Träffa Lisa Ledskog, första ordföranden och en av eldsjälarna som grundade Nätverket

posted in: Nyhetsbrev

Vad fick dig intresserad till att vara med och starta Nätverket och vilken var din roll vid den tiden?
Min ”historiska bild” är från det tidigare nätverket Nordsoil. På den sista konferensen hade vi grupparbete med frågan ”Vad är flaskhalsen i marksanering”? En entreprenör sa: ”Det är konsulterna, de förstår ju ingenting!” Jag var själv konsult och hade uppfattningen att konsulterna låg långt framme!  Branschen var i sin linda, spännande och obakad. Det var också litet ödesmättad stämning eftersom Nordsoil skulle upphöra. I det ögonblicket blev behovet av kommunikation mellan olika yrkesroller väldigt tydligt! Vi kom redan då att prata om att bilda ett kommunikationsforum, sen gick det förhållandevis snabbt.

Vi samlades på SGI och bildade en interimsstyrelse. Jag blev föreslagen som ordförande, en roll som jag fortsatte i under ytterligare fyra år. Det var en otroligt intensiv period då vi byggde upp allt. Från början visste vi inte ens om vi skulle vara en förening eller hur vi skulle vara organiserade, vi visste knappt någonting, vi formade allt tillsammans.

Vilka framtidsvisioner hade du när ni börjad diskutera formerna kring Nätverket?
Kommunikation!  Det fanns och finns så väldigt mycket kunskap där ute. När man vrider och vänder tillsammans kan man känna utvecklingen- och arbetsglädjen!

Om du ser tillbaka och ser vad Renare Mark är idag, har Nätverket blivit vad du önskade?
Vi har ju fått bekräftat att det fanns ett behov av nätverket. En spontan känsla är att det blev som vi ville. Vi hade då inget återkommande forum att träffas i – det har vi nu!

En annan praktisk sak var att en del, inte alla, befintliga konferenser var väldigt dyra för deltagarna. När vi startade Renare Mark utgick vi från självkostnad. Våra konferenser blev därmed tillgängliga för många och tack vare det fick vi fantastiskt många deltagare, fler än vi vågat räkna med och därmed en god ekonomi från början.

Hur ser du på Nätverkets roll i framtiden?
Fortsatt mycket viktig roll. Man kan för stunden kliva ur sin vardag och diskutera frågor som känns viktiga tillsammans med människor som man annars inte träffar, till exempel människor från olika yrkesroller så att man får perspektiv ur andras synvinklar.

När det gäller din yrkesroll, hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
Jag arbetar nu som konsult där en vanlig dag handlar om att hela tiden fatta beslut, små som stora. Det finns förvånansvärt lite självklarheter i projekten, det är väldigt beslutsinriktat och komplext. Det känns som vårt teknikområde är multidisciplinärt i sig, fortfarande en hel del otrampad mark, antingen är ramarna i projekten oklara eller så är strategin eller till och med innehållet oklart. Man får hela tiden tänka; hur gör vi det här på bästa sätt?

Vad är det som fångar ditt intresse och uppmärksamhet, i vardagen och i din yrkesroll?
Jag gillar känslan av att bidra med vår del i större helhet. I dagsläget finns det mer plats för miljöfrågor och projekten känns därmed mer kompletta. Det är då som nu trevligt att arbeta med något som andra intresserar sig för. Människor gillar att lära sig om vårt område, det är roligt!

Till sist…

Något tips till oss som är engagerade i nätverket idag?
Jag tror på utveckling genom kommunikation, utveckling sker när människor möts. I andra sammanhang har man one-to-one-meetings. En spontanidé; att nätverket har ett litet uppmuntrande forum för one-to-one-luncher för att främja möten mellan människor från olika yrkesroller. Kanske kan vi lottas ihop?!

Vem är Du: Konsult som gillar projekt med möjligheter.

Utbildning: Civ ing Väg- och Vatten Chalmers.

Bor: I Gottskär söder om Göteborg.

Familj: Sambo, två vuxna döttrar och ett litet barnbarn.

Favoritmat: Växtbaserat, blir godare och godare!

Gör helst på din lediga tid: Umgås med människor, orienterar, badar.