Studiebesök på Brännkläppen och seminarium med NWI

NWI (http://northwaste.se) är ett miljöprojekt med uppdrag att skapa en plattform för miljöteknisk affärsutveckling med fokus på nyttiggörande av restprodukter.

Inom deponin Brännkläppen i Bodens kommun pågår försök med efterbehandling av arsenikförorenad jord inom ramen för NWI. Försöken leds av Lale Andreas samt Jurate  Kumpiene vid LTU.

Program

10:15      Samling vid Brännkläppens Avfallsanläggning. Ragnsells bjuder på en kopp kaffe.

10.30-11.30   Studiebesök vid försöksytan där Lale Andreas, projektledare samt JurateKumpiene från Luleå Tekniska Universitet kommer att berätta för oss omförsöken.

12.00-13.30   Samling och därefter åker vi för att äta gemensam lunch.  Bord kommer att reserveras på lämplig restaurang när vi vet antalet deltagare.

Därefter möter vi upp på NWI:s miljöteknikseminarium för de som önskar och anmält sig till NWI. Begränsat antal platser så lämna anmälan i tid! Seminariet är kostnadsfritt!

Studiebesöket  är kostnadsfritt. Resa och mat betalar man själv. Samåk gärna. Vad gäller klädsel, tänk på att vi kommer vistas del av dagen utomhus och medtag oömma skor.

Anmälan görs senast 15 oktober kl. 12, till norr@renaremark.se

Praktiska frågor besvaras av Eric Lundin på telefon 0911-230 390,eric.lundin@geogen.se

VÄLKOMNA!

Styrelsen Renare Mark Norr

Mer info: Inbjudan studiebesök Brännkläppen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *