Nätverket Renare Mark Väst kallar till årsmöte samt bjuder in till föredrag/förevisning av provtagningsutrustning

Nätverket Renare Mark i Väst kallar till årsmöte! I samband med årsmötet kommer det att hållas föredrag om, och ordnas förevisning av, provtagningsutrustning. Föredrag och förevisning kommer att ske av GEAWellTech, i vilkas lokaler även årsmötet kommer att hållas. Se … Read More

Studiebesök Hexion 13 oktober

Nätverket Renare Mark i Väst anordnade den 13:e oktober ett studiebesök vid saneringen av fd. Hexion i Mölndals kråka. Området är en före detta kemisk industri som saneras för bostadsbyggande. Projektet är intressant ur flera perspektiv, bland annat är föroreningstypen … Read More

1 2