Förorenade byggnader – seminarium och workshop

Vad är det egentligen som gäller angående provtagning, inventering och klassning av rivningsmaterial från förorenade byggnader? Behövs det ett mer utförligt AMA som är mer anpassad för rivningsentreprenader?

Den 2 december ägnades en heldag åt att vända och vrida på problematiken kring hantering av massor i förorenade byggnader. Tanken var att genomlysa frågan om hur rivningsmassor ska hanteras både ur tillsynsmyndighetens-, beställarens, entreprenörens-, konsultens- och avfallsmottagarens perspektiv. Vi fick även ta del av föredrag om laktester av betong och reflektioner kring vad som är ett bra förfrågningsunderlag för rivningar.  Under eftermiddagen delade vi in oss i grupper för att diskutera kring frågorna ”hur hanteras rivningsavfall – inventering och omhändertagande?” samt ”hur man ska få fram bra förfrågningsunderlag inför rivning av förorenade byggnader”.

Datum och tid: tisdag den 2 december 2014, kl. 09:30 – 16.15
Plats: Scandic Crown Hotel, Adress: Polhemsgatan 34, Göteborg

Program (uppdaterat 141118)

Presentationer:

Västra Götalands län om genomförda projekt – Uffe Schultz, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Laktest betong SBU-projekt – Martijn van Praagh, Sweco
3 olika rivningsinventeringar – Kristina Hargelius, Atkins Sverige, Malin Ekåsen, Golder Associates AB, Anna Landfors Limdal, WSP
Hur ska en material- och miljöinventering se ut för att den ska vara kalkylerbar för rivningsentreprenören? Lotta Zachrisson, AF Decom och Tomas Turnéus, Derome.
Freoner i byggmaterial och isolering – Oskar Åsberg, Svensk Freonåtervinning