Seminarium om förorenade byggnader den 5 februari 2014

Det är få saker som väcker så mycket oro hos oss som vetskapen om att vår inomhusmiljö kan vara påverkad av miljögifter. Lukter som vi exponeras för, är de farliga? Hur mäter vi flyktiga ämnen? Hur kan de risker som en förorenad byggnad kan innebära kommuniceras ur ett myndighetsperspektiv?

Den 5 februari 2014 arrangerade Nätverket Renare Mark en heldag på temat förorenade byggnader.

Datum och tid: Onsdagen den 5 februari 2014, kl. 09:30 – 16.15
Plats: Uppsala Konsert och kongress, Adress: Vaksala torg 1
(Konserthuset ligger ett stenkast från Uppsala centralstation)

Presentationer från dagen:

Att hantera och kommunicera risker i förorenade byggnader ur ett myndighetsperspektiv – Åsa Axheden, (Länsstyrelsen Kalmar län)

Kvicksilverbetning, Rosta kvarn –  Marie Nilsson (Uppsala Kommun)

Stationshuset Uppsala – Historik, sanering, mätningar mm – Peter Carlsson (ItNomaden) – Presentation kan erhållas genom att maila ulrika.larson@empirikon.se

Klorerade lösningsmedel – lukt och fara för hälsa? Hur mäter man  vinylklorid i inomhus luft, samt vilka parametrar är relevanta att mäta ? – Hans Dahme (SGS laboratorium, Herten)

Vilka parametrar påverkar mätningar av inomhusluft –Björn Mälarstig (AnoZona)

Omställning av gasklockorna i Hjorthagen – Gustav Sällberg (Golder Associates AB)

Avveckla koppargjuteri – verksamhet Inom Kopparlunden Västerås – Jenny Seppas (WSP)

Läs mer i:
Inbjudan
Program