Seminarium med tema förorenade sediment

Riskbedömning, lagar och hantering av sediment blir temat för Renare Marks första internationella seminarium som arrangeras i samarbete med SGI och Snowman.

Renare Mark ordnade 2012-11-14 spännande seminarium med vidoekonferens för att utbyta kunskap. Dagen inleddes med talare från Holland och Sverige som belyste hur riskbedömningar av sediment görs i dagsläget.  Därefter följde föreläsningar om de tre olika frågeställningar som diskuteras senare under dagen. Under de efterföljande grupparbetena delades deltagarna in i grupper tillsammans med Holland via internet för att diskutera kring riskbedömning av sediment, arbetsprocessen i efterbehandlingsprojekt samt hantering av sediment. Föredragen och diskussionerna hölls på engelska.

Inbjudan (reviderad 121010!)
Program (reviderat 121012!)

Sediment settings in Sweden Ingemar Cato, Gothenburg University and Geological Survey (GSU), Sweden
Trends in dredging Pieter de Boer, Rijkswaterstaat, The Netherlands
Disposal and Use of Dredged material under Swedish law Mikael Hägglöf, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, Sweden
Sediment management Dutch approach Tommy Bolleboom, Agentschap NL, The Netherlands
Environmental risk assessment of contaminated sediments Per Björinger, NIRAS, Sweden
Risk assessment of contaminated sediments in the Netherlands Leonard Osté, Deltares, The Netherlands
Risk management of contaminated sediments – contract management Jonny Bergman, SGI, Renare Mark, Sweden
Contract management for remediation projects Arnout van Diem, BioSoil, The Netherlands

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *