Kurs i Efterbehandling av förorenade områden

posted in: Kurser och konferenser

Datum: 23-24 maj Plats: Bålsta, Aronsborg Bakgrund I Sverige finns det ca 80 000 potentiellt förorenade områden. Ett omfattande arbete kommer att pågå under många år framöver för att undersöka och åtgärda dessa områden. På många områden har undersökningar utförts … Read More

Kurs Miljötekniska markundersökningar -SGF

posted in: Kurser och konferenser

Datum 23 april 2013 – 26 april 2013 Plats Aronsborg, Bålsta Bakgrund Miljöproblem med förorenade markområden är en aktuell fråga idag. Miljötekniska mark-undersökningar utförs i flera olika syften, t ex för att bedöma om en verksamhet förorenat mark, yt- och … Read More

Midwest Geosciences Group, Webinars

posted in: Kurser och konferenser

A SERIES ABOUT CONTAMINANTS YOU’RE LIKELY TO ENCOUNTER The Contaminants of Concern webinar series includes emerging contaminants that are just now receiving public attention; challenging, fast-moving, persistent contaminants; and managed contaminant sources in the environment like landfill leachate and landfill … Read More

Inbjudan till kurs i Geokemi inom efterbehandling

posted in: Kurser och konferenser

Inbjudan till kurs i Geokemi inom efterbehandling – endagskurs om mark- och grundvattenkemins betydelse för föroreningars uppträdande. En kursdag för dig som vill få kunskap om geokemi inom efterbehandlingsområdet och få en ökad förståelse för vilka geologiska och geokemiska faktorer … Read More

Seminarium om upphandlingar

Funderar du över skillnaden mellan LOU och LUF? Eller kanske hur AF-delen kan se ut beroende på projekt och uppdrag? 13 februari anordnade Nätverkare Renare Mark ett seminarium om upphandlingar på Elite Hotell i Luleå.  Inbjudan (uppdaterad 2013-01-21) Program (uppdaterat 2013-02-04) … Read More

Kurs, SGF – Riskbedömning av Förorenade områden

posted in: Kurser och konferenser

Efterbehandling av förorenade områden Stockholm Marina Tower Elite hotell 13-14 november 2012 Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall: • Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattande stegen – … Read More

Kurs, SGF – Förorenade byggnader 22-23 okt

posted in: Kurser och konferenser

Yasuragi Hasseludden Saltsjö-Boo 22-23 oktober 2012 Bakgrund SGF har varit huvudman för två utvecklingsprojekt om förorenade byggnader. Projekten har genomförts av konsulter, myndigheter, entreprenörer, laboratorium, forskare och statliga verk. I denna kurs kommer du att få lära dig hur undersökningar … Read More

1 2 3 4 5 6 7