Beskrivning för annonsering av tjänst på Renare Mark

posted in: Arkiv2

Maila annonsen till info@renaremark.se. I mailet får ni gärna skicka titel på annonsen och undertext, bifoga även er logotyp en länk  till annonsen i sin helhet, som vi kan referera till på hemsidan. Ange även gärna sista ansökningsdatum. En exempel … Read More

In Situ workshop

posted in: Arkiv2, Events

Läs om workshopen i nyhetsbrev nr 2 2011. Hur kommer det sig att in situ saneringar inte är vanligare? Är metoderna lämpliga i Sverige? Hur ser olika myndigheter på möjligheterna för in situ saneringar? Dessa och andra frågor kommer att … Read More

Ny hemsida!

posted in: Arkiv2

I samband med att nätverket firar sitt 10-års jubileum så uppdateras även hemsidan. Den gamla sidan har fyllt sin funktion väl under dessa år men det har nu blivit aktuellt att göra en ny layout och en mer modern sida. … Read More

Vårmöte 2011 Sundsvall 13-14 april

posted in: Arkiv2

”Risker i praktiken – bedömningar och åtgärder” Nätverket Renare Mark firade under Vårmötet 2011 sitt 10-års jubileum. Det var två fullspäckade dagar med duktiga talare, uppträdande av Cirkör Event och goda möjligheter till debatt och mingel. 330 personer deltog och … Read More

Vårmöte 2008

posted in: Arkiv2

Vårmöte 2008 Kulturens hus, Luleå, 31 mars – 1 april Vårmötet 2008 – presentationer Program – slutlig version med abstracts och deltagarförteckning Artikel i Norrbottens-Kuriren 080401 A1: Nina Cromnier – Miljödepartementet A2: Erika Skogsjö – Naturvårdsverket B1: Björn Öhlander – LTU … Read More

Vårmöte 2005

posted in: Arkiv2

Vårmöte 2005 och forskarmöte ”Riskhantering av förorenad mark – Hur gör vi bra riskbedömningar – och får dem accepterade?” Forskarmöte i Umeå 15 mars. Plats: Umeå Universitet Vårmöte 2005 i Umeå 16-17 mars. Plats: Umeå Universitet Årsstämma i Nätverket Renare Mark … Read More

Markprocesser 2011

posted in: Arkiv2

Forskning om markprocesser med potentiell tillämpning inom förorenad mark Vilken forskning om markprocesser bedrivs idag? Hur bra är vi inom efterbehandlingsbranschen på att utnyttja resultaten i vårt arbete? På vilket sätt kan nya forskningsresultat påverka bedömningen av risker, och möjliga … Read More

MÖD 2010

posted in: Arkiv2

Prejudicerande domar om efterbehandling av förorenad mark har blivit klara i Miljööverdomstolen under året, med direkta konsekvenser för hela branschen. Hur påverkas Du i Ditt arbete av dessa domar? Nätverket Renare Mark bjuder in till en högaktuell workshop för att … Read More

Sediment 2010

posted in: Arkiv2

Workshop Förorenade Sediment 10 november 2010 i Göteborg Wworkshop på temat riskbedömning av förorenade sediment i samband med efterbehandling! Under förmiddagen kommer olika föredragshållare att ta upp aspekter som berör riskbedömning av förorenade sediment, i synnerhet relaterat till efterbehandling. Några … Read More

NORDROCS 2010

posted in: Arkiv2

Copenhagen  –  September 15 – 16, 2010 3rd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites Presentations from NORDROCS 2010 are available for download: Link Official website Sponsor letter – additional sponsors are most welcome!   Arranged by ATV Jord … Read More

Stugsundsudden 2010

posted in: Arkiv2

Nätverket Renare Mark arrangerade den 2 juni 2010 ett studiebesök och seminarium om nya grepp inom efterbehandling.   Plats: Stugsundsudden i Söderhamn med föreläsningar i Centrum för Flexibelt Lärande, Adress: Stora Järnvägsgatan 7, Söderhamn. Kontakt för arrangemanget var nätverkskoordinator:  peter.harms-ringdahl@geosigma.se Infoblad … Read More

Vårmöte 2010

posted in: Arkiv2

Hur genomför vi de hållbara saneringarna? 23-24 mars 2010 i Norrköping. Rubriker under konferensen: – Nya hjälpmedel – Utveckling av förorenade områden – Kulturlämningar i förorenade områden – Exempel på Green Remediation – Arbete pågår mot hållbar sanering – Debatt: … Read More

Temamöte 25 februari

Glöm inte att anmäla dig till temamöte via telefon och netviewer den 25 februari (se beskrivning nedan). Anmäl dig tillann-kristin.karlsson@wspgroup.se om du vill vara med på mötet. Riktvärden, gränsvärden, jämförvärden och bakgrundshalter i luft. Vilka riktvärden, gränsvärden och andra jämförvärden … Read More

1 2 3 4