Årsmöte 2013

posted in: Events, Nätverkets nyheter

Kallelse till Nätverket Renare Marks föreningsstämma den 20 mars 2013

Tid: kl. 17.00-17:45

Plats: Södra Hallen på Slagthuset, Malmö

Nätverket Renare Mark kallar medlemmarna till årsmöte/föreningsstämma den 20 mars 2013. Mötet hålls i direkt anslutning till Vårmötet i Malmö.

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut senast 4 veckor före stämman enligt § 23 i stadgarna. Underlag för beslut kommer att läggas ut på hemsidan senast 2 veckor före stämman.

§ 23 Kallelse till föreningsstämma : http://www.renaremark.se/natverket/stadgar/ Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före ordinarie stämma och extra stämma.

Underlag för punkter där beslut ska fattas på föreningsstämman skall finnas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före stämman. Då kallelse utgår till stämma skall styrelsen underrätta revisorerna därom.

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2012
Årsredovisning 2012
Förslag till budget 2013
Verksamhetsplan 2013
Motion

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *