Utveckling av provtagningstekniker och analysmetoder 2006

posted in: Arkiv2

Seminarium om utveckling av provtagningstekniker och analysmetoder ….följt av nätverkets årsmöte för 2006…. 30 mars 2006 i Uppsala Den 30 mars 2006 arrangerade nätverket ett seminarium i Uppsala med fokus på provtagningstekniker och analysmetoder i olika medier för förorenade områden. … Read More

Workshop NV beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden

posted in: Arkiv2

Workshop på remiss: Naturvårdsverkets av vägledning och beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden Torsdagen den 26 januari 2006 – WSP, Arenavägen 7 Stockholm – Globen Syftet med dagen är att lufta de synpunkter på Naturvårdsverkets remissversion av vägledning och beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden … Read More

Höstmöte 2005

posted in: Arkiv2

Förorenad mark – bekymmer och möjligheter för problemägare Datum: 18-19 oktober Plats: Eriksbergshallen i Göteborg Program, abstract samt deltagarlista för Höstmötet (.pdf) Presentationer Dag 1 Rolf Randborg – SPIMFAB Thomas Holm – SWECO VIAK Anna Stenmark – Länsstyrelsen i Västerbotten Lars … Read More

Studieresa till England 2005

posted in: Arkiv2

Studieresa till England 30 augusti-2 september 2005 Vi möter problemägare, utförare, konsulter och forskare och får ta del av engelska myndigheters erfarenheter. Dessutom besöker vi intressanta saneringsprojekt i hjärtat av England – industrialismens vagga. I Storbritannien har det hänt mycket … Read More

Riskvärdering av förorenade områden 2005

posted in: Arkiv2

Riskvärdering av förorenade områden Dokumentation från workshop 31 maj 2005, KTH, Stockholm Program Deltagarlista Hur fungerar riskvärderingar som beslutsunderlag i dag? – 1. Yvonne Andersson-Sköld, SGI – 2. Yvonne Andersson-Sköld, SGI – Diskussion förmiddagen Hur påverkas våra beslut av vår … Read More

Höstmöte 2004

posted in: Arkiv2

Höstmöte 2004 ”Åtgärder – vägar till renare mark” Höstmötet 2004 i Linköping 26-27 oktober. Plats: Konsert & Kongress i Linköping Program och abstracts för höstmötet (.pdf) Presentationer från Höstmötet finns nedan i pdf-format. Tisdag 26 oktober Hans Hägglund Preem Ingvar Eriksson Stora Enso … Read More

Vårmötet 2004

posted in: Arkiv2

Vårmötet 2004 ”Stadsplanering med föroreningar, tillstånd och tillsyn” Uppsala 23-24 mars. Plats: Folkets hus (Atrium) Under två intensiva dagar i Uppsala genomfördes Vårmötet 2004 och föreningsstämma. Det blev åter ett nytt rekord i antal deltagare med 300 anmälda vilket var taket … Read More

Höstmöte 2003

posted in: Arkiv2

Höstmöte 2003 i Helsingborg – Undersökningar – när, vad, hur och varför? Helsingborg, Sundspärlan 7-8 oktober 2003. Vi vill från styrelsens sida tacka arrangemangskommittén och Umeå Congress som gjort ett fantastiskt arbete för att skapa en bra konferens. Ett tack … Read More

Vårmötet 2003

posted in: Arkiv2

Vårmötet 2003 i Solna blev en välbesökt tillställning med 253 anmälda deltagare varav nästan alla infann sig i Solna. Temat var ”Brownfield – återanvändning av förorenad mark”. Två intensiva dagar med föredrag och trevlig social samvaro gav förhoppningsvis både nya … Read More

Höstmötet 2002

posted in: Arkiv2

Höstmötet 2002 i Umeå är avklarat och 227 deltagare bidrog till att skapa en trevlig träff som förhoppningsvis har hjälpt till att skapa nya kontakter och väckt tankar och idéer inför framtiden. Ett särskilt tack riktas till Marksaneringscentrum Norr och Umeå … Read More

Vårmötet 2002

posted in: Arkiv2

Vårmötet 2002 hölls på Billingehus i Skövde. Omkring 230 deltagare lockades av temat ”Riskbedöming och riskvärdering av förorenade områden”. I samband med vårmötet hölls också den första föreningsstämman i nätverket där den första styrelsen valdes. Här nedan hittar du presentationer och … Read More

Höstmöte 2001

posted in: Arkiv2

Höstmötet 2001 på Lidingö var det första större arrangemanget i Nätverket Renare Mark. Drygt 130 deltagare samlades under två dagar kring temat ”Flaskhalsar i efterbehandlingen”. Här nedan hittar du program och några av föredragen från mötet. Program Höstmötet 2001 Jan-Erik … Read More

Höstmöte 2001

posted in: Arkiv2

Höstmötet 2001 på Lidingö var det första större arrangemanget i Nätverket Renare Mark. Drygt 130 deltagare samlades under två dagar kring temat ”Flaskhalsar i efterbehandlingen”. Här nedan hittar du program och några av föredragen från mötet. Program Höstmötet 2001 Jan-Erik … Read More

1 2 3 4