Vart är vi på väg? Renare Mark Väst bjuder in till after work

Vi träffas på hotell Opera den 20 september kl 17:00 (Nils Ericsonsgatan 23, Göteborg) och diskuterar några aktuella frågor och avslutar med mat och mingel.
After worken har fått rubriken Vart är vi på väg? – inspirerat av ”På spåret”! Är du med på  spåret? Vad händer i branschen? Passa på att träffa kollegor från branschen, tillsynsmyndigheter med flera och utbyt tankar och idéer. Anders Bank från Structor inleder med ”en konsults tankar om förorenad mark från 90-talet fram till idag” och därefter blir det tid för diskussion.

Förslag på ämnen:
– Hur hanterar vi bostadsbyggande i städer där nästan all mark är förorenad?
– Hur hanterar vi de nya riktvärdena?
– Ramavtal, offentliga upphandlingar – prispress – hur blir resultaten?

Anmälan senast 2016-09-15 till vast@renaremark.se
Meddela oss om du har några allergier i samband med anmälan.
Din mat och dryck betalar du på plats.
I priset (150kr) ingår mingelmat och en dryck.

Se även inbjudan!