Seminarium om screening och miljögiftsövervakning 13-14 november

posted in: Kurser och konferenser

Seminarium om screening och miljögiftsövervakning
13-14 november 2012 i Stockholm

Välkommen till årets screeningseminarium som IVL Svenska Miljöinstitutet arrangerar på uppdrag av Naturvårdsverket. Seminariet kommer att behandla emerging substances och deras spridning i miljön.

• Aktuella resultat från screening nationellt och regionalt
• Regional miljögiftsövervakning
• Screening och övrig miljögiftsövervakning i ett åtgärdssammanhang
• Pågående internationellt arbete
• Vi arrangerar även två specialsessioner som belyser:
– Frågor i anslutning till vattenförvaltning
– Spridning av antibakteriella produkter

Vid seminariet medverkar talare från Naturvårdsverket, Göteborgs universitet, Umeå universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, SWECO, VU University Amsterdam, WSP, Stockholms universitet, länstyrelser med flera.

Läs programmet här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *