Miljöförvaltningen, Malmö stad söker Miljöinspektör med inriktning på förorenade områden.

posted in: jobbarkiv

MalmoAvdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarsområden är i tillsyn enligt miljöbalken och övervakning av miljön. Tillsynen omfattar bl a bostäder, skolor, industrier och förorenad mark. I avdelningens arbete ingår handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärende samt besvarande av remisser t ex i samband med förändring av miljölagstiftning. Avdelningen fokus är ett förebyggande arbetssätt där vi samverkar såväl inom förvaltningen som inom Malmö stad. Vi är ca 45 medarbetare på avdelningen. Avdelningen består av fem arbetsgrupper, dessa är bostadstillsyn, hälsa och omgivning, kemi och industri, mark och vatten samt miljöövervakning. Avdelningen söker nu en miljöinspektör till arbetsgruppen mark och vatten.

 Som miljöinspektör med inriktning mot mark och vatten kommer ditt arbete att ha huvudfokus på förorenade områden och avfallshantering. Arbetsgruppen jobbar även med tillsynsfrågor rörande PCB, vatten, fordonsbranschen och du förväntas därför att även utföra viss tillsyn inom dessa områden.

Läs hela annonsen här!  

Sista ansökningsdatum: 2013-02-17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *