-16.30
Var: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Kostnad: medlem i Renare Mark: 1 300 kr/person exkl. moms.
icke medlem: 1600 kr/person exkl. moms

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *