Länsstyrelsen in Västerbotten söker Handläggare – tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt förorenade områden

posted in: jobbarkiv

logga_lst_vstnorrl

Arbetsplatsbeskrivning    

Länsstyrelsen är en modern och serviceinriktad myndighet som arbetar för länets utveckling och framtid. Vi är en regional del av den svenska statsförvaltningen – med länet som ansvarsområde. Vårt uppdrag är att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Våra uppgifter omfattar bl.a. Regional tillväxt, samhällsplanering, natur- och miljövård, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap. Vi bidrar till att öka Västerbottens attraktionskraft och arbetar för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling i länet. Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!
Vi arbetar för ett hållbart län, starkt näringsliv och företagande, tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Vi eftersträvar en effektiv resursanvändning och sätter kunden i centrum. Vi utvecklar vår verksamhet med Lean-filosofin genom att arbeta med ständiga förbättringar, ta bort allt som inte tillför värde och samtidigt som vi får nöjdare medarbetare. Omkring 240 personer, ett 30-tal olika yrkeskategorier, arbetar hos oss och de flesta har sin arbetsplats i Umeå. Landshövdingen är myndighetens chef.

Arbetsbeskrivning  

Miljöenheten hanterar frågor inom en stor del av miljöbalkens område. Tillsyn och prövning bedrivs på allt från stora industrianläggningar till mindre vattenärenden. Många av miljöfrågorna finns inom expansiva näringar som bland annat vindkraft och gruvor. Vi vill nu utöka vår enhet och söker dig som vill arbeta  i en spännande och utvecklande miljö. Vi söker två personer som ska arbeta med tillsyn av miljöfarlig verksamhet. En av anställningarna kommer i huvudsak att fokusera på förorenade områden inklusive inventeringsrelaterade uppgifter. Länsstyrelsen har tillsyn över bland annat gruvor, avfallsanläggningar, sevesoanläggningar, processindustri, fiskodlingar, avloppsanläggningar, förorenade områden med mera. Kunskaper inom något av ovanstående ämnesområden, särskilt gruvor, processindustri och förorenade områden, är meriterande. Utformningen av din tjänst kan till viss del komma att påverkas av din kompetens och erfarenhet.

Läs mer här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *