Länsstyrelsen i Kalmar söker Inventerare av förorenade områden

posted in: jobbarkiv

lst_kalmar

I Kalmar län finns ca 4 000 potentiellt förorende områden. Arbetet med att identifiera och inventera dessa har pågått under en längre tid. Naturvårdsverket har som målsättning att inventeringsarbetet ska vara slutföras under 2013 och har fördelat extra resurser till Länsstyrelsen för detta. Arbetsuppgifterna består av inventering och riskklassning av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik. Vi behöver nu anställa 2-4 inventerare.

Läs hela annonsen och ansök här!

Sista ansökningsdag 2013-02-11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *