Seminarium om giftfri miljö och cocktaileffekter 8 maj 2014

Hur påverkas vi av de miljögifter som finns i vår vardag
– i maten vi äter, leksakerna i barnens rum och de blandningar av kemikalier som finns i mark och grundvatten? Den 8 maj 2014 arrangerade Nätverket Renare Mark ett heldagsseminarium med temat giftfri miljö och cocktaileffekter. Under dagen fick deltagarna höra föredrag om komplexa blandningar av föroreningar vid sågverkstomter, hur riskbedömningar av cocktaileffekter utförs och vilka analysmetoder som kan användas för att mäta cocktaileffekter.

Datum och tid: torsdag den 8 maj 2014, kl. 09:30 – 16.15
Plats: Umeå Folkets Hus, Adress: Vasaplan, Umeå

Läs mer i:Inbjudan Program

Tillgängliga presentationer från seminariet:

Komplexa blandningar vid sågverkstomter – Mats Tysklind ( Umeå Universitet )

Miljögifter i organismer kopplade till fiberbankar – Irene Hedlund (Länsstyrelsen i Västernorrland

Behovet av analys av produkter, miljö och exponering för riskbedömning – Patrick van Hees (Eurofins AB)

Riskbedömning cocktaileffekt – Magnus Engwall (Örebro Universitet)

Slam på Åkrar – Ulrika Olofsson (Umeva)

Upptag av miljögifter i grönsaker och rotfrukt – Sarah Josefsson (SLU)

Cocktailblandningar i mat – Lillian e Abramsson Zetterberg (Livsmedelsverket)

Riskbedömning: Spelar det någon roll om kadmium bryter benen eller förstör njuren först? – Ingvar Bergdahl (Umeå Universitet)

PFOS och andra PFC – ämnen , deras spridningsvägar, förekomst i dricksvatten, humanexponering samt miljö – och hälsoriskbedömning – Andreas Woldegiorgis (WSP)

BT Kemi, problemställning kring cocktaileffekter – Peter Englöv (BT Kemi Efterbehandling, Svalövs kommun)

 

 

  1. […] För övrigt skulle jag idag ha föreläst i Umeå om miljögifter i vardagen under ett seminarium-om-giftfri-miljo-och-cocktaileffekter, men jag fick tyvärr förhinder. Men boken Impotensmadrassen är på plats (se ovan). Vet inte […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *