Vårmötet Renare Mark

slagthuset

Vårmötet 2013 gick av stapeln i anrika lokaler på Slagthuset i Malmö 20-21 mars! 415 deltagare från hela Sverige (och även grannländer) anslöt sig för att lyssna på intressanta föredrag och knyta kontakter.

Alla presentationer från mötet finns att ladda hem som PDF:er nedan. För de som är nyfikna på hur det såg ut finns även ett bildspel här!

Inledningspass A
Inledningsanförande om ”Hållbar stadsutveckling i Malmö” – Katarina Pelin, Miljödirektör Malmö
Att genomföra miljöpolitiken i samverkan – Carl Mikael Strauss, Naturvårdsverket
100 svar på frågor – om kunskapsbehov och effektivitetshinder – Märta Ländell, SGI
Grus i maskineriet eller arseniksanering med spets – Ulf Winnberg, SGU
Presentation av bästa examensarbete 2012 – Sista chansen nu! – Tina Risberg

 B – Framtidens tekniker
Inspiration till alternativa åtgärdslösningar med exempel från stimulerad biologisk aerob nedbrytning och kemisk oxidation –  Maria Sundesten, Golder Construction
Fytosanering och energiskog – möjlig behandlings metod? – Anja Enell, SGI
Riskbedömning och åtgärdsmetoder av dioxinförorenad jord. Ett kunskaps- och erfarenhetsprojekt från Vietnam och Sverige – Jens Johanisson, DGE Mark och Miljö
Är det möjligt att återvinna metaller ur förorenade massor? – Dan Berggren Kleja, SGI
Ny snabb och effektiv in situ metod för sanering av klorerade alifater – Joakim Andersson, ÅF Infrastructure

C – Förorenade sediment
Hållbar sanering av Hg-förorenade fibersediment Miljöprojekt Karlshäll – Henrik Eriksson, Golder Associates och Marianne Kallin, Luleå kommun
Miljögifter och muddring inom EU-projekt? – Per-Olof Samuelsson, Vågenkonsult
Farligt, farligare, farligast? Riskbedömning av sediment – Mark Elert, Celia Jones, Kemakta
Tynnsjikttildekking av forurensede sedimenter – Oddmund Soldal och Ane Moe Gjesdal, Cowi AS
Hjälp – vad ska jag göra med 100 000 m3 förorenade sediment? – Jens Laugesen, Det Norske Veritas
Mälarprojekt: Fördjupning av Västerås hamn – Anna Kruger, Västerås Stad och Per Jonsson JP Sedimentkonsult

D – Juridik och politik – Lilla Teatern
Naturvårdsverkets nya vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis – Mårten Bengtsson, Tomas Underskog, Åberg & Co och John Lotoft, Naturvårdsverket
Vilka regler styr hantering av förorenade sediment? – Maria Paijkull, Vinge Advokatbyrå
Efterbehandling och återvinning – praxis och utblick – Kerstin Brinnen, Charlotte Björnsdotter Lundgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

E – Masshantering I
Avfallsklassning av förorenade massor – Slump eller vetenskap? – Fredric Engelke och Isabelle Larsson, Structor Miljö Göteborg
Sanering av Limhamnsläge, Malmö – på rätt väg mot hållbar schaktsanering – Malin Norin och Eleonore Andersson, NCC Construction
Masshantering – resurseffektivisering, en jämförelse mellan val av saneringsmetoder i Danmark och Sverige – Cecilia Jansson, Anders Christensen, Niras

F – Framtidens miljöanalys
Produkttestning idag, miljöanalys i morgon? – Patrik van Hees, Eurofins Environment testing Sweden
Fiskens hälsa avslöjar om vattnet är giftigt – Niklas Hansson, Enviroplanning
Dags att använda ekologi för att bedöma miljögifter – David Hagerberg, Tyréns

G – Masshantering II
Naturliga massor med arsenikföroreningar hur gör man då? Fallstudie Rosersberg – Elke Myrhede, Vectura
Välendeponin – masshantering och dess resultat – Elisabet Porse, Göteborgs stad och Krister Honkonen, Cowi
Lakning av metaller från fyllnadsmaterial i miljöriskbedömningar – Matilda Andersson, Structor Miljöteknik

H – Förorenade byggnader
Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader, vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta? – Jan-Olof Levin, Kemiska inst. Umeå universitet
Simonsland – ombyggnation av tidigare textilindustribyggnader till ett modernt högskolecampus – Maud Söderberg, Golder Associates
Kvarnholmen- Anders Welin, Sweco

Dokument från föreningens Årsmöte finns här!

Info om konferensen och anmälningsformulär finns på anmälningssidan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *