Allt fler söker information om förorenade områden i åtgärdsportalen och schaktning är den mest använda saneringsmetoden!

posted in: Nyhetsbrev

För att inventera kunskapsbehovet och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet skickar SGI återkommande enkäter till EBH-branschen. SGI:s sjätte enkät skickades ut under våren 2021 med fördjupningsområdet alternativa åtgärdsmetoder till schaktsaneringar. Enkätsvaren visar att branschen är i behov av mer information om och … Read More