Referat Brännkläppen och NWI i Boden 24 oktober

posted in: Region norr

Renare Mark Norr anordnade ett studiebesök på Brännkläppen i Boden där Jurate Kumpiene och Lale Andreas från Luleå tekniska Universitet (LTU) visade den pilotanläggning för stabilisering av arsenikförorenad jord som byggts upp. Ragnsells började med att bjuda på kaffe och smörgås innan vi, 25 glada deltagare, promenerade till försöksområdet i det vackra vädret. Förutom att stabilisera den arsenikförorenade jorden har vallen lagts upp på ett ställe där den ska fungera som vindfång, och de funkade för idag var det lä just där.

Pilotanläggningen är uppbyggd med två sektioner arsenikförorenad jord som stabiliserats kemiskt med järn och järn/torv och en obehandlad sektion. Under finns ett tätskikt med olika blandningar av grönlutsslam och aska. Dräneringslagret består av antingen däckklipp eller slaggrus. Hur stabiliseringen och tätskikten fungerar kommer att följas upp med bla lysimetrar. De som vill veta mer kan läsa LTUs postrar här. Poster LTU NWI Brännkläppen 2012-10-24_

Jurate berättar om pilotanläggningen bakom henne (foto Gunilla Ripa)Intresserade åhörare (foto Gunilla Ripa).

Studiebesöket avslutades med en gemensam lunch i Boden. Därefter deltog de flesta även i North Waste Infrastructures seminarium. På seminariet presenterade Susanne Rostmark, Frigeo, frysmuddring, frystorkning och stabilisering av miljögifter i sediment. En teknik som fungerar för såväl bärgning av DC3:or som för slam i kärnkraftsbassänger.  Därefter berättade Stefan Sandström, Sorubin,  om sitt miljöteknikföretag som gör den ”nya generationens” energieffektiva luftare för behandling av vatten (avloppsvatten, dricksvatten och lakvatten från deponier). Ett forskarteam från LTU och Umeå Universitet visade hur restprodukten gips kan användas i bränslemixar i kraftvärmeverk för att minska driftstörningar. Jurate Kumpiene från LTU berättade om forskning på hur mycket näring det finns i avfall och hur det kan användas i skogsbruk och växtbruk. De som vill veta mer om NWI kan gå in på deras hemsida: http://northwaste.se/

//Christin Jonasson, Golder Associates AB för Renare Mark Norr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *