Kurs – Miljöundersökningar i mark och vatten

posted in: Kurser och konferenser

Det finns några få platser kvar till höstens miljökurs Miljöundersökningar i mark och vatten. Kursens innehåll fokuserar på grunden i miljöundersökningar och fokuserar denna gång lite extra på just provtagning vilket bla täcker in; -Sedimentprovtagning -Jordprovtagning i svenska förhållanden -Sonicborrning … Read More

20-23 september – Miljötekniska markundersökningar

posted in: Kurser och konferenser

SGF:s Miljögeoteknikkommitté inbjuder återigen till kursen Miljötekniska markundersökningar. Syftet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs skall: kunna ansvara för genomförande av miljötekniska markundersökningar med rätt kvalitet ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar kunna vidmakthålla hälsa och säkerhet … Read More

1 4 5 6 7