Nätverket Renare Mark Väst kallar till årsmöte samt bjuder in till föredrag/förevisning av provtagningsutrustning

Nätverket Renare Mark i Väst kallar till årsmöte! I samband med årsmötet kommer det att hållas föredrag om, och ordnas förevisning av, provtagningsutrustning. Föredrag och förevisning kommer att ske av GEAWellTech, i vilkas lokaler även årsmötet kommer att hållas.

Se vidare i Inbjudan!

Dokument till årsmötet: Dagordning, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan.