Renare Mark Sydväst åker till Rydöbruk i Halland måndag 21 oktober

Vid f d sulfitfabriken i Rydöbruk i Halland pågår saneringsarbete under hösten. SGU är huvudman för det statligt finansierade projektet. Den 21 oktober anordnade projektet öppet hus för allmänheten och intresserade och då passade de regionala avdelningarna i syd och väst på att åka dit.

Här kan du läsa ett reportage från besöket!

 

För mer information om Rydöbruk se http://www.hylte.se/byggabomiljo/naturochmiljo/saneringsprojektrydobruk.4.5b7e053413e30973a4a14a7e.html