Båttur och seminarium med tema TBT i Göta älv

Renare Mark Region Väst inbjuder till seminarium om TBT och båttur i Göta älv. Båtturen börjar med att vi åker upp till Marieholmsområdet. Där kommer Malin Egardt, miljöspecialist från Trafikverket, att prata om Marieholmsförbindelsen och anläggandet av ny järnvägsbro samt tunnel under Göta älv. Hon kommer att bl.a. att berätta om utmaningar och problem som förorenade men även rena sediment skapar.
Båtturen går sedan vidare till Lundbyhamnen, Göteborgs hamn och till Vinga (dumpningsplats för muddermassor). Under tiden kommer Ida Fossenstrand och Edvard Molitor från Göteborgs hamn att berätta mer om platserna samt hantering av förorenade sediment i stort, vad görs, vad skulle kunna göras, varför görs det inte m.m.
På vägen tillbaka kommer Jenny Svärd från NCC att berätta om ansökan avseende hantering/deponering av muddermassor i Wallhamn samt Teresia Holmberg från Länsstyrelsen Västra Götaland som berättar mer kring problematiken att ta upp sediment och behandla dessa på land.

Presentationer:
Göteborgs hamn
Länsstyrelsen Västra Götaland nr 1
Länsstyrelsen Västra Götaland nr 2
NCC
Trafikverket

Göteborg den 2 juni 2015, kl 13-17 (lunch kl 12.00)
Båten utgår från Lilla Bommen (vid barken Vikings för)
Pris: 250 kr för båtresan
Vi behöver din anmälan senast 2015-05-22 till vast@renaremark.se
Skriv om du vill vara med på lunchen innan samt vad du vill fika under båtturen. Fakturaadress och ev. märkning av fakturan behöver framgå i anmälningsmejlet. Anmälan senast 2015-05-22