Region Mälardalen ordnade seminarium och årsmöte

Bättre verktyg för platsspecifik riskbedömning av markmiljö!

I många riskbedömningar blir skydd för markmiljö styrande och allt fler saneringar utförs just för att uppfylla skydd av markmiljö. Vad krävs för att uppnå en god markmiljö och hur ska vi ta reda på det?

Nätverket Renare Mark Mälardalen till fyra spännande föredrag i Västerås med tema markmiljö. Kom och lyssna, lär och debattera kring tillämpbara metoder för riskbedömning av markmiljö.  Tid för diskussion efter varje pass.

Programmet riktar sig till alla inom efterbehandlingsbranschen, myndigheter, exploatörer som vill diskutera och veta mer om markmiljö och riskbedömning. Efter seminariet har Region Mälardalen årsmöte.

Plats och tid: Aros Congress Center den 20 februari 2013 kl 13.00-16.00 Årsmöte ca kl 16.20-16.50

Program (uppdaterat 130215)

Presentationer:
Stefan Karlsson (Remedy by Sweden)
Laila Gren (Sweco)
Erica Tallberg (Structor Miljöteknik AB)
Tomas Viktor (IVL)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *