Miljötekniska Markundersökningar – SGF-kurs Stockholm 23-26 september 2014

posted in: Kurser och konferenser

Under kursen presenteras riktlinjer för hur miljötekniska markundersökningar bör planeras, utföras, dokumenteras och utvärderas. Undersökningsmetoder beskrivs och demonstreras i fält. Kursen ska också ge baskunskaper om riskbedömning och riskvärdering. I kursen belyses även arbetsskydd ansvarsfrågor,och arbetsmiljöfrågor. Kursen omfattar föreläsningar och grupparbeten, där … Read More

Nätverket Renare Mark Väst kallar till årsmöte samt bjuder in till föredrag/förevisning av provtagningsutrustning

Nätverket Renare Mark i Väst kallar till årsmöte! I samband med årsmötet kommer det att hållas föredrag om, och ordnas förevisning av, provtagningsutrustning. Föredrag och förevisning kommer att ske av GEAWellTech, i vilkas lokaler även årsmötet kommer att hållas. Se … Read More

1 2 3 4 5 6 7